Vpis v vrtec – vse, kar morate vedeti

Foto: Canva

Vrtci po Sloveniji so v veliki večini že objavili razpise za redni vpis v vrtec za vstop otrok v vrtec s septembrom. Za vse starše, ki otroka v vrtec vpisujete prvič oz. bi svoje znanje radi obnovili, smo pripravili vodnik, ki vam bo pomagal odgovoriti na vsa ključna vprašanja ob vpisu otrok v javne vrtce in zasebne vrtce, ki imajo koncesijo oz. jih financirajo občine.

Kdaj lahko otroka vpišete v vrtec?

Praviloma kadarkoli med letom – v primeru, da je otrok dopolnil 11 mesecev, vi pa ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta s polno odsotnostjo od dela in če so v vrtcu še prosta mesta.

Kljub temu pa večina staršev otroke v vrtec vpiše ob vsakoletnih razpisih za vpis v vrtec z novim vrtčevskim letom. Če so v vrtcu po tem razpisu ali kasneje med letom, je vključitev otroka v vrtec mogoča tudi med letom.

Kam lahko otroka vpišete v vrtec?

Otroka lahko vpišete v katerikoli vrtec v državi. Pri javnih vrtcih in zasebnih vrtcih s koncesijo je občina otrokovega stalnega prebivališča dolžna kriti razliko med ceno programa vrtca in vašim plačilom vrtca (glede na dohodkovni razred).

Bazo vrtcev lahko pregledate na tej povezavi, stanje kapacitet posameznega vrtca pa tukaj ali na spletni strani posameznega vrtca.

Kaj če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest?

V tem primeru o sprejemu otrok odloča posebna komisija. Prednost pri vpisu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami, razvojnimi težavami in otroci iz socialno šibkejših družin (potrdilo izda Center za socialno delo). Prav tako lahko imajo prednost tudi otroci, ki se prijavljajo v vrtec na območju občine stalnega prebivališča.

Obveščanje o vpisu in sprejem otroka

Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve in pogojih za sprejem otroka, starši pa z vrtcem sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in dolžnostih. Ob sprejemu v vrtec morajo starši predložiti tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Koliko boste odšteli za vrtec?

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka (povprečni mesečni dohodek družine, deljen s številom članov družine). Cenovna omejitev navzgor je 77 % cene programa vrtca, starši v prvem dohodkovnem razredu pa so plačila vrtca tudi oproščeni.

Subvencijo za znižano plačilo vrtca lahko na Centru za socialno delo uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Pogoj je, da ima vsaj eden od staršev v Sloveniji stalno prebivališče in je hkrati zavezanec za dohodnino. Vlogo je potrebno oddati v mesecu preden otrok začne obiskovati vrtec (npr. v avgustu, če otrok v vrtec vstopa s septembrom). Pravica nato velja eno leto (od prvega dne meseca po vložitvi vloge), CSD pa o njenem podaljšanju odloča po uradni dolžnosti.

Kaj se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do znižanega plačila vrtca?

Upoštevajo se dohodki preteklega koledarskega leta (neto razpoložljivi dohodek na podlagi odločbe o odmeri dohodnine) ter nepremičnine, vozila, plovila, deleži gospodarskih družb in druga denarna sredstva in premično premoženje (dohodkom družine se prišteje znesek, ki bi ga v enem letu prejeli iz obresti, izračunanih od vrednosti premoženja).

Starši oproščeni plačila vrtca za drugega otroka, ki je v vrtcu s prvim ter vsakega naslednjega brezpogojno

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega oproščeni. Prav tako so starši oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega naslednjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Prav tako so plačila vrtca v celoti oproščeni otroci v rejništvu. Vendar bodite pozorni, tudi v tem primeru morate oddati vlogo za znižano plačilo in to ta vsakega otroka, tudi za tistega za katerega ste oproščeni plačila.

Vrtčevski programi dražji

Glede na to, da ob dvigu plač v javnem sektorju, s katerim se plače dvigajo tudi zaposlenim v vrtcih, in ki ga vlada (zaenkrat) ne krije iz državnega proračuna, so se mestne občine že odločile, da bodo cene vrtcev dvignile za 14 do 17 odstotkov. Pričakovati je, da se bodo programi vrtcev iz istega razloga podražili tudi v številnih drugih občinah.

Če mesta v vrtcu ne dobite …

Marsikateri starši se soočajo z dejstvom, da je mest v vrtcih premalo in tako ostanejo brez varstva za svojega otroka. Možnosti, ki vam ob tem ostanejo, je več:

  • Otroka vseeno vpišite v vrtec, da boste imeli prednost pri vpisu prihodnje leto.
  • V zvezi s situacijo se obrnite na občino – morda ob zadostnem povpraševanju še pravočasno zagotovi dodatne kapacitete.
  • Če imate to možnost, se poskušajte dogovoriti za varstvo s starimi starši ali drugimi sorodniki.
  • Izkoristite možnost varstva na vašem domu s strani študentov predšolske vzgoje, starejše gospe/gospoda iz vaše okolice ali premislite o možnosti iskanja varuha svojega otroka prek AuPair programa (https://www.aupair.com/) ali kakšnega sorodnega.
  • Izkoristite možnost koriščenja krajšega delovnega časa, za preostanek časa pa katero od zgornjih rešitev.

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Preveri pakete

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja