Zavarovanja – za kaj bi bilo dobro, če bi poskrbel vsak starš?

Vir: Pixabay

Zavarovanje predstavlja zaščito pred nevarnostmi, ki ogrožajo tisto, kar je posamezniku pomembno. Ameriška raziskava je pokazala, da je varnost otroka na prvem mestu med starševskimi skrbmi in da pesti skoraj 50 odstotkov vseh staršev. Prihod novega družinskega člana in občutek odgovornosti, ki ga prinese, vpliva tudi na razmislek o zavarovanjih, saj z njimi starši poskrbimo za varnost otroka in svojo finančno varnost.

V poplavi zavarovalnic in zavarovalnih produktov, je brez ustreznega znanja težko prepoznati dobre produkte. Tako se pogosto odločamo na podlagi cene, ki je seveda pomembna, vendar pa jo pogosto spremlja drobni tisk, v katerem se skrivajo pomembne podrobnosti. Zato je pomembno, da vam pri vaših odločitvah o zavarovanju svetuje zastopnik, ki mu zaupate in si vzame čas, da skupaj z vami poišče zavarovanje primerno vašim željam in potrebam. V nadaljevanju vam želim predstaviti nekaj osnovnih, a včasih spregledanih zavarovanj, za katera bi moral poskrbeti vsak izmed nas.

Zdravstveno zavarovanje

Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost bolezni in onemoglosti. V zdravstvenem zavarovanju se zavarujemo za stroške, ki bi jih imeli, če bi zboleli ali se poškodovali in s tem poskrbimo za višjo socialno varnost. Poznamo dve osnovni obliki: obvezno (OZZ) in prostovoljno.

Edini izvajalec OZZ je ZZZS. To zavarovanje obsega kritja za primer bolezni in poškodb izven dela ter kritje poškodb pri delu in poklicne bolezni. Znotraj OZZ se plačilo zdravstvene storitve deli na dva plačnika – na ZZZS in na prejemnika zdravstvene storitve, ki pa lahko dopolnilno plačilo prostovoljno zavaruje v okviru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DopZZ). DopZZ torej ni obvezno, vendar bi brez njega morali za večino zdravstvenih storitev, tudi v sistemu javnega zdravstva, doplačati iz lastnega žepa.

Ker so čakalne dobe v javnem zdravstvu pogosto zelo dolge, je v sklopu prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj vedno večja ponudba takšnih, ki vam nudi tudi hitrejši dostop do specialističnih storitev.

Zavarovanje stanovanjskih objektov

Veliko pregovorov nam sporoča, da je dom veliko več kot le lepo stanovanje ali velika hiša. Kar nekaj našega življenja preživimo znotraj zidov našega doma, zato je še kako pomembno, da poskrbimo za ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje stanovanjskih objektov zajema dva sklopa: zavarovanje nepremičnine (zgradbe) in zavarovanje premičnin (opreme). Znotraj posameznega sklopa običajno izbiramo med različnimi paketi, ki vključujejo različen nabor kritij in vključuje tako temeljne nevarnosti (požar, eksplozija, neposredni udar strele, padec zračnega plovila ali dela plovila, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacije, demonstracije, vihar in toča), kot tudi dodatne nevarnosti (posredni udar strele, vandalizem, lom stekla, izliv vode, padec drevesa, …).

Pri zavarovanju stanovanjskih objektov je zelo pomembna ustrezna določitev vrednosti objekta (višina zavarovalne vsote), ki predstavlja največje možno izplačilo v primeru škodnega dogodka. V primeru prenizke zavarovalne vsote, govorimo o podzavarovanju, kar pomeni, da bi v primeru škodnega dogodka prejeli manjše izplačilo, kot bi ga lahko. V primeru previsoke zavarovalne vsote pa govorimo o nadzavarovanju, kar pomeni, da plačujemo višjo premijo, v primeru škode pa bi bilo izplačilo manjše od navedene zavarovalne vsote. Ob določitvi zavarovalne vsote moramo upoštevati dejstvo, da zavarovalna vrednost NI tržna vrednost objekta, saj ne vključuje vrednosti zemljišča in komunalne opremljenosti.

Ker je v praksi zelo pogost primer podzavarovanja, si poglejmo praktični primer:

Neto tlorisna površina stanovanja: 200 m2

Gradbena vrednost 1 m2: 1000 €

Zavarovalna vsota, ki jo je določil zavarovanec: 150000€

Ali navedena zavarovalna vsota zagotavlja ustrezno zaščito?

Glede na podatke vidimo, da bi bila ustrezna zavarovalna vsota zmnožek neto tlorisne površine in gradbene vrednosti, t. j 200000 €.

Predpostavimo, da pride do škodnega dogodka. Ocenjena škoda je 4200 €. Koliko bi v tem primeru povrnila zavarovalnica?

V obravnavanem primeru bi zavarovalnica povrnila le ¾ škode, saj je objekt v našem primeru podzavarovan za 25 %.

Zavarovanje odgovornosti: ker nesreča nikoli ne počiva

»Majhni otroci, majhne skrbi, veliki otroci, večje skrbi«, pravi ljudska modrost. Majhni otroci radi raziskujejo, to pa lahko pripelje tudi do nezgod. Predstavljajte si situacijo: z vozičkom se odpravite po nakupih, a v trgovini so na dosegu malih rokic tudi skodelice. Mali prstki kot nalašč najdejo ročaj skodelice, v naslednjem trenutku pa so na tleh le še črepinje. Nastalo škodo lahko pokrije zavarovanje pred odgovornostjo, ki predstavlja eno najpomembnejših zavarovalnih področij.

Najbolj znano je zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki je po zakonu obvezno za vse, za starše pa je prav tako pomembno zavarovanje splošne odgovornosti zasebnika. Povzročitelj škode odgovarja po zakonu praviloma do neomejene višine. To pomeni, da jamči: s svojim trenutnim premoženjem, s svojim prihodnjim premoženjem, s svojim podedovanim premoženjem in z obstoječimi prihranki. Zavarovanje pred odgovornostjo predstavlja zavarovanje premoženja zavarovanca, da ne bi bilo uporabljeno za povrnitev škode tretji osebi zaradi dogodka oz. ravnanja, za katerega zavarovanec po zakonu odškodninsko odgovarja. Zavarovanje se nanaša na: poškodovanje oseb, poškodovanje stvari in na povzročitev čiste premoženjske škode.

Življenjsko in nezgodno zavarovanje

Besedo »invalidnost« vsi neradi slišimo, kaj šele, da bi razmišljali o verjetnosti smrti, ko gre za našo prihodnost. Vse to so situacije, v katerih je že tako hudo, zato je dobro, da v naprej poskrbimo za finančne posledice, ki lahko takrat nastanejo.

Statistike kažejo, da v Sloveniji namenimo manj kot 50€ letno za nezgodno zavarovanje, kar je bistveno premalo. Zavedati se moramo, da se večino nezgod zgodi v doma, v primeru nezgode na delovnem mestu pa država zagotavlja le najnujnejše za mesečno preživetje t.i eksistenčni minimum. Z ustreznim življenjskim zavarovanjem lahko poskrbimo za mnogo več kot zgolj za izplačilo v primeru najhujšega, saj lahko priključimo dodatna kritja s katerimi si lahko zagotovimo dodatno varnost v vseh življenjskih situacijah.

Ker je takšno zavarovanje osnova vsakega gospodinjstva, je dobro upoštevati sledeča priporočila:

  • Zavarovalna vsota za primer invalidnosti naj bo 6x letnih neto prihodkov
  • Zavarovalna vsota za primer smrti naj bo 3x letnih neto prihodkov
  • V primeru kreditov svetujem naj bo zavarovalna vsota za primer invalidnosti 2x kredita

V prispevku sem namenoma izpustil avtomobilska zavarovanja. Opažam namreč, da Slovenci odlično poskrbimo za zavarovanje naših jeklenih konjičkov, medtem ko smo pri osebnih zavarovanjih (nezgoda, življenje) zelo zadržani. V tem oziru smo vsekakor posebnost v evropskem prostoru.

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja