Vloga babice v življenju ženske in njene družine

Thumbnail

Babica ni le tista, ki nadzoruje potek poroda. Njena najpomembnejša naloga je, da mamici vliva občutek moči in zaupanja v njeno telo, ji pomaga pri skrbi za novorojenčka ter spodbuja tudi očeta, da je aktivno vključen v ženino nosečnost.

Babice nekoč

Vloga babice se je skozi zgodovino ves čas spreminjala in dopolnjevala. Nekdaj je imela vsaka vas svojo babico, ki je pomagala ženskam pri porodih. Sprva se za svoj poklic niso posebej izobraževale, njihovo znanje je namreč temeljilo na praktičnih izkušnjah, saj so bile to ženske, ki so tudi same večkrat rodile. Njihova naloga je bila predvsem skrb za ohranitev življenja ženske in novorojenčka ter podpora porodnici med porodom.

Naloge babice pred zanositvijo so povezane predvsem s tem, da žensko spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu.

Z uvedbo obvezne osnovne šole so se pri nas počasi oblikovale zahteve po izobraževanju babic, ki se je iz sprva začetnega trimesečnega tečaja danes povzpel na fakultetno raven, zaradi česar so današnji diplomanti nosilci kakovostnega znanja.

Vloga babice pred zanositvijo

Njene naloge pred zanositvijo so povezane predvsem s tem, da žensko spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu (zdrava prehrana, gibanje, opustitev kajenja in pitja alkohola), ji svetuje, kdaj je ustrezen čas za zanositev, razblini lažne strahove in mite o nosečnosti ter ji predstavi pomen jemanja folne kisline že v času pred zanositvijo.

Nosečnost

Poslanstvo babice se najbolj izrazi prav v času nosečnosti in poroda. Običajno se ženska, ki je prvič noseča (prvesnica) ob potrjeni novici, da pričakuje otroka, nenadoma znajde pred kupom vprašanj. Naloga babice je, da ji odgovori nanje ter ji vlije občutek moči in zaupanje v svoje telo. Ženske je zaradi popačene predstave poroda iz otroštva strah poroda in babica lahko veliko pripomore k temu, da ji pomaga pri premagovanju tega strahu s tem, da ji predstavi njegov potek v pravi luči.

Med nosečnostjo babica materi predvsem odgovarja na vprašanja, ki jo težijo, ter ji vliva občutek moči in zaupanje v njeno telo.

Pri zdravi nosečnici lahko pet sistematičnih pregledov (od desetih) opravi diplomirana babica, ki s tem poskrbi da ženska svojo nosečnost dojema kot normalno stanje in ne kot bolezen. Skupaj z njo se pogovori o poteku nosečnosti, o lajšanju morebitnih težav (slabosti, slabokrvnosti, zatekanja nog, bruhanja ipd.), o načinu in poteku poroda, o prvi oskrbi novorojenčka ter ji nudi oporo. Zaveda se tudi vloge očeta v nosečnosti, zato ga spodbuja, da je aktivno vključen v ženino nosečnost.

Porod

Večina ljudi povezuje vlogo babice z osebo, ki skrbi za normalen potek poroda. To deloma res drži, vendar je potrebno poudariti, da njena prisotnost v porodni sobi ni zgolj »nadzorniška«, temveč ima širši pomen.

Kadar porod poteka brez zapletov, babica skrbi za njegov naraven potek s tem, da žensko spodbuja, da čim bolj posluša svoje telo, medtem ko ona posluša otrokove utripe, opazuje barvo plodovnice, meri popadke ter opazuje spuščanje otrokove glavice, predvsem pa je v oporo rojevajoči ženski. Zna tudi opaziti nepravilnosti in poiskati dodatno pomoč, kadar je to potrebno.

Poporodno obdobje

Babica je strokovno izučena, da po porodu pomaga družini pri skrbi in navezovanju na novorojenčka, odpravlja težave pri dojenju ter skrbi za zdrav otrokov razvoj.

Vloga babice v poporodnem obdobju je žal pogostokrat zanemarjena. Čeprav imajo diplomanti babištva znanje o skrbi za otročnico (žensko po porodu) in novorojenčka, jih je v patronažnem varstvu zaposlenih zgolj peščica, saj večina zdravstvenih domov v Sloveniji raje zaposli diplomirano medicinsko sestro, ki lahko hkrati opravlja še patronažno varstvo starejših ljudi in kroničnih bolnikov. Babica pa je strokovno izučena, da po porodu pomaga družini pri skrbi in navezovanju na novorojenčka, odpravlja težave pri dojenju ter skrbi za zdrav otrokov razvoj.

Njena bistvena naloga je tudi v tem, da je pozorna na zdravje matere, saj se po porodu večina ljudi usmeri zgolj na novorojenčka, medtem ko je otročnica prevečkrat zanemarjena. Pozorna je predvsem na to, da se ženskino telo vrne v normalno stanje ter na čustvovanje in vedenje ženske, ter ob morebitnih odstopanjih, ki bi lahko nakazovala poporodno depresijo, poišče dodatno pomoč.