Lahko oče koristi nego, če je mati na porodniški ali brezposelna? Lahko!

Thumbnail

Le kateri starš se še nikoli ni soočil s situacijo, ko zboli eden od otrok, več njih ali pa celo kar vsi družinski člani hkrati? Ko sta oba starša zaposlena večinoma ni dileme ali in kdo bo vzel nego za bolnega otroka. Kaj pa ko je mati na porodniški ali oče koristi pravico do starševskega dopusta? In kaj če je eden od njiju brezposeln? Lahko zaposleni starš vzame nego za bolnega otroka?

Zakon pravi NE!

Zaposleni starši, ki ste že vzeli kdaj nego za otroka, veste, da morate pediatru dokazati, da drugi starš ne more zagotoviti nege za otroka. V večini primerov pri tem dobite v podpis posebno izjavo v kateri jamčite, da drugi starš ne more skrbeti za otroka brez odsotnosti z dela. Te podatke je dolžan osebnemu zdravniku posredovati starš, ki nego jemlje. V primeru, da teh podatkov ne zagotovite ali pa navedete napačne podatke, boste iz ZZZS dobili račun za bruto izplačilo, ki ga je vaš delodajalec dobil za čas neupravičene nege.

V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja 138. člen pojasnjuje to z besedami: »Zavarovanec ima pravico do nadomestila plače za nego ožjega družinskega člana, če nege ne more zagotoviti zakonec, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko zagotavlja nego brez zadržanosti od dela

To v praksi pomeni, da nege ne morete dobiti, če je doma partner na porodniški, v pokoju, je študent ali je nezaposlen. Zakon namreč predvideva, da če nisi zaposlen, nimaš obveznosti in tako imaš doma več kot dovolj časa, da poskrbiš za enega, dva, tri … bolne otroke na enkrat!

V praksi pa se DA!

Navkljub zakonu pa vemo, da v vsakdanjem življenju prihaja do povsem življenjskih situacij, ko zaradi objektivnih razlogov starš, ki ni zaposlen ne more zagotoviti nege enemu ali več otrokom hkrati. Na srečo se tega zavedajo tudi na ZZZS in pojasnjujejo »da je potrebno ugotavljati vse okoliščine konkretnega primera, pri čemer je potrebno izhajati iz dejstva, da mora imeti otrok v času bolezni oziroma poškodbe dejansko zagotovljeno ustrezno nego

Poglejmo si nekaj konkretnih situacij in rešitev, ki so nam jih pojasnili na ZZZS.

Kaj če je mati na porodniškem dopustu z dojenčkom, starejši otrok pa zboli?

V kolikor izbrani pediater ali družinski zdravnik presodi, da je zaradi nalezljive bolezni ogroženo zdravje dojenčka in drugih družinskih članov, odredi izolacijo za bolnega otroka. Očetu pa izda nego za starejšega otroka, kljub temu da je mati na porodniški. Pediater bo svojo presojo potem moral utemeljiti ZZZS. Mnogi pediatri se temu ukrepu izogibajo, saj jim prinaša dodatno delo.

Kaj če mora mati, ki je na porodniškem dopustu, z dojenčkom v bolnišnico, medtem pa zboli eden izmed starejših otrok?
Enako kot v prejšnjem primeru, situacijo presoja pediater oz. izbrani zdravnik, ki lahko na podlagi posebnih dejstev in okoliščin očetu odredi nego, kljub materini porodniški.

Kaj pa če je mati na porodniški in mora v bolnišnico starejši otrok?

Zopet je na vašem pediatru, kako bo videl nastalo situacijo. Če pediater presodi, da mati, ki je na porodniškem dopustu iz kakršnega koli razloga ne more spremljati starejšega otroka v bolnišnico, lahko očetu odredi nego.

A pozor! Po trenutno veljavni zakonodaji starš dobi nadomestilo plače le za prvi in zadnji bolnišnični dan. Vmes se smatra, da je nega za otroka zagotovljena v bolnišnici. Se pa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti krije sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno petih let starosti otroka. V tem primeru, kolikor želi biti ob otroku oče, bo le ta moral koristiti (neplačan) dopust.

To pa se bo po novem zakonu, ki je v pripravi spremenilo. Ta namreč predvideva pravico staršem do sobivanja v bolnišnici za otroke do šestega leta starosti, v primeru zdravljenja težkih zdravstvenih stanj pa do 18. leta starosti. Prav tako imajo po novem poleg brezplačne nastanitve in prehrane v bolnišnici zagotovljeno tudi denarno nadomestilo, ki v dosedanji ureditvi ni predvideno.

In če zboli eden od staršev, ki ni zaposlen ali je na porodniški?

Če npr. zboli mati, ki je na porodniški, oče ne more vzeti nege za otroka za katerega več kot očitno mati ne more skrbeti. Lahko pa nego vzame mož za ženo in obratno v kolikor osebni zdravnik presodi, da oseba ni zmožna poskrbeti zase.

Tudi sama sem se že znašla v nekaterih navedenih situacijah in bistveno, kar sem se iz njih naučila je to, da je od vseh zdravstvenih pravil, zakonov in praks najpomembneje to, kakšnega osebnega zdravnika si izbereš. Velik del tega, ali boste v kritičnih situacijah razumljeni, upoštevani in podprti, je odvisno prav od osebnega zdravnika.