Zakaj so ženske v »liberalnih« državah pogosteje žrtev domačega nasilja?

Thumbnail

Nordijske države so znane po najvišji stopnji enakopravnosti žensk na svetu. A hkrati so ravno v teh državah ženske najbolj izpostavljene domačemu nasilju. Kje je vzrok za tak paradoks?

Raziskava, ki so jo nedavno objavili v britanski strokovni publikaciji Social Science & Medicine, je fenomen poimenovala kar »nordijski paradoks«. Pokazala je namreč, da imajo evropske države z najvišjo stopnjo enakosti med spoloma (Danska, Švedska in Finska) tudi najvišjo stopnjo domačega nasilja nad ženskami.

Logično pričakovanje, da bodo ženske v »enakopravnejših« državah bolj varne pred nasiljem moža kot ženske iz dežel, kjer je enakost med spoloma precej nižja (npr. Italija, Grčija ali Poljska), se je izkazalo za zmotno. Povprečna stopnja razširjenosti nasilja nad ženskami v EU je 22 %, v nordijskih državah pa doseže celo 32 % (Danska 32 %, Finska 30 %, Švedska 28 %).

Ključni faktor: vera?

Medtem ko se avtorja raziskave prof. dr. Enrique Gracia in prof. dr. Juan Merlo ukvarjata z različnimi možnimi razlagami za svoje presenetljive izsledke, pa je na spletu že zaslediti mnenja, da države z najvišjo stopnjo domačega nasilja sovpadajo s seznamom najbolj liberalnih in najmanj religioznih evropskih držav.

Danci in Švedi spadajo med najbolj sekularizirane narode na svetu, medtem ko imata npr. Poljska ali Hrvaška, v katerih je stopnja domačega nasilja izredno nizka, močno krščansko tradicijo. V takšnih državah možje pogosteje odraščajo z zavedanjem, da je zakrament zakona Božja milost in posebna poklicanost, kar naj bi bil razlog za večje spoštovanje (in posledično manj nasilja) do svojih žena.

Versko življenje ima vpliv na nižjo stopnjo družinskega nasilja

Kot je že leta 2006 ugotavljal dr. Patrick Fagan, profesor na londonski univerzi Goldsmiths: »Vse več raziskav se ukvarja s povezanostjo verske prakse in nižjo stopnjo družinskega nasilja. Za moške, ki se verskih obredov udeležujejo vsaj enkrat tedensko, npr. obstaja kar 50 % manjša verjetnost, da bodo zakrivili nasilje nad svojimi bližnjimi v primerjavi z moškimi, ki se verskih obredov udeležujejo enkrat letno ali še redkeje. Redna udeležba pri verskih obredih ima močan in statistično nezanemarljiv vpliv na nižjo stopnjo domačega nasilja.«

Verjetno ni presenetljivo, da moški, ki resnično živijo svojo vero, težko mirne vesti dvignejo roko nad svojo ženo. In čeprav religija ni edina varovalka pred družinskim nasiljem, gotovo prispeva svoj delež.

Viri: www.elsevier.com, acculturated.com, www.eurekalert.org

Foto: usnews.com