Novosti v prihajajočem šolskem letu

Thumbnail

Na novinarski konferenci Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so včeraj predstavili novosti, ki jih prinaša novo šolsko leto.

Ena največjih sprememb v šolskem koledarju je drugačna ureditev zimskih počitnic, ki bodo leto potekale v ločenih obdobjih za vzhodno in zahodno regijo Slovenije. Pouk se ne bo smel začeti pred 7.30 zjutraj, nadarjeni učenci ne bodo več sodili med učence s posebnimi potrebami, šole pa bodo lahko pri posameznih predmetih v določenem obsegu organizirale pouk v manjših učnih skupinah.

Srednješolci se bodo po novem Zakonu o prevozih v cestnem prometu lahko vozili občutno ceneje: večina bo zanje plačevala le 20 evrov mesec, dijaki v dijaških domovih pa bodo imeli možnost nakupa kuponske vozovnice (15 evrov za 10 voženj). V srednje šole uvajajo tudi prehod na elektronsko vodenje šolske dokumentacije, kar naj bi po besedah v. d. direktorja direktorata za srednje šolstvo dr. Jurija Šinka vse skupaj naredilo bolj prijazno za uporabo in laže dostopno.  

Minister dr. Žiga Turk je še napovedal, da sprememb pri šolskih učbenikih in normativih ter novih odpuščanj zaradi Zakona o uravnoteženju javnih financv šolstvu letos ne bo, opozoril pa je, da se posebej generacije srednješolcev vsako leto zmanjšujejo. Srednješolcev bo letos 1620 manj kot lani, kar pomeni za tri povprečne srednje šole.

Število učencev povsod upada

Prvošolcev bo letos 19.213, kar je približno 500 manj kot lani, vendar kljub vsemu kar 2000 več kot pred 10 leti. V splošnem pa številke učencev v zadnjih letih upadajo. Osnovnošolcev bo letos 161.000, pred 10 leti jih je bilo 176.000, pred 20 leti pa 217.000. Dijakov bo letos 78.290, pred 10 leti pa je bilo vpisanih nekaj več kot 103.000. Minister Turk je opozoril, da gre za statistike, ki ne lažejo, da pa to vendarle ni problem šol, ampak »problem države, o katerem velja posebej razmisliti«.

»Šola je zaradi vas, šola je zato, da ohranite svoje lastnosti, ki jih prinašate iz otroštva, da ostanete radovedni, da ostanete ustvarjalni, da ostanete spoštljivi, tudi do učiteljev in vseh svojih sošolcev, v šoli ste vsi enaki,« je bilo letošnje sporočilo ministra šolarjem, staršem pa je namenil naslednje besede: »Nihče ne skrbi tako za svoje otroke, kot skrbijo starši. Starši imajo pravico zahtevati za svoje otroke najboljše in dolžnost šole je, da vzgaja v duhu spoštovanja in v duhu spoštovanja staršev. In seveda dolžnost staršev je, da učijo otroke tudi spoštovanja do učiteljev.« V trikotniku otroci-starši-učitelji si želi predvsem sodelovanja, razumevanja in spoštovanja, ne želi pa si odvetnikov v šolah.

Izpostavil je tudi pomen solidarnosti med učenci v času gospodarske krize in vrednote, ki naj bi vladale v šolah: »V šoli ne gre samo za učenje predmetov, gre tudi za vzgojo, tudi za vzgojo poštenih in delavnih državljanov, gre za spoštovanje države, ustave, inštitucij, simbolov, človekovih pravic, gre za pripadnost državi, skupnosti, gre tudi za solidarnost med učenci.«

Vozniki nosimo največjo odgovornost!

Na novinarski konferenci so minister za notranje zadeve dr. Vinko Gorenak in predstavniki policije veliko pozornosti namenili tudi varnosti šolarjev v prometu.

Gorenak je opozoril, da sta dva brezskrbna meseca počitnic verjetno otroke naredila bolj igrive, zato bodo v ponedeljek še posebej ranljivi. Pozval je, naj se vozniki – ki nosijo največjo odgovornost in ki lahko največ prispevajo k varnosti – tega zavedajo in prilagajajo svojo vožnjo najbolj ranljivim v prometu.

Vodja sektorja prometne policije mag. Ivan Kapun je povedal, da je lani na naših cestah umrlo 6 otrok in 2 mladoletni osebi, letos pa 2 otroka in prav tako 2 mladoletni osebi. Najpogosteje pa so v prometnih nesrečah udeleženi kot potniki, pri čemer niso ustrezno zavarovani v vozilih. »Še tako dober ukrep ne bo izboljšal prometne varnosti, če ne bomo odrasli sami poskrbeli za varnost naših otrok,« je poudaril Kapun.

Staršem pa v dneh pred začetkom šole svetuje: »Veliko se pogovarjajte s svojimi otroki, svetujte jim najbolj varno pot, sprehodite se z njimi do šole in jih opozorite na nevarnosti, ki pretijo nanje na tej poti.«

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.