Starši necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok pozivajo: Umaknite sporne predloge!

Foto: Canva

V državni zbor je bil 31. januarja 2018 vložen predlog sprememb Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB), ki med drugim predvideva tudi prepoved vpisa v vrtec za otroke, ki niso cepljeni.

Za predlog je poskrbela parlamentarna levica – vložili sta ga stranki SMC in DESUS.

Kateri otroci bodo z novim zakonom prizadeti?

Z novim zakonom bodo prizadeti necepljeni otroci, ki obiskujejo ali bodo želeli obiskovati tako javne vrtce kot zasebne vrtce, ki so javno sofinancirani – njim bo vpis v vrtec, če bo zakon sprejet, onemogočen.

Izjema bodo le otroci, ki bodo s strani državne komisije imelo potrjeno medicinsko indikacijo.

Izključitev staršev iz postopka predlaganja opustiteve cepljenja

Vendar se obeta sprememba tudi na področju procesa odločanja s strani državne komisije za cepljenje.

Dosedaj so starši sami lahko podali predlog za opustitev cepljenja. Podpisniki iz vrst parlamentarne levice pa staršem to pravico želijo odvzeti, tako da bi predlog za opustitev cepljenja lahko podali le še pristojni zdravniki.

Predagatelji iz vrst parlamentarne levice so ob tem zapisali, da starši “še posebej glede na izkušnje v preteklih letih s tovrstnii praksami niso kvalificirani za presojo, kdaj je otrok upravičeno izvzet do cepljenja”.

Inšpektoratu ne bodo več prijavljali zdravniki, ampak Nacionalni inštitut za javno zdravje

Prek elektronskega registra cepljenih oseb želijo predlagatelji še zagotoviti, da bi vse podatke o necepljenih osebah dobil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki bi potem prijavljal starše necepljenih otrok zdravstvenemu inšpektoratu.

S tem bi bili razbremenjeni pediatri, ki so zdaj imeli nalogo prijavljanja staršev inšpektorjem, mnogi pa so se tega otepali.

Starši: grob poseg v človekove pravice

Včeraj, 4. febaruarja 2018, pa je skupina staršev necepljenih in s cepivi poškodovanih otrok na državni zbor naslovila pismo, kjer pozivajo k umiku predloga iz zakonodajnega postopka.

Predlogu očitajo, da grobo posega v temeljne človekove pravice (določena skupina državljanov ne bo več imela dostopa do istih pravic kot ostali državljani) in vpeljuje diskriminatorno politiko kaznovanja določene skupine državljanov.

Predlogu očitajo celo kršenje ustave in odločbe ustavnega sodišča U I 127/2001. Na njeni podlagi je bil namreč leta 2005 sprejet spremenjen Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-A), ki je opredlil postopek in pravice v zvezi z opustitvijo cepljenja.

Starši: gre za zahtevno spremembo, zato je hitri postopek je nesprejemljiv

Starši tudi opozarjajo, da je bil predlog v državni zbor poslan po skrajšanem postopku, brez mnenja pravnih služb, brez strokovnega mnenja ministrstva za zdravje, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in drugih pristojnih organov, ter brez javne obravnave.

Opozarjajo še, da predlagane spremembe ne sodijo med manj zahtevne spremembe zakona in da je zato obravnava zakona po skrajšanem postopku v nasprotju s poslovnikom državnega zbora in bi pomenila kršitev 89. člena Ustave.

Končni predlog so podpisniki strnili v naslednje alineje:

  • da se predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih obravnava po rednem in ne po skrajšanem postopku,
  • da svoje mnenje poda Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora,
  • da se pridobi strokovna mnenja od pristojnih organov in služb ter
  • da se zakon kot neprimeren za nadaljno obravnavo umakne iz nadaljnega zakonodajnega postopka.

Celotno izjavo staršev si lahko preberete na spletni strani necepljen.si. Starši poimensko niso podpisani pod izjavo, prav tako ni pod izjavo navedena kaka pravna oseba civilne družbe.

Iz spletne strani pa je razvidna navezava na neformalno skupino ljudi, ki se zbira v Facebook skupini Cepiva v medijih, knjigah in raziskavah. Obenem je tudi očitno, da so pri pripravi izjave sodelovali pravniki, ki podrobno poznajo tako zakonodajno stanje kot tudi postopke v zvezi s perečo tematiko.

 

[DODATEK 06.02.2018; 07:04]

Med zainteresirano javnostjo, zlasti na socialnih omrežjih, se je pojavilo več vprašanj o stališčih posameznih strank do sprememb zakona.

Jasno sta stališči predstavili predlagateljici zakona, SMC in DESUS, iz izjav posameznih poslancev, o katerih so poročali mediji, gre sklepati, da zakon podpirata tudi SD in Levica. Vse te štiri stranke so tudi glasovale za skrajšan postopek obravnave, kakor je razvidno iz zapisnika seje kolegija predsednika državnega zbora dne 5. februarja 2018.

Proti skrajšanemu postopku se je opredelila SDS. Predsednik poslanske skupine Jože Tanko je opozoril, da gre za zahtevnejše spremembe zakona in da zato ni pogojev za skrajšan postopek.

Opredelil se je tudi vsebinsko in izrazil mnenje, da je zakon zaradi omejevanja dostopa do izobraževanja neustaven.

NSI se vsebinsko do zakona še ni opredelila, je pa na kolegiju predsednika državnega zbora podprla skrajšan postopek.

 

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja