Jezus je … DOBRI PASTIR

Komaj šestleten Peter je moral zapustiti svoj dom. V sosednjo vas je odšel za pastirja k bogatemu kmetu. Tako je zaslužil za svojo hrano. Včasih pa je za nagrado dobil še kakšno staro majico ali hlače. Pastirsko delo pa ni bilo lahko. Še posebej, ker je Peter moral pasti ovce. Ovca ni posebno pametna žival. […]