iskreni.net za porod zunaj porodnišnice

Thumbnail

Če bi bili porodi zunaj porodnišnice v Sloveniji urejeni, potem se blejska zgodba, ki je v minulem tednu odmevala v medijih, ne bi zgodila. Del slovenskih babic si želi voditi porode tudi na domu in v porodnih centrih, vendar bi trenutno s tako prakso avtomatično izgubile licenco, kar je nesprejemljivo.

 

Zavod iskreni.net poziva Ministrstvo za zdravje in Zbornico zdravstvene in babiške nege za ureditev porodov zunaj porodnišnic 

V Sloveniji se je pogled na porod v zadnjih letih močno spremenil. Ženske oziroma pari se čedalje bolj zavedajo svoje pravice do izbira načina poroda. Slovenske nosečnice so na tem področju čedalje bolj ozaveščene. Pri tem so v zadnjih letih imeli pomembno vlogo prizadevanja posameznih babic po porodnišnicah, na fakultetah in visokih šolah, programi društva Naravni začetki ter prevod knjig Modrost rojevanja (Ina May Gaskin) in Moj porodni načrt (Marsden Wagner).

Mnoge Slovenke si tako želijo roditi v drugačnem okolju, kot je bolnišnično, in ob kontinuirani skrbi izbrane babice. Tak način je – za ženske, ki so zdrave in ki si to želijo – znanstveno dokazano daleč najustreznejši. 

To dokazuje tudi praksa iz tujine, kjer je število porodov na domu in v porodnih centrih v porastu. Tam so porodi zunaj porodnišnic pravno urejeni in jih deloma finančno krijejo zdravstvene zavarovalnice. Žal Slovenke te možnosti nimajo, zato se v zadnjem času v vse večjem številu odločajo za porod v tujini (predvsem v Avstriji in Italiji) ali pa se za spremljanje poroda individualno dogovorijo z babico iz tujine.

Na Zavod iskreni.net se obračajo mnoge ženske in pari, ki bi želeli drugačne možnosti za porod, pa tudi stalno spremstvo izbrane babice pred porodom in pri njem ter v poporodnem obdobju. Prav tako smo v stiku s slovenskimi babicami, ki imajo željo delati na ta način, pa jim slovensko okolje tega ne omogoča. Če bi slovenska babica pomagala pri porodu na domu, bi ji njena stanovska organizacija odvzela licenco. 

Porodi zunaj porodnišnic v Sloveniji že obstajajo in bodo tudi v prihodnosti. So temeljna pravica vsake zdrave nosečnice. V sodobni družbi pluralnih izbir in avtonomnih odločitev je večanje števila porodov zunaj porodnišnic NARAVNA pot, ki je ne bo mogla preprečiti nobena še tako restriktivna zakonodaja.

Zato v Zavodu iskreni.net pozivamo Ministrstvo za zdravje ter Zbornico zdravstvene in babiške nege k: 

1. UREDITVI ZAKONODAJE, KI BO OMOGOČILA PORODE NA DOMU IN V PORODNIH CENTRIH

Povsod po Evropi in Ameriki so porodi tudi na domu in porodnih centrih ali porodnih hišah. V sosednji Avstriji je porodov zunaj porodnišnic 2-3 %, na Bavarskem, ki ima v Nemčiji najdaljšo tradicijo na tem področju, je tovrstnih porodov kar 6 %. Ocenjujemo, da bi v Sloveniji v tem trenutku gotovo vsaj 1 % porodnic (približno 200 na leto) izbralo možnost poroda zunaj porodnišnice. 

 V Sloveniji je to področje povsem neurejeno. Deloma gre to razlagati z dejstvom, da se je sistem na področju porodov začel posodabljati pozneje kot v zahodni Evropi. Vendar po skoraj dveh desetletjih samostojne Slovenije za zamude ni več nobenega razloga. Če želimo postati ena najuspešnejših evropskih demokracij, kot je večkrat izrazil vizijo predsednik vlade, moramo vzpostaviti sodobne evropske standarde tudi na področju obporodne skrbi.

Zato je nujna posodobitev zakonodaje, ki bo omogočala porod zunaj porodnišnic: tako na domu kot v porodnih centrih in porodnih hišah.  

2. DODELITVI VEČJIH KOMPETENC BABICAM – ZAGOTOVITVI STALNE OBPORODNE OSKRBE 

V tujini se čedalje bolj uveljavlja model avtonomne babiške skrbi, v katerem za nosečnice in porodnice, ki so zdrave, skrbijo babice. Zato je nujno, da se tudi v slovenskem prostoru babicam omogoči več kompetenc, da bodo lahko samostojno vodile porode z nizkim tveganjem (80 do 90 % vseh porodov) tako v porodnišnicah kot zunaj njih. 

Med nosečnostjo in ves čas poroda bi morala imeti ženska možnost, da jo spremlja ena babica. Taka praksa je povsod v tujini, saj se lahko le tako ženska »spoprijatelji« z babico in se v varnem okolju zares sprosti – kar je nujno za čim lažji potek poroda. Babicam bi zato morali omogočiti sodelovanje pri pregledih in spremljanju žensk pred porodom, pa tudi po njem. 

Taka praksa je dobra tudi za zdravnike, ki se tako res lahko celoviteje posvetijo nosečnicam in porodnicam, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo.

3. KRITJU STROŠKOV PORODOV NA DOMU IN V PORODNIH CENTRIH IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Pravica do poroda je temeljna pravica vsake ženske. Nesprejemljivo je, da bi morale ženske, ki se bodo odločile za porod zunaj porodnišnic, v celoti kriti stroške poroda. 

Gotovo ne moremo pričakovati, da bo država pokrila kontinuirano obporodno skrb, ki bo vedno deloma nadstandardna storitev. Nujno pa je treba definirati standarde in postopke, do katerih je upravičena prav vsaka porodnica iz naslova obveznega zavarovanja – ne glede na to, ali bo rodila v porodnišnici, porodnem centru, porodni hiši ali doma. 

Urejen porod zunaj porodnišnic je racionalna izbira tudi za zdravstveno blagajno. Izkušnje iz tujine kažejo, da so stroški poroda zdravih porodnic zunaj porodnišnic znatno nižji kot v bolnišnici. 

4. ZDRAVEMU IN ODPRTEMU DIALOGU TER SODELOVANJU MED PORODNIŠNICAMI IN AVTONOMNIMI BABICAMI 

Le timski pristop ter odprto sodelovanje med porodnišnicami in avtonomnimi babicami bosta omogočila okolje, v katerem bo vsak porod v skladu s svobodno izbiro ženske VARNEN. Zato se je treba znebiti predsodkov, da urejeni porodi zunaj porodnišnice okrožajo življenje. 

Avtonomne babice na terenu in zaledne porodnišnice bi morale voditi zdrav dialog in vzpostaviti dobro sodelovanje. Le tako bi lahko že v predporodni dobi presodili, katera ženska je primerna za porod zunaj porodnišnice. Ženskam, ki se bodo odločile za porod zunaj porodnišnice, bi lahko le tako ob zapletih omogočili kvalitetno skupno oskrbo babic in drugega zdravstvenega osebja. 

V Zavodu iskreni.net pozivamo vse akterje – Ministrstvo za zdravje, Zbornico zdravstvene in babiške nege, slovenske porodnišnice, oddelke za babištvo na fakultetah in visokih šolah ter organizacije civilne družbe, ki zastopajo interese nosečnic in porodnic – da vzpostavimo prostor dialoga in poskrbimo za ureditev razmer, v katerih bo mogoča svobodna izbira možnosti poroda, ženskam pa bo omogočena tudi VARNA uresničitev te izbire.

V Zavodu smo kot družinska organizacija, ki še posebej zastopa interese nosečnic, porodnic in mladih staršev, odprti za ta dialog in si pripravljeni polno prizadevati, da ga tudi uresničimo. 

Poslano pobudo najdete na tej povezavi.

Igor Vovk, direktor Zavoda iskreni.net

Komentarji

 1. Izjava za javnost Združenja Naravni začetki – 4.2.2010

  Zgroženi smo nad tem, da sta se ime in priimek porodnice oz. družine pojavila v medijih v trenutku, ko potrebujejo največ miru in spoštovanja zasebnosti.

  Zgroženi smo tudi nad senzacionaliziranjem primera s strani nekaterih medijev.

  Zgroženi smo nad demonizacijo odločitev staršev, gonjo proti možnostim odločanja in zapiranjem demokratičnega prostora.

  V resnično demokratični državi bi morali resno razmišljati o dostopu do različnih, ob tem pa kakovostnih storitev v obporodni skrbi. Za ženske z nizkim tveganjem bi morali urediti možnost tako porodov doma kot porodov v porodnih centrih z ustreznimi komunikacijskimi potmi za prehod med njimi in bolnišnicami, kar pomeni tudi razumno bližino med njimi in zagotovljen prevoz. Babice bi morale biti dodatno usposobljene in izobražene za pomoč pri takih porodih. Poskrbljeno pa bi moralo biti tudi za zdravniško zaledje.

  V Evropi in nasploh v državah razvitega sveta danes obstajajo številni porodni modeli z dobrimi praksami, ki vključjujejo tudi porod zunaj porodnišnice, o čemer se lahko poučimo tudi iz strokovne literature.

  Že dolgo opozarjamo, da to področje v Sloveniji ni ustrezno urejeno.

  Ni vprašanje – porod zunaj porodnišnice da ali ne – vprašanje bi moralo biti, kako zagotoviti porod, ki je varen za mamo in otroka, hkrati pa porodnici zagotoviti enako pomembno pravico do soodločanja o skrbi pri tako pomembnem dogodku kot je rojstvo otroka.

  Ob medijsko izpostavljeni temi želimo opozoriti na pomembnost tehtnega premisleka o tem, kako se otroci rojevajo na ta svet in kdo o tem odloča.

  Po našem prepričanju je čas za argumentirano in strpno obravnavo tematike: ta je neposredno povezana z zagotavljanjem reproduktivnih pravic žensk in družin, ki jih je tu nujno treba vključiti in spoštovati.

  Za ureditev kakovostnih možnosti porajanja v različnih okoljih predlagamo odpiranje demokratičnega dialoga, ki v središče postavlja nosečnice, družine in dobrobit otrok.

  Irena Šimovec, predsednica
  Naravni začetki
  Združenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na področju nosečnosti, poroda in starševstva
  Kranjska c. 2, 4208 Šenčur
  prostori : Grablovičeva 54, Ljubljana
  Tel. 01 544 34 79, 051 245 013
  Elektronska pošta: [email protected]

 2. Bravo Iskreni.net, Naravni začetki in vsi, ki ste se pripravljeni izpostavljati, da bi se tu zadeve uredile. Sama bi si zelo želela roditi v mirnem, nebolnišničnem okolju. Pa kar še nekaj takih mam poznam…

 3. Ja, to delajte!!!! V vsakem trenutnku sem vam pripravljena priskočiti na pomoč, karkoli bo potrebo!

  Zato, da bom čez dve leti morda lahko legalno rodila doma in me zato nihče v porodnišnici ne bo šikaniral 🙁

 4. V čem se porodna hiša ali center v osnovi razlikuje od porodnišnice? Predvidevam, da prevsem v bolj domačno urejenih prostorih, kar bi se dalo narediti tudi v porodnišnici. Zato najbrž mešanje teh hiš oziroma centrov s porodi na domu ni ravno umestno.
  Ali se zavedate, da se precej porodov, ki so se izkazali za rizične, začne kot povsem nerizični?
  Ste pripravljeni sprejeti tveganje za večjo smrtnost tako med novorojenčki kot med porodnicami?
  Poznam več primerov, ko je pri zdravi ženski nosečnost potekala povsem normalno in tudi porod se je začel povsem normalno. Po zgoraj navedenih kriterijih torej povsem nerizično in primerno za porod doma. Končalo se je z nujnim carskim rezom zaradi izpada popkovnice. V takem primeru je carski rez potrebno izvesti najkasneje v nekaj minutah, kar pomeni, da bi v primeru poroda doma ta otrok preprosto umrl, saj bi bilo povsem nemogoče carski rez opraviti dovolj hitro.
  Hočem le opozoriti, da vse skupaj morda ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled.

  1. Hm, babica z dolgoletno prekso v ljubljanski porodnišnici mi je povedala, da k njim še nikoli niso pripeljali ženske z izpadlo popkovino! Izpad se vedno zgodi v porodnišnici. Le zakaj? Verjetno ne zaradi prediranja ovojev, ali pač?

 5. Po porodih

  V bistvu dobro napisano in predvsem, da se se uredi tudi zakonsko.

  Sama sem pred tremi tedni rodila drugič, obakrat v porodnišnici, niti nisem pomislila, da bi bilo drugače, sem si pa želela, da bi imela možnost nekatere stvari določiti sama.

  Prednost porodnih centrov – če bi bili, bi resno razmislila o porodu tam – vendar bi iskala takšnega, ki je blizu Ljubljane – vidim predvsem v tem, da bi se lahko bolj osebno posvetili porodnici, ena oseba bi bila ves čas poroda zraven, človeka, ki te spozna v najbolj intimnih trenutkih (in delih telesa) pa bi srečala že prej in navezala osebnejši stik.

  Prednost “urejenih” hiš/centrov/porodnišnic pa vidim predvsem v tem, da so stvari sterilizirane, urejene, imajo na voljo dovolj materiala (in osebja). Sama sem obakrat precej krvavela, tako da si takšnega poroda ne predstavljam doma. Prav tako se mi zdi primerno, da me je zašila zdravnica, ki je skupaj z babico pregledala posteljico, če je cela …

  Meni se zdi, tako, kot je napisal Tomaž, da centri niso isto kot porod doma in da naj se vendarle omogoči nek strokovni nadzor, da ne bo nepotrebnih zapletov še več – če se v 24 urah ženska ne odpre dovolj, potem je pač potrebna strokovna pomoč. In tudi s krvavenjem se ni za hecat!

  Pri svobodni izbiri moramo biti tudi odgovorni!

 6. Vesela sem, da je takšnih pobud vedno več!
  Pred 5 meseci sem rodila prvega otroka, v porodnišnici. Imela sem lepo nosečnost, tudi porod je lepo potekal, vse je bilo v redu. Prepričana pa sem, da bi bilo doma še veliko lepše, sploh kar se tiče poporodne oskrbe. V bolnici so preobremenjeni in zato ne morejo poskrbeti za mamico in novorojenčka tako, kot bi bilo za njiju poskrbljeno doma.
  Naslednjič si želim roditi doma, zato vas pri vašem trudu popolnoma podpiram!
  Tudi sama poznam kar nekaj mamic, ki si želijo, da bi imele možnost sprejeti novega družinskega člana doma!

 7. Ne prenesem vseh komentarjev babic in uletavanja vseh moznih ljudi v porodno sobo po nevemžekaj in nato še kakih pripomb, da ženska rojeva prvič in zato ne zna pritiskat. Moja prošnja, če lahko to super moderno porodno mizo, s katero se ponaša porodnišnica, dvignejo in uredijo naslon po moji želji, je žal naletela na gluha ušesa. Babica je moje tišanje navzgor in na kolena vedno pospremila z “kar lezite, to je najbolje za vašega otroka”!! Na koncu se je paše ena od čistilk vrgla na moj trebuh, češ, da bo dala otroku pospešek. UVAUUUU!!! Toliko o porodnišnicah in vseh pametnih babicah, ki ne poznajo niti super moderne sobe in super moderne mize – morda pa šenikoli niso videle gumba, kjer se dviga naslon??? Kdo ve…

 8. Kopališka 40, Šk. Loka

  Zadeva z rojevanjem na domu je zelo imenitna, vsaj na prvi pogled. A moramo res vse kar obstaja nekje v Ameriki ali pa severneje od nas, posnemat kot papagaji. Kljub vsemu njihovemu znanju je baje pri nas umrljivost novorojenčkov med najmanjšimi na svetu. Nekaj časa je bilo popularno dojenje do petega leta pa še malo dlje, zdaj rojevanje na domu. A se kdo sploh zaveda kaj to potegne za sabo-zadeva je zanimiva če jo gledaš v kakšnem ameriškem filmu- otrok pride na svet, malo zajoka in čez par sekund je že umit in lepo spančka. Kaj pa bo v praksi-sam res še nisem rodil (in tudi ne mislim), sem bil pa parkrat že pri poroduv in zadeva ne zgleda lih tko kot v ameriškem filmu. Zadeva bo nekaj čas oh in sploh, zanjo se bodo nekateri odločali zato, ker je to pač moderno… Bo pa vprašanje kakšna bo praksa- mislim da bo nekaj v tem smislu da bo oča pri taprvih popadkih šel klicat v porodnišnico in zahteval celo kirurško ekipo. A naj v tem primeru ginekologi zaklenejo porodnišnico pa oddivjajo pogledat če je vse v redu. In kaj če se zadeva orenh zakomplicira, kar ni redko? Bo spet pisanja po cajtengih. A mormo res vse podret kar je do sedaj funkcioniralo?

 9. kot v pravljici
  Najprej želim izraziti [b]podporo in priznanje[/b] pobudi za rojevanje izven porodnišnice!!!

  Sama sem rodila prvič v LJ porodnišnici in drugič v Bruseljski.

  Sprejem in spremljanje porodnice je v Bruslju neprimerno prijaznejši! Nikomur ne pride na misel da bi te šikaniral ker si se odločila rodit brez ali pa z epiduralno. Pustijo ti svobodno izbiro in ti pomagajo pri načinu, ki si ga izbereš. Pri nas jim še ni jasno da je to res stvar ženske in ne babičinega mnenja.

  V strahu da bi se prva porodna zgodba ponovila(ležanje na hrbtnu,umetni popadki,rezanje presredka, tezko poporodno obdobje), sem drugič čakala doma malce predolgo… in posledično rodila kar na urgenci(ker ni bilo časa prit do porodnega bloka).

  Rečem lako samo, da je rodit naravno, v položaju na vseh štirih-[b]porod kot v pravljici!!![/b] In ne vem, kdo in kako me bo še spravil na hrbet med rojevanjem…

  Rojevanje doma si ne predstavljam brez strokovnega spremstva izkušene babice in opreme za nujno prvo pomoč novorojenčku, zato ne razumem komentarja o tem kako bi bodoči očka presojal kaj in kako se odvija porod.

  Sprašujem pa se tudi, zakaj so [b]predvsem moški skeptični[/b] do porodnih centrov, ženske (ki pa dejansko rojevamo) pa navdušene.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja