Televizija drastično zmanjšuje vizualno predstavo malčkov

Thumbnail

Da televizija vpliva na naše malčke, nam je bolj ali manj jasno. A pogosto nas preseneti, kako zelo …

Zanimivo in zelo ilustrativno raziskavo sta leta 2006 opravila nemška psihoterapevta Peter Winterstein in Rober J. Jungwirth. Otrokom sta dala preprosto nalogo, da narišejo človeka, hkrati pa sta beležila, koliko časa posamezni otroci preživijo pred televizijo. S tem sta želela preveriti vpliv otrokove izpostavljenosti medijem na njegovo vizualno predstavo in motorne sposobnosti.

Rezultati so bili šokantno različni in so pokazali na močno povezavo med časom, ki ga otroci namenjajo televiziji, in njihovim manjkom na področju vizualne predstave. Otroci, ki so v povprečju pred televizijo preživeli manj kot 60 minut na dan, so večinoma risali precej natančne podobe z veliko detajli:

Otroci, ki so televiziji posvetili do tri ure časa na dan, so risali zelo drugačne podobe:

Raziskava, ki je bila objavljena v strokovni reviji The Pediatrician, je zajela 1859 predšolskih otrok. Je ena v vrsti mnogih raziskav, ki kažejo na množico negativnih vplivov sodobnih medijskih vsebin na otroke. Še posebej škodljiva je izpostavljenost nasilju in spolnosti v medijih.