Kako reševati spore med brati in sestrami

sestri

Njega imaš raje od mene. Ona je dobila več sladoleda kot jaz. Zakaj je lahko on dlje pokonci? Ona je začela … So vam kot staršem takšne izjave poznane?

Takšne in podobne pritožbe niso nič nenavadnega med sorojenci v družini. Starši pa lahko naredijo veliko, da takšno dinamiko odnosov preusmerijo z rivalstva k sodelovanju. Skrivnost, kako to doseči, tiči v ustvarjanju ozračja sodelovanja, odgovornosti in prijaznosti.

»Če skrbno opazujete, kako otroci ravnajo drug z drugim, boste laže dosegli mir v družini in trdne odnose med vašimi otroki,« je prepričana Lynne Griffin, ameriška strokovnjakinja za družinske odnose. Priporoča, naj bomo kot starši pozorni na naslednje stvari:

1. Vključite se, kadar se prepirajo

Med bojevanjem in reševanjem težav je velika razlika. Če se otroci pogosto zapletajo ob tem, kako pravilno igrati neko igro ali skupaj izbrati knjigo, očitno rabijo vašo pomoč, da bi se naučili spoštovanja mej drugega. Razmišljanje, naj otroci sami rešujejo svoje spore, ni vedno dobro, še posebej, če se ti spori stopnjujejo in postajajo nasilni. Otroci rabijo pomoč pri učenju veščin za razreševanje konfliktov. V ta namen skupaj preglejte in zastavite pravila, še preden se igra prične; z igro vlog se učite, kako počakati, da prideš na vrsto; dajte jim ponovno možnost za uporabo veščin sodelovanja, ki ste jih osvojili v »času miru«. S tem, da jim predmet spora samo odvzamete ali jim zapoveste, naj se ne prepirajo, pa jih ne boste naučili zdravih tehnik za mirno sobivanje.     

2. Uvedite geste prijaznosti

Nič ni težjega in bolj neiskrenega od tega, da prisilimo jeznega otroka, da se opraviči. Namesto tega izkoristimo mirne trenutke, da se z otroki pogovorimo o tem, kako z dobrimi dejanji popraviti dejstvo, da so nekoga prizadeli. Prijazne geste, kot na primer to, da otrok pospravi sestrine igrače ali bratu napiše prijazno sporočilce, krepijo ljubeče vezi med otroki in jim pomagajo, da se laže odvračajo od vedenja, ki druge rani. Vsekakor pa poskrbite, da se otroci pomirijo, preden od njih pričakujete, da si bodo izkazovali naklonjenosti

3. Izogibajte se primerjanju

Nič ne naredi več kratkoročne in dolgoročne škode odnosom med sorojenci kot primerjanje njihovih šolskih ali drugih dosežkov. Namesto tega raje vsakemu otroku posebej dajte iskren in samo nanj naravnan odziv glede njegovih sposobnosti in veščin, ki jih želi osvojiti. Nikoli pa ne poskusite motivirati s tem, da primerjate njihove dosežke.

4. Naj si delijo skupno sobo

Morda so vam znane zgodbe o sorojencih, ki so s črto iz lepilnega traku razdelili sobo na polovico ali se redno prepirali o tem, kdo bo kateri večer ugasnil luč. A vsi ti običajni spori dolgoročno učijo sodelovanja in sklepanja kompromisov. Največ utrjevanja bratskih in sestrskih vezi pa se zgodi v temi – med večernim šepetanje in hihitanjem v postelji – če si sorojenci delijo sobo. Če se za to odločite, pazite, da stvari dobro zastavite in da jih učite sklepanja kompromisov.

5. Predvidite, preprečite, pripravite

Če se vaši otroci pogosto prepirajo, ko sedejo k domačim naloga ali k skupnemu obroku, potem ste razpoznali določen vzorec vedenja. Situacije s predvidljivo možnostjo konflikta potrebujejo jasen načrt za spopadanje z izzivi. Preden v takšno situacijo vstopite, si vzemite nekaj trenutkov, v katerih se pogovorite o pričakovanjih vseh vpletenih in otrokom omogočite soočenje z njimi. Če je v neki situaciji možnost za spore še vedno velika, bodite v bližini, da boste lahko pomagali usmerjati njihovo razreševanje.    

Vir: psychologytoday.com