Seks ne prodaja tako dobro

Thumbnail

Trditev, sprta s prevladujočo oglaševalsko prakso? Morda, a po najnovejših ugotovitvah oglasi z razgaljenimi ženskami, ki vam skušajo nekaj prodati, morda sploh ne dosegajo svojega namena.

Reklame, v katere sta vključena spolnost ali nasilje – ali se pojavljajo med programom s tako vsebino – po nedavni meta-raziskavi z marketinškega vidika niso najboljša poteza. Tiste z nevtralnimi temami prodajajo bolje.

Nasilne in spolne televizijske programske vsebine ovirajo pomnjenje gledalcev, saj zaradi čustvenega vzburjenja preusmerjejo njihovo pozornost proč od oglasa, opozarjata raziskovalca z državne univerze v Ohiu, ki sta preučila izsledke 53 eksperimentov iz ZDA, Kanade in Zahodne Evrope na to temo in svojo raziskavo pred kratkim objavila v znanstveni reviji Psychological Bulletin.

Nasilje in spolnost ne koristita

Učinek je bil podoben, če je sam oglas vseboval spolno ali nasilno vsebino. “Nikoli ni koristno imeti nasilja ali spolnosti v oglasih,” je prepričan eden od avtorjev študije Brad Bushman, “to bodisi prizadene bodisi nima prav nobenega učinka”.

V zaključku študije je mogoče prebrati, da si bodo ljudje “redkeje zapomnili znamke, ki so oglaševane v nasilnem kotenstu, jih bodo slabše ocenili in z manjšo verjetnostjo kupili kot pa znamke, ki so bile oglaševane v medijih brez nasilja. Naše ugotovitve tudi nakazujejo, da oglaševanje v medijih s spolnimi vsebinami ni sicer tako škodljivo kot oglaševanje v medijih z nasilnimi vsebinami, vendar pa se tudi to ni izkazalo za uspešno strategijo.”

Ker sta raziskovalca zajela študije iz daljšega obdobja, sta ugotovila sta tudi to, da ima spolna ali nasilna vsebina danes manjši učinek na gledalce, kot ga je imela pred 20 leti.

Bolje je oglaševati v družinam prijaznih programih

Čeprav je res, da spolne in nasilne vsebine pred zaslone privabijo večje število gledalcev, pa avtorja omenjene študije menita, da povečan vložek oglaševalcev za umestitev njihovih oglasov v tovrstne programe ni ekonomsko smotrn. 

V študiji so še ugotovili, da nekateri oglaševalci že upoštevajo te zakonitosti v svojih strategijah. Ameriška veriga Wal-Mart, ki velja za največjega svetovnega trgovca na drobno, je v svoji lastni raziskavi ugotovila, da je njeno oglaševanje za 18 odstotkov bolj učinkovito, če ga umestijo v družinam prijazne programske vsebine kot pa če ga umestijo v programe z eksplicitnim nasiljem ali spolnostjo.

Glede na to, da se mnogi televizijski programi financirajo predvsem iz oglaševanja, je to za družine po eni strani dobra novica, saj pomeni preusmerjanje finančnih tokov k vsebinam, ki ne vsebujejo spolnosti in nasilja. Obenem pa je to tudi pomembno sporočilo (in opozorilo), da smo med družinam prijaznimi televizijskimi vsebinami za sporočila oglaševalcev dovzetnejši.

 

Viri: bloomberg.com, psychologytoday

Foto: usatoday.com