“Prisotni so vedno močnejši pritiski, da se temeljna načela naše družbe zrelativizira in spremeni dojemanje človeka kot osebe”

Vir: osebni arhiv

Meta Rus je zdravnica, trenutno pa študentka bioetike v Leuvnu v Belgiji. 26-letnica je izjemno aktivna tudi v prostem času, med drugim je od samih začetkov konec leta 2019 pa do letos vodila slovensko enoto World Youth Alliance oz. Svetovno združenje mladih Slovenija, ki si prizadeva za širjenje zavedanja človekovega dostojanstva po vsem svetu in na vseh področjih.

Z Meto sva se pogovarjali o tem, kaj je World Youth Alliance, kaj počne in kako se je mogoče pridružiti novemu ciklu izobraževanj, ki se začnejo že ta četrtek.

Ker si sodelovala pri ustanovitvi slovenskega dela svetovne organizacije, ki je večini ljudi precej neznana, a ima plemenito poslanstvo, te prosim, če lahko predstaviš, kaj World Youth Alliance (WYA) sploh je?

World Youth Alliance oz. Svetovno združenje mladih je svetovna organizacija, ki si prizadeva, da širi in varuje zavest o dostojanstvu vsakega posameznika, torej zavest o svetosti in kulturi življenja. Tako kot je človekovo dostojanstvo univerzalno in ni teološki ali politični koncept, tako tudi WYA ni politično ali versko opredeljena. Njeni člani verjamemo, da je človekovo dostojanstvo neodtujljivo, torej neločljivo povezano z vsako osebo, neodvisno od zunanjih okoliščin.

Menim, da je vloga mladih v prinašanju zavesti o vrednosti prav vsakega človeka v družbo, predvsem z zgledom in najprej v okolje, kjer vsak živi in dela.

Gre za mladinsko organizacijo, ki je namenjena primarno mladim od 18 do 30 let. Njen član lahko postane vsak, ki opravi uvodno izobraževanje o človekovem dostojanstvu (IČD); če to želi, seveda.

Na svetovnem nivoju ima organizacija prek milijon članov. Razdeljena je na šest enot – po celinah. Slovenija sodi pod evropsko enoto, ki ima sedež v Bruslju. Posamezne države pa predstavljajo podenote; tudi teh je že več sto. V Sloveniji je aktivnih članov okrog 20, izobraževanje pa je opravilo še več mladih.

Namen izobraževanja ni, da postaneš član društva, je pa to možnost. Sicer je izobraževanje že samo po sebi vsebinsko zelo bogato in pripomore k rasti vsakogar, ki se ga udeleži.

Kako je WYA prišla v Slovenijo?

Lahko začnem s tem, kako je WYA sploh nastala, saj je zgodba precej zanimiva. Leta 1999 je pod vodstvom Združenih narodov v New Yorku potekala Konferenca o prebivalstvu in razvoju. Skupina mladih je bila povabljena, da predstavlja mlade s celega sveta. Primarno so se zavzemali za splav kot mednarodno človekovo pravico, odpravo starševskih pravic ipd. Kot prostovoljka je bila tam tudi 21-letna Anna Halpine, ki se ji je zdelo, da ti mladi ne predstavljajo večine mladih na svetu, ampak manjšino. Velik del mladih namreč še vedno nima dostopa do čiste vode, hrane, zdravstvenega varstva, izobrazbe … in to so tiste temeljne pravice, za katere bi se bilo, tudi po njenem mnenju, res potrebno zavzemati. S prijatelji so nato na tisti konferenci razdelili letake, na katerih je pisalo, kaj so po njihovih opažanjih resnične potrebe mladih. Zatem je bila povabljena, da širi svoje ideje tudi znotraj Združenih narodov. Iz tega je nato nastalo združenje WYA, ki se je širilo po svetu.  

Pred dvema letoma je prišla pobuda, da se Izobraževanje o človekovem dostojanstvu (IČD) izvede tudi v Sloveniji, zato je iz Zagreba prišel član WYA Hrvaška in v Ljubljani izvedel intenzivno obliko IČD, ki sem se je udeležila tudi sama. Za tem so nas spodbudili, da tudi pri nas ustanovimo enoto WYA.

Začenjate z novim ciklom tega izobraževanja. Kaj ta prinaša in kako poteka?

To je že peto izobraževanje, ki poteka v Sloveniji. Začne se v četrtek, 21. oktobra 2021, potekalo bo preko spleta oz. v hibridni obliki. Srečanja so predvidena enkrat tedensko po uro in pol. Izobraževanje temelji na branju filozofskih, zgodovinskih in drugih bogatih besedil, ki se osredotočajo na dostojanstvo človeka in človekove pravice. Besedila udeleženci doma vnaprej preberejo, na srečanjih pa se o njih razpravlja. Ne gre za klasično izobraževanje, ampak bolj za vzpostavljanje dialoga o temah, ki v vsakdanjih pogovorih redko pridejo na vrsto, za medsebojno dopolnjevanje in skupno rast. Glavni učitelji so tako na nek način avtorji besedil (med drugimi V. Frankl, C. S. Lewis, M. Buber, K. Wojtyla, C. Malik), učitelji so tudi udeleženci drug drugemu, voditelja pa večinoma koordinirata debato.  

Teme so zelo raznolike. Začne se s temeljnimi temami – kaj je človekovo dostojanstvo, svoboda, solidarnost, nadaljuje pa s poglavji o kulturi, zgodovini idej, mednarodnem pravu in človekovih pravicah.

Srečanj je osem, izobraževanje pa se zaključi s certificiranjem oz. pogovorom o vsebini izobraževanja z direktorico WYA South East Europe, Ino Delić.

Zakaj je pomembno, da se mladi izobražujejo o tematikah človekovega dostojanstva, svobode, človekovih pravic …?

Ljudje smo naravnani k iskanju ugodja, zanikanju ranljivosti in izogibanju trpljenja, kar lahko v kombinaciji z individualističnim načinom življenja in relativističnim načinom razmišljanja postavi pod vprašaj temeljne vrednote družbe.

To so temeljni koncepti, po katerih deluje naša družba in jih imamo pogosto za precej samoumevne. Hkrati so prisotni vedno močnejši pritiski, da se ta temeljna načela zrelativizira in spremeni dojemanje človeka kot osebe. Menim, da je pomembno, da ozavestimo temeljne družbene vrednote in skozi pogovor in razmislek o njih drug drugega bogatimo.

Kaj je tebi dalo to izobraževanje in Svetovno združenje mladih?

Osebno so se mi vse obravnavane teme na izobraževanju zdele zelo pomembne in zanimive, saj so tekom študija medicine ostajale večinoma v ozadju. Najbolj dragoceni so mi bili pogovori, tako na formalnih kot neformalnih srečanjih, kjer smo se udeleženci povezali in spoznali med seboj. Znotraj društva WYA Slovenija so mi zanimivi tudi razni projekti; čeprav primarni namen WYA ni aktivizem, se spodbuja udejstvovanje mladih na področjih, kjer se čutijo poklicane in lahko osebno rastejo.

Dragoceno mi je tudi mednarodno sodelovanje, saj enote WYA v tujini pripravljajo številna izobraževanja preko spleta in v živo in s tem nudijo veliko možnosti za vzpostavljanje stika z mladimi iz tujine. Sama sem se poleti udeležila Mednarodne šole bioetike in človekovih pravic v Šibeniku.

Je WYA kaj pripomogla k temu, da si se ti po končanem študiju medicine odločila za študij bioetike?

Mislim, da je v meni ta želja tlela že dolgo. Zanimanje za področje bioetike je pravzaprav pripomoglo k temu, da sem se sploh prijavila na Izobraževanje o človekovem dostojanstvu, saj je človek s svojim dostojanstvom nekakšno bistvo, namen bioetike. Ne gre pa pri WYA le za področje bioetike, ampak za širši pogled na človeka kot osebo; WYA se npr. udejstvuje tudi na področju izobraževanja – da se mlade in otroke poučuje o konceptu človekovega dostojanstva – in na področju kulture, torej da skozi kulturno udejstvovanje oz. umetnost vsak posameznik začuti dostojanstvo, ki ga ima v sebi.

Kje v družbi se ti zdi, da je koncept človekovega dostojanstva danes najbolj nespoštovan, neupoštevan? Kje bi morali biti ti mladi najbolj aktivni?

Ne gre za preprost odgovor. Osebno mislim, da gre predvsem za spremenjen pogled na človeka, družbo – da gledamo na vrednost osebe kot na spremenljivko oz. nekaj subjektivnega. Če nekdo ni produktiven v življenju, če ne proizvaja, če ne more razmišljati … če je tako ali drugače prizadet, da je potem manj vreden. Ali če je premlad, če je znotraj telesa matere, ali če je star, dementen, če trpi, da je potem dostojanstvo tega človeka manjše. To je pogled, ki je v naši družbi vedno bolj prisoten, saj smo ljudje pač naravnani k iskanju ugodja, zanikanju ranljivosti in izogibanju trpljenja, kar pa lahko v kombinaciji z individualističnim načinom življenja in relativističnim načinom razmišljanja postavi pod vprašaj temeljne vrednote družbe in smisel našega bivanja.

Menim, da je vloga mladih v prinašanju zavesti o vrednosti prav vsakega človeka v družbo, vendar ne na agresiven način, pač pa predvsem z zgledom in najprej v okolje, kjer vsak živi in dela.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja