V maju molimo: da bi znali ceniti ženske

Thumbnail

Obsoditi moramo vsakršno spolno nasilje do žensk in odstraniti ovire, da se ženske ne morejo polno vključiti v družbo, meni papež Frančišek.

Papež tudi opozarja, da smo malo storili za ženske, ki so v težkih situacijah: zaničevane, mariginalizirane ali celo zasužnjene.

Ni dovolj, da samo prepoznamo prispevek žensk na vseh področjih življenja, začenši z družino. Potrebno je tudi kaj narediti.

Zato papež svetovni molitveni namen meseca maja namenja za spoštovanje žensk. 

Vabi, da bi se pridružili preprosti molitvi:

Da bi v deželah po vseh svetu ženske cenili in spoštovali ter ovrednotili njihov bistveni prispevek v življenju družbe.

Papeževi molitveni nameni v tem letu so doslej bili: