Vas spravlja ob živce, ko otrok želi prebirati eno in isto knjigo?

Thumbnail

Tisto najljubšo, ki bi jo bral vsak dan in to ne samo enkrat. In kar je še hujše, želi, da mu jo vedno znova berete vi.

Upam si trditi, da poznate že vsako besedo na pamet. Ko ste jo izbrali v knjigarni ali knjižnici, so vas prepričale čudovite ilustracije in lep besednjak, zdaj pa bi jo najraje vrgli v koš za smeti.

Vendar preden storite slednje, razmislite, zakaj je ponavljajoče branje za vašega otroka tako privlačno. V resnici je zelo pozitivno in dobro, pa čeprav večkrat moteče, neprijetno in frustrirajoče. In to ne glede na to, ali berete vi otroku ali pa otrok bere vam.

1. Bogatenje besednega zaklada

Več kot otrok bere, bogatejši je njegov besedni zaklad. Ko otrok bere ali posluša eno in isto zgodbo, mu besede postanejo domače. Večkrat ko bo zgodbo prebral, več besed bo prepoznal.

Vi tekst znate že na pamet. Kaj pa otrok? Zelo verjetno tudi, če ne prav vsega, pa posamezne odseke. In s tem krepi svoj spomin.

S tekočim branjem in razumevanjem otrok razvija zaupanje vase.

2. Osvajanje vzorca in ritma branja

Če zgodbo beremo naglas, to otroku pomaga, da osvoji intonacijo in ritem govora. Jezik je več kot samo besede. Jezik nam pove, kako besede zvenijo in se povezujejo med sabo. Ko starši beremo otroku, ga s tem tudi učimo jezika.

3. Vaja v tekočem branju

Je sposobnost, da preberemo tekst pravilno, natančno in tekoče. Ponavljajoče branje omogoča otroku, da bere brez ustavljanja, kar je navsezadnje prijetnejše za vse. Ko otrok osvoji eno knjigo, bo želel poskusiti z drugo, ki mu bo predstavljala nov izziv.

4. Krepitev bralnega razumevanja

Bralno razumevanje je sposobnost razumevanja vseh sestavnih delov zgodbe in je »bistvo« branja. Vsakič, ko otrok prebere ali posluša zgodbo, ki mu jo berete, se nauči nekaj več o njej. Vsak prehod skozi besedilo ali ilustracije mu omogoča, da se potopi globlje v zgodbo.

5. Večje zaupanje vase

S tekočim branjem in razumevanjem otrok razvija zaupanje vase. Otroci, ki lahko sledijo zgodbi, so bolj samozavestni glede svojih sposobnosti in bolj uživajo v branju.

Ko vas bo otrok prosil, da mu »že spet« preberete njegovo trenutno najljubšo knjigo, imejte pred očmi, da je to tisto, kar potrebuje.

Čeprav vam ob stoti ponovitvi najbrž ne bo lahko, ga vseeno povabite v naročje in z zanimanjem berite skupaj z njim. Verjamem, da od danes naprej to zmorete.