Iz oči v oči s staranjem

stari_starsi

Življenje je pot, po kateri ljudje stopajo od rojstva do smrti. Na tej poti človek zadovoljuje različne potrebe, ki so gibalo njenega vedenja in razvoja. Veliko težav in stisk ob staranju izhaja prav iz nezadovoljjitve le-teh.

Staranje je proces, ki za posameznika prinaša biološke, psihološke in socialne spremembe. Prinaša izgubo občutka varnosti, tako za starajočega, kot tudi za svojce. Človeka vznemirja že slutnja, da bo izgubil nekaj, kar je zanj odločilnega pomena, saj njegov občutek varnosti izhaja iz nadzora oziroma občutka, da lahko vpliva na svoje življenje in življenje drugih.

Kadar se človek ne počuti varnega, se usmeri v to, da bi se zaščitil, kar se pri starajočih kaže predvsem v zanikanju staranja in težnji k samostojnosti.

Je staranje družbeno sprejemljivo?

V staranju najti smisel

Povzeto po: Priročnik za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč. 2010. Maribor: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.