V svetem letu odveza za splav pri vsakem spovedniku

Thumbnail

Papež Frančišek je določil, da bodo v jubilejnem letu greha splava lahko odvezovali vsi duhovniki, ki smejo spovedovati. Kdo lahko odvezuje sedaj?

Včeraj smo lahko po številnih medijih zasledili novico o tem, da papež širi pristojnost odpušanja greha zaradi splava na vse duhovnike. V mnogih medijih so se tudi že pojavljale interpretacije o mehčanju papeževega/Cerkvenega odnosa do splava, mnoga posploševanja in tudi različne informacije o dosedanji praksi, predvsem o izobčenju žensk, ki storijo splav.

Za razjasnitev si poglejmo, kaj je v resnici zapisal papež, in kakšna je obstoječa praksa na tem področju.

Širši kontekst navodil o odvezi

S 1. septembrom je papež Frančišek izdal posebno pismo, naslovljenem na predsednika Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije, Salvatoreja Fisichella. V njem je podal navodila glede praznovanja svetega leta, ki se bo začelo 8. decembra letos in končalo 20. novembra 2016. Papež v pismu kot prvo zapiše, da si želi, da bi bilo praznovanje svetega leta za vse vernike resnični trenutek srečanja z Božjo milostjo.

Čeprav papež v navodilih podrobneje piše tudi o romanju po izredni odpustek v Rim, o možnostih za vse, ki ponj ne bodo mogli poromati tja in v druga romarska svetišča (še posebej bolni, ostareli, zaporniki in tudi o pokojni), in tudi o veljavnosti spovedi pri duhovnikih bratovščine Sv. Pija X., pa je bil (medijske) pozornosti širše javnosti deležen predvsem del, ki govori o podeljevanju odveze za greh splava.

Ali papež res spreminja odnos do splava?

V nasprotju z nekaterimi medijskimi interpretacijami v pismu ni ničesar, kar bi nakazovalo spremembo obstoječega pogleda Cerkve in papeža na splav, ki še vedno predstavlja kršitev zapovedi o ubijanju in predstavlja težak greh s težkimi posledicami. Vključuje pa papeževo spodbudo k drugačnemu pastoralnemu pristopu do žensk, ki so naredil splav, in k začasni širitvi pristojnosti za podeljevanje odveze zanj.

Besede papeža Frančiška o splavu so kritične in sočutne hkrati: “Eden od resnih problemov našega časa je vsekakor spremenje odnos do življenja. Široko razširjena in brezčutna miselnost je privedla do izgube prave osebne in družbene rahločutnosti za sprejemanja novega življenja. Tragedijo splava nekateri doživijo z le površnim zavedanjem, kot da se ne bi zavedali izredne škode, ki jo tako dejanje povzroči. Mnogi drugi, na drugi strani, pa čeprav občutijo ta trenutek kot poraz, verjamejo, da nimajo nobene druge možnosti. Mislim še posebej na vse ženske, ki so se zatekle k splavu. Dobro se zavedam pritiska, ki jih je privedel do te odločitve. Vem, da gre za težko eksistencialno in moralno preizkušnjo. Srečal sem se že s tolikimi ženskami, ki v svojem srcu nosijo brazgotino te mučne in boleče odločitve. Kar se je zgodilo, je v temelju krivično; a samo razumevanje resnice tega lahko človeku omogoči, da ne izgubi upanja. Božjega odpuščanja ne moremo odreči nekomu, ki se je pokesal, še posebej če ta oseba pristopi k zakramentu spovedi z iskrenim srcem, da bi bila deležna sprave z Očetom.”

Zaradi opisanega se je Sveti oče odločil, da v svetem letu vsem duhovnikom podeli pristojnost, da odvežejo od greha splava tiste, ki so ga storili, in ki s skesanim srcem iščejo odpuščanje zanj.

Kdo je zaradi splava izobčen?

Po kanonskem pravu sodi splav med kazniva dejanja proti človeškemu življenju in svobodi, storilca zato avtomatično zadene vnaprej izrečeno izobčenje iz Cerkve (excommunicationem latae sententiae). Za kaznivo dejanje (in posledično izobčenje) pa gre le v primeru, da je storilec izpolnil 18 let starosti, če je vedel za kazen izobčenja in če je ravnal prostovoljno, zavestno, neposredno, učinkovito in z namenom, da se prekine nosečnost in usmrti plod v materinem telesu.

Okoliščine, ki tako zmanjšujejo osebno odgovornost in krivdo, da zaradi njih ne pride do kazni izobčenja, so recimo lahko kakršna koli prisila, zmanjšana razumnost zaradi pijanosti ali duševne motnje, naval strasti, prisila velikega strahu, opustitev dolžne skrbnosti, nevednost glede kazni izobčenja (po svoji krivdi) ali prisila k sodelovanju pri opravljanju splavov. V tem primeru storilca ne zadene kazen izobčenja, njegova osebna in moralna odgovornost pa ostajata.

Storilcu kaznivega dejanja je zaradi splava prepovedano prejemati zakramente in opravljati katerekoli cerkvene službe, opravila ali naloge (službo bralca, mašnega pomočnika, botra pri krstu ali birmi). Namen te kazni je storilca poboljšati.

Kdo lahko odveže kazni izobčenja?

Kazni izobčenja zaradi splava lahko v splošnem odveže le krajevni ordinarij (v zakramentalni spovedi ali zunaj nje), vsak drug škof v zakramentalni spovedi, lahko pa krajevni ordinarij pooblasti tudi druge duhovnike. To pravico imajo tako kaplani posebnih skupnosti v bolnišnicah, zaporih in na potovanjih po morju, obstaja pa še nekaj izjemnih situacij, ko je to pod posebnimi pogoji dovoljeno kateremu koli duhovniku (smrtna nevarnost, ko je storilcu težko ostati v stanju težkega greha in se kasneje obrne na za to pooblaščenega duhovnika).

V Sloveniji je že sedaj veliko priložnosti za odvezo

Kako pa je s tem v Sloveniji? Tako kot prej navedene določbe tudi to prakso podrobno opiše slovenski cerkveni pravnik dr. Stanislav Slatinek v članku na to temo iz Bogoslovnega vestnika (letnik 67 (2007) 4).

Po besedah dr. Slatinka so slovenski škofje leta 1997 sprejeli izjavo, s katero so pooblastili vse duhovnike, ki imajo pravico za spovedovanje, da lahko odvežejo od kazni izobčenja zaradi splava v adventnem in postnem času, med misijonom in duhovnimi obnovami ter pri spovedi zaročencev pred poroko. Po posebnem privilegiju apostolskega sedeža pa imajo to pristojnost tudi nekateri redovniki (frančiškani, kapucini, minoriti, dominikanci, avguštinci, karmeličani in jezuiti) kadarkoli in ne glede na število splavov. Za odvezo od izobčenja ni več potreben poseben obrazec, ampak je odveza vključena v odvezo od grehov.

Slovenski škofje še priporočajo, da je za spovednike pa je koristno, da dobro poznajo problematiko splava in vsa kontracepcijska sredstva, ki v času nosečnosti lahko delujejo abortivno in ne le kontraceptivno.

Viri: zenit.org, Bogoslovni vestnik 67,4 (Stanislav Slatinek: “Kaznivo dejanje proti človeškemu življenju”)

Foto: huffingtonpost.com

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja