Tabu tema: najstniške matere

Thumbnail

»Me preziraš?« me je tiho vprašalo dekle, ki je sodelovalo pri nastanku diplomske naloge, v kateri sem preučevala problematiko najstniškega materinstva.

Ob zastavljenem vprašanju sem sprva presenečeno obstala, vendar sem že trenutek kasneje iskreno odgovorila: »Ne, ne preziram te, temveč spoštujem.«

Materinstvo nekoč in danes

Medtem ko so se ženske še v začetku preteklega stoletja za materinstvo odločale kmalu po zaključku najstniškega obdobja, se je situacija danes popolnoma spremenila. Že od deklic se namreč pričakuje, da vedo, kaj bodo postale, ko »bodo velike«, na kateri fakulteti se bodo izobraževale, v katerem podjetju bi se rade zaposlile itd.

Vprašanjem o družini pa se največkrat preprosto izognemo, saj je materinstvo postavljeno na stranski tir. V ospredje so postavljene nenapisane zahteve družbe po visoki izobrazbi, dobri zaposlitvi, vodilnemu mestu v podjetju ter seveda finančni neodvisnosti.

Ženske se zaradi vseh teh pritiskov za potomstvo v povprečju odločajo šele okoli tridesetega leta ali celo kasneje. Mnoge izmed njih bi si morda želele postati matere že prej, medtem ko drugim materinstvo predstavlja zgolj nekakšen projekt, ki ga morajo »izpeljati« v svojem življenju, potem ko vse drugo že dosežejo.

Prvinska vloga žene biti mati je danes zanemarjena, v ospredju so težnje po karieri in uspehu. Čeprav tudi pri nas obstajajo dekleta, ki postanejo matere že v najstniških letih.

Najstniško materinstvo

Povprečna starost, pri kateri se mladostniki odločajo za spolne odnose, se danes bolj in bolj niža, tako da imajo mnogi svojo prvo spolno izkušnjo že pri 15 ali 16 letih. Razlogov, zakaj se mladostniki spuščajo v prezgodnje spolne odnose, je več: težnja po »dokazovanju odraslosti«, eksperimentiranju ali iskanju sprejetosti. Mnoge najstnice pristanejo na spolne odnose izključno zato, da bi od nasprotnega spola prejele ljubezen in potrditev, po kateri hrepenijo.

Večina najstniških nosečnosti pri nas je nenačrtovanih, saj se je dekleta bojijo in zato že predhodno poskrbijo za zaščito. Kljub temu pa se zgodi, da test nosečnosti ob izostanku menstruacije pokaže pozitiven rezultat. Obstajajo tudi redki razlogi, ko dekle načrtno zanosi. Nekatere najstnice med odraščanjem namreč ne prejmejo občutka sprejetosti s strani svojih staršev, zato zanosijo v želji, da bi jim otrok dal manjkajoči občutek vrednosti.

Za čas odraščanja so značilni tudi mnogi konflikti in prepiri med mladostnikom in njegovimi starši, zato obstaja možnost, da želi dekle s svojo nosečnostjo prizadeti svoje starše ali pa tekmovati s svojo materjo, ki ji v družini pripada vloga rojevanja otrok. Nekaterim mladostnicam zgodnje materinstvo predstavlja pot, s katero se izognejo nadaljnjemu izobraževanju in/ali rednemu delu.

Stiske najstniških mater

Materinstvo v najstniških letih predstavlja za odraščajoče dekle velik in naporen izziv. V večini primerov se namreč spopadajo s pomanjkanjem lastnih materialnih sredstev, kar pomeni, da so odvisne od podpore primarne družine in različnih virov socialne pomoči (starševskega dodatka, otroškega dodatka, štipendije itd.).

Najstniške matere se srečujejo s pomanjkanjem finančnih sredstev, odvisnostjo od staršev, razpadom partnerskih zvez in stigmatizacijo.

Partnerske zveze v tem obdobju ne temeljijo na ljubezni, temveč na zaljubljenosti in običajno kasneje tudi razpadejo. V večini primerov je otrokov oče odraščajoč najstnik, ki se še ni pripravljen soočiti z izzivi starševstva.

Veliko oviro predstavlja tudi stigmatizacija, saj se od ženske pričakuje, da bo postala mati šele potem, ko bo imela redno zaposlitev, rešen stanovanjski problem in stabilno partnersko zvezo.

Dekle, ki postane mati v času odraščanja, tako »krši« nenapisana pravila. Veliko najstnic ob nastopu materinstva opusti redne oblike šolanja, kar med drugim pomeni tudi zmanjšanje socialnih stikov z vrstnicami in posledično osamljenost.

Kako pristopiti do najstniške matere?

Najstniške matere se zavedajo, da se na nek način razlikujejo od svojih vrstnic. Prijateljicam se namreč ni treba ukvarjati z usklajevanjem skrbi za otroka in šolskimi obveznostmi, finančnimi stiskami, stigmatizacijo, osamljenostjo, iskanjem varstva ali prostega mesta v vrtcu itd.

Ko se soočimo z nosečo mladostnico ali mlado materjo, ji moramo nuditi občutek razumevanja, sprejetosti in spoštovanja. Najstniške matere, ki so še same v obdobju odraščanja, so zelo občutljive na odzive okolice, zato jih nikoli ne smemo obsojati ali prezirati.

Najpomembneje, kar lahko storimo, je, da imamo do njih spoštljiv odnos, jih sprejmemo, ponudimo sodelovanje pri stvareh, kjer morda potrebujejo pomoč (varstvo otroka, pomoč pri usklajevanju šolanja in materinstva, iskanje ustrezne nastanitve) ter preprečimo socialno izolacijo.

Foto: www.yourswale.co.uk, www.dailymail.co.uk

Marija Mezeg je diplomirana babica.
»Pri svojem poklicnem delu se soočam z različnimi situacijami in stiskami bodočih mater, ki me ne pustijo ravnodušne in so hkrati moj navdih za pisanje. Blizu mi je tudi mladostniška populacija, saj z veseljem pišem prispevke v katerih najstnike spodbujam k samostojnosti in razmišljanju s svojo glavo.«