[Mnenje] Pri homeopatiji ne gre za nič nadnaravnega

homeopathy

Prispevek je mnenje zdravnika homeopata dr. Jošta Klemenca, ki je nastalo kot odziv na intervju z dekletom z izkušnjo satanizma. Cerkev se o homeopatiji nikoli ni uradno opredelila, znotraj nje so mnenja o primernosti homeopatije zelo deljena. Portal iskreni.net ne zavzema stališča “za” ali “proti”, ampak bralcem svetuje, naj preučijo argumente obeh strani, molijo, razločujejo in se odločijo po svoji vesti.


V času pred vsemi svetimi smo na straneh Iskreni.net lahko prebrali zanimiv intervju z dekletom, ki je zabredlo v satanistične vode. V njem iskreno obrazloži svojo pot v duhovno škodljive vode in iz njih, hkrati pa navede še precej “informacij” o možnih načinih delovanja hudega duha, ki niso njene osebne in ker so neresnične, zelo znižujejo kvaliteto celotnega prispevka.

Članek namreč ne pušča nobenega dvoma, da so vsi pasivni in aktivni uporabniki homeopatije pod hudičevim vplivom. Pri razkrinkavanju največjega mojstra laži in zavajanj moramo biti izjemno previdni, da se ves čas držimo preverljivih dejstev in čim manj osebnih neracionalnih prepričanj, sicer se rado zgodi, da mu zapremo ena vrata in hkrati nevede odpremo druga. Iz teh razlogov dovolite, da si pogledamo nekaj dejstev o homeopatiji.

Homeopatijo je s svojim spoznanji utemeljil nemški zdravnik Samuel Hahnemann pred nekaj več kot 200 leti. Vsa njegova spoznanja slonijo na preverljivem znanstvenem opazovanju stvarnosti, naravnih zakonov in kasnejšem teoretičnem razmisleku o mogočih mehanizmih delovanja oz. induktivni logiki sklepanja. Homeopatija torej ni plod manipulacije narave posameznika, pač pa spoznanje naravnih zakonov in opis le teh s strani najprej dr. Hahnemanna, kasneje pa še mnogih drugih bolj ali manj odličnih zdravnikov homeopatov. 

In kateri so ti naravni zakoni oz. opažanja dr. Hahnemanna? Ko je prevajal znanstveno delo o učinkih skorje kininovca, ki so jo tedaj zelo učinkovito uporabljali za zdravljenje malarije, je Hahnemann sklenil najprej na sebi preskusiti učinek tega zdravila. Opazil je zanimiv pojav, da je zaradi tega zdravila dobil vročino vsak tretji dan in še druge simptome, ki so v svoji celovitosti izgledali tako, kot da bi bil sam zbolel za malarijo. Utrnilo se mu je spoznanje, da v naravi očitno obstaja tak naravni zakon, da zdravila lahko zdravijo bolezni tudi na ta način, da sama sprožajo simptome, ki so zelo podobni simptomom tiste bolezni, katero želimo pozdraviti. Utemeljil je načelo podobno zdravi podobno in ga potrdil tudi s preskušanjem drugih zdravil medicine tedanjega časa na zdravih ljudeh, ki so jih nekaj časa jemali in dobivali simptome podobne boleznim, za katere so jih predpisovali. 

Zdravila konvencionalne evropske medicine tedanjega časa so bila večinoma izdelana iz zdravilnih rastlin, mineralov, kemijskih elementov in živalskih produktov in kot taka pogosto strupena in škodljiva, večkrat še bolj kot bolezen sama. Hahnemann se je tega zelo zavedal in se je zato podal v eksperimentiranje, v kolikšni meri lahko te substance razredči, da so še učinkovite. Redčil jih je po tedaj uveljavljeni laboratorijski metodologiji z devetimi ali devetindevetdesetimi enotami topila (vode) proti eni enoti substance. To je počel zaporedoma in vsako raztopino vmes dobro pretresel in premešal. Zakaj to razlagam? Zato, ker so vsa homeopatska zdravila, ki jih tudi danes uporabljamo in jih izdelujejo registrirani in nadzirani proizvajalci homeopatskih zdravil po standardiziranih in definiranih postopkih iz farmakopej, narejena iz istih substanc in na enak način, s tem da to danes delajo večinoma stroji. Nobenega drugačnega postopka, kot je zgoraj opisani, ni vpletenega. Vsa homeopatska zdravila morajo v vsaki državi, tudi naši, skozi zahteven registracijski postopek, saj so v zakonodajah definirana kot zdravila za uporabo v humani medicini. Če se vrnemo k Hahnemannu, je ta ugotovil, da tudi na tak način zelo visoko razredčene substance še vedno imajo učinek na žive organizme. Ne samo, da so se logično na ta način izgubili neželeni toksični učinki, kar ga je presenetilo je dejstvo, da so se želeni učinki še okrepili oziroma spotencirali in odtod ime za višino razredčine homeopatskih zdravil – potence. Ta navidezni paradoks ultrarazredčin se nekaterim zdi nerealen in ne verjamejo, da imajo te razredčine lahko moč, da lahko zdravilno vplivajo na žive organizme. Homeopati pa pri svojem delu tudi dandanes vsak dan opažamo enako kot Hahneman pred stoletji. V smer domnevne vprašljive učinkovitosti homeopatije današnje razprave ne bomo dalje peljali, saj presega njen osnovni namen. Kar želimo z zgornjo razlago pojasniti, je homeopatska filozofija pristopa k zdravljenju bolnika in njegovi bolezni ter kakšna homeopatska zdravila so in na kakšen način se jih izdeluje. Vidimo, da okultne prakse nimajo pri vsem skupaj popolnoma nobenega mesta, zato tudi takšnih posledic ne moremo pričakovati. Taisto te prakse nimajo nič opraviti s pregledom pri zdravniku homeopatu, ki se drži klasične homeopatske doktrine. Poteka zelo podobno kot pri običajnem zdravniku, le da mora biti bistveno bolj natančen in temeljit, saj moramo za predpis pravega homeopatskega zdravila dobro poznati bolezen v vsem njenem obsegu, ki se kaže v simptomatiki na različnih področjih organizma. 

Ker drevo najbolje spoznamo po sadu, preglejmo še nekaj zgodovinskih dejstev. Kljub nenehnemu nasprotovanju uveljavljenih konvencionalnih zdravnikov se je nad njo kmalu navdušilo precej zdravnikov, pa tudi splošnih intelektualcev iz vrst plemstva in predvsem duhovščine. Med preprostimi ljudmi se je hitro “prijela”, saj je bila lahko dostopna, neagresivna v postopkih in poceni, predvsem pa učinkovita. Videli so njene izvrstne uspehe v hudih epidemijah tedanjega časa. Do danes so ohranjeni dokazi, da so imeli bolniki pod homeopatskim zdravljenjem v teh epidemijah tudi več kot 10x nižjo smrtnost kot brez njega ali ob pomoči tedaj večinoma nemočne konvencionalne medicine. Nekaj povezav za vse radovedne: tu, tu, in tu.

Tudi v naših krajih se je homeopatija hitro uveljavila. Znan je podatek, da je zdravnik homeopat Matej Faust Gradišek, sicer prior usmiljenih bratov, med prvo epidemijo kolere na osrednjem Kranjskem l. 1835 zdravil 220 ljudi s to boleznijo. Od teh jih je umrlo 5, medtem ko je bila običajna smrtnost nad 30%. Slovenska etnologinja dr. Nena Židov je raziskovala razširjenost homeopatskega načina zdravljenja na Slovenskem v devetnajstem stoletju in pred leti objavila zanimiv članek, v katerem je dokumentirala, da se je pri nas tedaj s homeopatijo ukvarjalo vsaj 50 duhovnikov, med njimi veliko slovenskih misijonarjev, navedimo samo letošnjega jubilanta Ignacija Knobleharja. Med zanimivostmi iz članka velja izpostaviti, da je kmečko prebivalstvo rado prihajalo s svojimi boleznimi k tistim svojim dušnim pastirjem, ki so se ukvarjali s homeopatijo in da so ga vsi ti zdravili zastonj kljub nasprotovanju konvencionalnih zdravnikov, da se vtikajo v njihovo delo. Pri vztrajanju v svojem homeopatskem delovanju so se lahko oprli na bulo papeža Pija IX iz leta 1852, ki je duhovnikom v primerih, ko ni bilo zdravnika in potreba urgentna, dovolil zdraviti s homeopatskimi zdravili. 

Poglejmo še, kako je homeopatija zašla v papeževe dokumente. Homeopatski uspehi pri zdravljenju kolere v Rimu so pritegnili pozornost papeža Gregorja XVI, ki je l. 1841 povabil homeopatskega zdravnika dr. Wahleja, naj mu razloži tovrstno zdravljenje. Po tem pogovoru je papež dovolil uporabo homeopatije v Vatikanu, rimska skupnost jezuitov, ki je bržkone tudi tedaj nekaj vedela o razločevanju duhov, pa je istega zdravnika zaposlila kot zdravnika svoje skupnosti. Od takrat je homeopatija v Rimu in Vatikanu stalno prisotna, poleg omenjenih dveh papežev pa so jo podpirali ali se z njo zdravili tudi papež Leon XIII, Pij XII, Pavel VI in Janez Pavel II, požrtvovalnim zdravnikom homeopatom pa podelili precej častnih papeških odlikovanj. O homeopatiji v Vatikanu piše Dana Ullman v knjigi The Homeopathic Revolution: Why Famous People & Cultural Heroes Choose Homeopathy, na spletu pa si lahko nekaj o tem preberemo tu in tu.

Kaj sem želeli sporočiti s tem pregledom dejstev, ki se nanašajo na homeopatijo? Homeopatija je empirično utemeljen sistem zdravljenja, ki temelji na skrbnem opazovanju in beleženju dogajanja v živih organizmih, ki so izpostavljena delovanju netoksičnih razredčin oz. homeopatskih potenc naravnih substanc (večinoma zdravilnih zelišč). Drži, da natančnega mehanizma delovanja teh zdravil sodobna znanost ne zna razložiti, kot drži tudi, da ne zna razložiti nastanka prenekaterih bolezni. Vsekakor pa velja, da niti pri izdelavi homeopatskih zdravil niti pri aplikaciji terapevtskih principov niti pri učinkovanju le-teh niso prisotne nikakršne nadnaravne sile. Homeopatski sistem zdravljenja je v svojih temeljih povsem znanstven in popolnoma nespiritualističen, zato je neracionalno in zgrešeno, da se v določenih krščanskih krogih vedno znova pojavljajo indici o njegovi povezavi s satanizmom. Seveda se da tudi ta sistem izkrivljati po svoje, ga zlorabiti in speljati v newage-ovske in ostale bolj ali manj okultne in duhovno škodljive vode, a to ni lastno homeopatskemu sistemu samemu. To pa na splošno velja za vse dobro, lepo in plemenito v naši družbi.

Jošt Klemenc, zdravnik homeopat

Komentarji

 1. V knjigi Igorja Loviščka z…
  V knjigi Igorja Loviščka (z naslovom Iskreno z duhovnikom) so zapisana pričevanja, ki problematizirajo homeopatska zdravila.
  Morda niso vsa problematična, ampak pri nekaterih se očitno nahaja tudi duhovna komponenta, ki povzroča motnjo v odnosu z Bogom.
  Kdo lahko z gotovostjo trdi, da med izdelavo tovrstnih pripravkov ni prisotna tudi okultna praksa, ki vceplja duhovno škodljivo komponento, ki zagotovo ni od Boga?

 2. Homeopatija je zame kot…
  Homeopatija je zame kot zdravnico in za večino kolegov, s katerimi sem se o tem pogovarjala, nesprejemljiva, saj ne temelji na patofizioloških procesih ki se odvijajo v organizmu in ni podprta s tehtnimi znanstvenimi raziskavami. Zavajajoča je trditev, da temelji na znanosti, vsaj današnja spoznanja namreč ne omogočajo razlage delovanja homeopatskih zdravil. Na medicinski fakulteti so predavali, da gre za največjo prevaro v zdravstvu. V kolikor to ne drži, pa gre lahko le še za okultno prakso, tako da me čudi , da je tako razširjena med katoličani. Knjigo Igorja Loviščka pa vsem, ki vas mika ezoterika, toplo priporočam v branje.

 3. Žal nekateri ne gredo s…
  Žal nekateri ne gredo s časom naprej in slonijo na tračih, ki temeljijo na strahu za lastni obstoj. Enako mnenje velja za jogo, za energijsko zdravljenje, za akupunkture točke ali konec koncev za najstarejšo vedo na tem svetu – za astrologijo. Dokazana dejstva pa so, da se ljudje po jogi počutijo boljše, da energija obstaja in da zdravi, da akupunkturne točke sproščajo blokade in da znani ljudje, politiki, zdravniki,… hodijo k astrologom na posvete. Prihajajo mladi, ki imajo mnogo bolj odprt um in se ne bojijo “okultnih” stvari, saj pogledajo rezultate. Vse kar govori iz teh ljudi, je le strah, mladih ljudi pa danes ni več strah. Iskreno upam, da si ljudje upajo poizkusiti homeopatijo, drugače pa naj tudi čaje (saj so iz zelišč!) takoj prenehajo piti!
  Dr. Klemenc, Vaše znanje in izkušnje močno presegajo informacije vaših kolegov. ?

  1. V svetu res obstaja ogromno…
   V svetu res obstaja ogromno načinov zdravljenja, različnih filozofij in duhovnih pogledov. Veliko jih res daje trenutni vtis, kot da so najboljši, najbolj varni ali če že ne pomagajo, vsaj škodijo ne.
   Ampak ali je res tako?
   Malo kgo se tega loti preučevati celostno.
   Tukaj priporočam, da se ustavimo ob literaturi in predavanjih, ki jih pripravlja teolog (mlad, pogumen, odprtega uma ter resnicoljuben:) ) Boštjan Hari.

   Kdor je kristjan, naj mu bo vodilo, da bo rešitve za težave in odgovore na odprta vprašanja našel v iskrenem in hkrati tesnem odnosu z Bogom, ki ga sestavljajo redna molitev in zakramentalno življenje.
   Mi preko zakramentov dobimo vse, ni potrebe, da mešamo zraven prakse narodov, ki Jezusa sploh ne poznajo.
   Le kako naj bo ta duhovni koktail potem dolgoročno blagodejen za človeka?
   Poznam mlade ljudi, odprtega uma in pogumno sprejemajo jogo, odvračajo Boga, ampak stres, depresija in bolezni pa jim ostajajo.

   1. Spoštovani,
    imam močno vero…

    Spoštovani,
    imam močno vero v zakramente Cerkve in jih tudi živim.
    A spoved in obhajilo me še nista rešila telesnih težav. Ne mešati jabolk in hrušk.
    Če smo bolni, gremo k zdravniku, in ne k duhovniku.

    1. Hvala za vašo vero in za…
     Hvala za vašo vero in za repliko.
     V svojem zapisu sem navedel da z molitvijo in preko zakramentov dobimo vse potrebno…
     …tu je mišljeno tudi da dobimo razločevanje, kaj je za nas dobro in kaj ne. Žal tega nisem napisal, dodajam tudi to, da ja, absolutno tudi zdravnik.
     Sploh pa pogrešam, da bi se nekdo lotil zdravljenja celostno, tako kot smo ljudje sestavljeni: telesno, duševno in duhovno. Velikokrat je bolezensko stanje v gibanju tega trikotnika in vsak krak tega trikotnika je enakovreden. Toda ne zdravniki, niti psihologi ali psihiatri ne vključujejo duhovnega stanja.
     In potem se vsak znajde, kakor se pač zna in zmeda je popolna.

 4. Močno me presenečajo…
  Močno me presenečajo katoliški ljudje, ki jih skrbi, da bi zaradi uporabe homeopatije prišli pod vpliv hudega duha. Sama jo uporabljam učinkovito že več kot deset let in ne opažam, da bi slabo vplivala na moj odnos z Bogom. Telesno sem odlično in ne potrebujem skoraj nič umetnih zdravil. Prej pa bi lahko rekla, da je hudič v farmaciji, ki večkrat dela ljudi bolne in ogromno zasluži. Kot pove dr. Marjan Turnšek je Bog v naravo položil zakonitosti, ki so dobre za človeka. Dal nam je sposobnost, da jih odkrijemo in uporabljamo v naše dobro. Kot vsako stvar pa morda kdo tudi homeopatijo zlorablja. Jaz ga sicer ne poznam. Če ne razumemo, kako točno nekaj deluje, še ni kar takoj od hudiča. In vemo, koliko reči se je Cerkev skozi stoletja po nepotrebnem bala, danes pa ne več. In določeni krogi, predvsem Prenova v Duhu, vernike po nepotrebnem straši. Zato sem že marsikoga pomirila in tudi rekla, naj pri spovedi o tem ne govorijo oz. h katerim duhovnikom naj raje ne hodijo. Grehi nas odpirajo za hudiča, to pa ja. Zdrava pamet, to potrebujemo. In dobre zdravnike, ki vzamejo osebo celostno.

 5. OMB izjava zdravnice, da če…
  OMB izjava zdravnice, da če ni največja prevara v zdravstvu potem je lahko le še okultna praksa.In naslednja izjava , da kdo lahko zagotovi, da med izdelavo homeopatskih remedij ni prisotna tudi okultna praksa, ki vceplja duhovno škodljivo komponento, ki zagotovo ni od Boga? Sem brez besed, resno. Take floskule lahko pridejo samo iz ust popolnih nepoznavalcev, ki si niso vzeli tudi 5 minut časa da bi si kaj o homeopatiji prebrali. Dejmo biti še bolj mainstream. Aha pa še ta floskula, da homeopatija ne temelji na patofizioloških procesih. Res ne v smislu, kot to razumeva alopatska medicina. Alopatija pač trdi da patofiziološki procesi povzroče bolezen in napačno delovanje organizma, homeopatija pa temelji na tem da napačno delovanje organizma povzroči nastanek patofizioloških procesov, ki so pač simptomi , ki se lahko v anamnezi uporabijo.

 6. Aha pa še kar se tiče…
  Aha pa še kar se tiče priprave homeopatskih remedij, kako naj bi pa nekaj okultnega prišlo notri v remedijo, me res zanima izjava gospoda spodaj. Pri procesu potenciranja gre za serijo razredčitev in močnega potresanja pripravka, kako je tu vpleten okultizem?

  1. Predmeti so lahko nosilci…
   Predmeti so lahko nosilci tudi duhovnih informacij, oz. vsebin. To ni nič neznage, le komu se to mogoče zdi smešno.
   Vprašanje vam: ali ste že bili kdaj prisotni pri pripravi tovrstnih zdravil?

   Praks, kako do tega pride ne bom opisoval, nisem strokovnjak. Poznamo pa uroke, zaklinjanje k hudiču itd. Vsekakor pa to služi za manipulacijo nad ljudmi, ki jo navdihuje povezanost s hudičem.
   Ni nujno, da so vsi tovrstni pripravki takšni in tudi verjetno niso. Ampak kjer je dim, je tudi ogenj. Kjer je vznemirjanje, je tudi sum prisotnosti hudega toliko večja.
   Zato najboljši recept:
   blagoslavljajmo zdravila in kličimo Božjo pomoč in previdnost!

   1. Hm, a v Krki potemtakem pa…
    Hm, a v Krki potemtakem pa ni možno, da bi se zgodil urok pri izdelavi zdravil?
    Le kako bi dokazali, da to ni res?! V bistvu je absurdno trditi o prisotnosti okultnosti.

    1. Izhajam iz pričevanj, ki so…
     Izhajam iz pričevanj, ki so zapisana v knjigi Iskreno z duhovnikom (Igor Lovišček).
     Ali so potem tam primeri izmišljeni?
     Kar se pa tiče klasične farmacije, je pa tudi zelo vidno, kako je pod vplivom satana in njegovega uničevalnega pohoda.
     Ne gre zato, da povsod vidimo hudiča, kar zagotovo ni pravi pogled. Zavedati pa se je potrebno, da se povsod hoče vmešavati in uničevati življenja. Kako se pa to imenuje ali je to okultno, zloraba, manipulacija, lobiranje, pohlep, laži… pa niti ni pomembno.

 7. Izgleda da imamo v Evropi le…
  Izgleda da imamo v Evropi le Slovenci tako omojeno razmišljanje. Žalostno! Poglejmo npr. v Nemčijo, celo Bavarsko, ki ima zelo dobro medicino in visok delež katoličanov. Tam zdravniki v svoji vsakodnevni praksi predpisujejo tako alopatska (“običajna”) zdravila, kot tudi homeoatska, ravno tako je tudi že po bolnišnicah in klinikah praksa uporabe homeopatije. Torej lahko sklepamo, da Nemci ne sledijo Bogu? In da je za slovneske zdravnike nemška medicina nesprejemljiva? Po kateri medicini se pa potem zgledujete?

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja