Poroda ne vračamo naravi, vračamo ga ženskam

Thumbnail

Izjava za javnost Naravnih začetkov ob medijsko izpostavljenem dogodku, ko je pri porodu na domu prišlo do težav pri novorojenčku, zaradi česar je bilo treba mamico in novorojenčka prepeljati v bolnišnico.

Odzivamo se na medijsko pozornost ob rojstvu otroka, ko je porodnica ob strokovni pomoči rojevala doma, ob težavah z dojenčkovim zdravjem pa so oba z reševalnim vozilom prepeljali v ljubljansko bolnišnico. Kot nevladna organizacija, ki si prizadeva za spremembe v obporodni skrbi v Sloveniji, vas vabimo, da skupaj prisluhnemo potrebam parov v pričakovanju otroka.

V družbi, ki si prizadeva s sožitjem, strpnostjo in sodelovanjem preprečiti trpljenje in se odpovedati prisilnem tekmovanju, je skrben premislek o različnih in hkrati kakovostnih storitvah v obporodni skrbi še kako nujen, ker zadeva enega bistvenih življenjskih procesov. Temu premisleku naj sledi zagotavljanje pogojev za udejanjanje sprememb.

Iztočnice, ki se ponujajo kot dober začetek, so danes zapisane v javno dostopnih in domišljenih dokumentih, med drugim tudi v navodilih Svetovne zdravstvene organizacije:Za ženske z nizkim tveganjem bi bila dobrodošla izbira med porodom doma, v babiškem porodnem centru ali v porodnišnici. Pogoji za to so vzpostavljene komunikacijske poti, razumna bližina med porodnimi okolji in zagotovljen nujni prevoz.

Babice so v svojem bistvu strokovnjakinje za fiziološki porod. Njihovo delo temelji na prepoznanju, spoštovanju in omogočanju porodnih procesov. V poglobljenem sodelovanju z žensko, ki rojeva, otročkom, ki prihaja na svet in družino v pričakovanju novega življenja so babice kot strokovnjakinje hkrati mediatorke in varuhinje. Ob tem pa znajo prepoznati potrebo po medicinski pomoči otroku in/ali ženski in vzpostaviti sodelovanje z različnimi strokovnjaki. 

Da bo tovrstno vlogo imelo tudi babištvo v Sloveniji, potrebujemo sodobno in avtonomno usposabljanje in izobraževanje, ki ga je mogoče dopolniti z mojstrskim učenjem pri teoretičarkah in praktičarkah v Evropi ali kod drugod. Prav ta hip se zunaj naših meja uresničujejo številni porodni modeli z dobrimi praksami in dobrimi rezultati, ki vključujejo tudi porod zunaj porodnišnice, o čemer se lahko poučimo tudi iz strokovne literature, naj omenimo samo izvrstno publikacijo Birth Models that Work, ki je izšla v lanskem letu in govori prav o tem: ni dovolj le sanjati, sanje odgovorni in zavzeti tudi uresničujejo. Tako se na primer na Nizozemskem ne ukvarjajo s kategoričnim vprašanjem – porod zunaj porodnišnice da ali ne – se pa resno in vztrajno ukvarjajo z vprašanjem, kako trajno in trajnostno zagotavljati porodna okolja, ki bodo varna za mame in otroke, kar dokazujejo novejše objavljene raziskave, ki so dosegljive radovednim in doslednim.

Že dolgo odpiramo različne porodne perspektive s poudarjanjem prednosti fiziološkega poroda pred medikaliziranim, koristnostjo neprekinjene babiške skrbi za nosečnice in porodnice z nizkim tveganjem, ki se jim celostno posvečajo in s sodelovanjem babic, zdravnikov in drugih strokovnjakov, kjer je zdravje otroka ali matere ogroženo. O vsakem izmed naštetih elementov so zbrani prepričljivi znanstveni izsledki, ki govorijo o tem, da je za življenje in zdravje otrok, ki prihajajo med nas, pomembna ljubeča in skrbna podpora ženski, ki ga nosi, porodi in objame v vedno znova ganljivo družinsko zavezo.

Za odličen obporodni sistem je ključno osredotočenje na posamezno, vedno čisto posebno zvezo MamaOtrok. To omogoča zdravstvenim strokovnjakom, da zagotovijo optimalno skrb s kar najboljšimi možnimi izidi. Vse to je neposredno povezano z zagotovitvijo uresničevanja pravice do soodločanja o skrbi pri tako pomembnem dogodku kot je rojstvo otroka, ki temelji na informirani izbiri, partnerskem sodelovanju med strokovnjaki in nosečnico oziroma porodnico, zagotavljanju različnih izbir, in uresničevanju vključevanja tako telesnih kot tudi duševnih in socialnih vidikov zdravja – o tem govori najsodobnejši dokument, poimenovan Pobuda mednarodnega porodnega združenja MamaOtrok, ki je preveden tudi v slovenščino in je prosto dostopen na navedenem spletnem naslovu (1).

Ob analizi porodnih praks smo zavezani znanstvenim kriterijem, in to pričakujemo tudi od vseh sodelujočih, še posebej, kadar se prikazujejo izsledki raziskav. Naj omenimo, da v javnosti pred kratim pogosto omenjeni študiji o različnih porodnih okoljih doma (Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births) relevantni kritiški pogledi že očitajo pomembne metodološke pomanjkljivosti, ki bi jih morali resno jemati. Ob tem pa so prav v zadnjih letih v medicinskih publikacijah objavljene raziskave, ki predstavljajo izsledke o primerljivi varnosti različnih porodnih okolij, zgolj za okus spodaj naštevamo nekaj tehtnih študij (2).

Vabimo k strpni in argumentirani razpravi, da bi skupaj sooblikovali sodobne kulture rojevanja, ki temeljijo na širšem doumevanju porodnega dogodka. Ženske bodo hotele prav zaradi otrok, ki jih rojevajo, aktivno prispevati k oblikovanju kar najboljših rešitev za tisto, kar v Sloveniji ni dobro urejeno. Pri tem pa bodo z različnimi strokovnjaki sodelovali tudi vsi tisti, ki jim je mar za to, kako povabimo človeška bitja v našo kulturo. Za ureditev kakovostnih možnosti porajanja v različnih okoljih predlagamo odpiranje prostora – ne za monolog ali dialog, ampak za srečišče multiplih glasov, ki v središče postavljajo dobrobit otrok, ki je neposredno povezana z dobrobitjo porodnic in njihovih bližnjih.

Pot se ustvarja, ko si ljudje hodijo naproti.

Veseli nas, da se vedno bolj zavedamo pomena poroda za žensko, ki se prepušča porodnemu toku in pomena tega ključnega potovanja za otroka. Kot se morda začenjamo zavedati, kako ključen in pomemben je čas, v katerem pretresamo obstoječe in se odpiramo tistemu, za kar je dobro, da pride.

dr. Zalka Drglin, vodja programov in Irena Šimnovec, predsednica Združenja Naravni začetki

1. IMBCI: Pobuda mednarodnega porodnega združenja MamaOtrok

2. Izbrani prikazi rezultatov raziskav o porodnih okoljih, povzetki so dostopni na svetovnem spletu: Janssen P. A. in sod., Outcome of planned home birth with registered midwife versus planned hospital births with midwife or physician, objavljena 2009. Johnson, K. C., Daviss, B. A., Outcomes of planned home births with certified professional midwives, objavljena 2005. Hutton E. K., Reitsma A. H., Kaufman K., Outcomes associated with planned home and planned hospital births in low-risk women attended by midwives in Ontario, Canada, 2003-2006: a retrospective cohort study, objavljena 2009. de Jonge A., van der Goes B., Ravelli A., Amelink-Verburg M., Mol B., Nijhuis J., Gravenhorst J., Buitendijk S., Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529 688 low-risk planned home and hospital births, objavljena 2009.

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja