Jezus je … LJUBEZEN

»Ali veš, koliko te imam rad?« je vprašal veveriček svojo mamico. In ne da bi čakal na mamičin odgovor, brž odvrnil: »Toliko kot polna shramba lešnikov za zimo.« »Ali veš, koliko te imam rad?« je vprašal mali kit svojega očka. In ne da bi čakal na očkov odgovor, brž odvrnil: »Do najbolj temnih globin našega […]