Otroški dodatek 2020 – vse, kar morate vedeti!

racunanje

Za vse tiste, ki imate otroke ali pa v tem letu pričakujete novega člana, smo tudi letos zbrali vse potrebne informacije o otroškem dodatku na enem mestu.

Kaj je otroški dodatek in kdo je do njega upravičen?

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva (če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih).

Pravica do otroškega dodatka lahko pripada enemu od staršev oziroma drugi osebi za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. Dodatni pogoj, določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v Sloveniji.

Kako ga uveljavljam?

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 30 dneh po rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta. Ko ta doba poteče, vloge za podaljševanje pravice do otroškega dodatka ni potrebno vlagati, saj od 1.12.2018 dalje centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločajo o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Da bi torej dobili otroški dodatek, morate na pristojni Center za socialno delo oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Vlogo lahko oddate osebno na pristojni CSD, jo pošljete po pošti ali izpolnite elektronsko vlogo, če imate digitalni podpis.

Spremembe je potrebno javljati.

Sprememba vrste ali višine periodičnega dohodka, sprememba števila družinskih članov, če otroci začnejo ali prenehajo hoditi v šolo, sprememba vzgojno varstvenega zavoda, ki ga obiskujejo (vrtec) ali sprememba statusa (učenca, dijaka, študenta) so dejavniki, ki lahko vplivajo na spremembo višine otroškega dodatka.

Upravičenci do otroškega dodatka, morajo centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali so zanjo izvedeli, sporočiti spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. Pravica namreč preneha veljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji.

Višina otroškega dodatka v letu 2020

Koliko otroškega dodatka boste prejeli, je odvisno od števila in starosti otrok ter dohodkovnega razreda, v katerega družina sodi. V tabeli si lahko pogledate višino otroškega dodatka glede na dohodkovni razred (do konca osnovne šole oz. do otrokovega 18. leta), ki velja od 1.7.2019 dalje.

Če otrok obiskuje srednjo šolo, se višina otroškega dodatka poveča v 7. in 8. dohodkovnem razredu (glej spodnjo tabelo). Upravičenost do otroškega dodatka pa uveljavljate s potrdilom o vpisu najdlje do otrokovega 18. leta.

 

Povečanje višine otroškega dodatka

Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.

Če predšolski otrok, ki je mlajši od štirih let, ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

Izplačila otroškega dodatka v letu 2020

Ministrstvo izplačuje otroški dodatek najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za leto 2020 so datumi izplačil prikazani spodaj.

vir foto: storyblocks.com 

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja