Koliko prvošolčkov bi letos še moralo poslušati o otrokovih pravicah?

solarka

Smo v tednu otroka, ki se vsako leto začne na prvi ponedeljek v mesecu oktobru ter traja sedem dni.

Osrednja tema letošnjega tedna je “Naše pravice” in se navezuje na 20. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah.

Slednja je prvi mednarodni pravno zavezujoč dokument o spoštovanju in varovanju otrokovih pravic. 20. novembra 1989 jo je z resolucijo št. 44/25 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN). Z ratifikacijo ali pristopom h Konvenciji, ki ima 54 členov, so se k spoštovanju in ščitenju otrokovih pravic zavezale skoraj vse države članice OZN. Slovenija jo je kot samostojna država podpisala 17. junija 1992.

Dokument opredeljuje osnovne človekove pravice, ki jih imajo otroci po vsem svetu: pravico do preživetja, do razvoja vseh potencialov, do zaščite pred kakršnim koli izkoriščanjem in do sodelovanja ter udeležbe.

In če se ustavimo zgolj pri prvi, pri pravici do preživetja, lahko hitro opazimo, da gre zgolj za nekaj besed, napisanih svečano črno na belem, v resnici pa so zgolj same sebi namen.

“Pravica pravic je pravica živeti …”

Prva kitica pesmi Toneta Pavčka z naslovom “Naše pravice”, ki je tudi rdeča nit letošnjega tedna otroka po vrtcih in šolah, gre takole:

“Pravica pravic je pravica živeti,
biti otrok, za srečo rojen,
tata in mamo ob sebi imeti
in jima padati veselo v objem.”

Pa se zatakne, kajne? Zatakne se pri vseh zgodbah, ki jih piše mali Kris in otroci v podobnih okoliščinah, za katere bi pravzaprav morali biti odgovorni tisti, ki so v kravatah podpisali, da bodo naredili vse za preživetje slehernega Država podpisnica pravice do preživetja otroka financira njegovo prekinitev življenja.otroka. Pa vendar se državna blagajna v teh primerih obrne stran. In z njo vsi tisti, ki glasno in jasno s kanapeji v rokah zagovarjajo otrokove pravice.

In zatakne se še nekje. Vendar se v tem primeru državna blagajna, ironično, na široko razdaja ter financira umetne prekinitve nosečnosti. Država podpisnica pravice do preživetja otroka financira njegovo prekinitev življenja. 

Takole, na grobo bi lahko rekli, da se financira pravico do nepreživetja ter onemogoča financiranje pravice preživetja. Dobro opravljeno delo, gospodje podpisniki, ni kaj.

Države podpisnice morajo vsakih pet let o svojem napredku glede uresničevanja Konvencije obveščati Odbor za otrokove pravice pri Organizaciji Združenih narodov. Koliko jih je, ki poročajo o tem, da jim je v preteklem obdobju uspelo financirati manj splavov? In koliko je takšnih, ki se v drugih poročilih “hvalijo”, da so mejo za opravljanje splava dvignili do dne pred rojstvom otroka?

Koliko moraš biti star, da imaš pravico živeti?

Ob tednu otroka se po slovenskih šolah in vrtcih glasno razglablja o pravicah. Glasno se hvali in sporoča 6. člen, ki pravi takole: 

“1. Države pogodbenice priznavajo, da ima vsak otrok
neodtujljivo pravico do življenja.
2. Države pogodbenice bodo v največji možni meri zagotovile
otrokovo preživetje in razvoj.”

 

Nihče pa ne pove, koliko otrokom je bila samo v preteklem letu ta pravica odvzeta. Nihče ne pove, koliko je otrok, ki bi še morali tekati po vrtcu in se skupaj z njimi smejati v šoli. 
Če vzamemo samo prvošolčke, ki jih je letos okoli 20.840 in število splavov, ki je bilo opravljenih v letu 2013, bi Nihče ne pove, koliko je otrok, ki bi še morali tekati po vrtcu in se skupaj z njimi smejati v šoli.moralo v šolske klopi letos sesti še vsaj 4.011 otrok. Vsaj, ker ta statistika zajema samo bolnišnično in ambulantno opravljene posege umetne prekinitve nosečnosti in ne uporabe abortivnih tabletk. Ali o tem v tednu otroka, ko se razglaša neodtujljivo pravico do življenja, kdo spregovori?

Seveda se lahko zapletamo okoli vprašanja, kdaj “nekaj” postane “nekdo” oziroma otrok s pravicami. Za namene te Konvencije pomeni otrok vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, da se polnoletnost doseže že prej. Žal pa nihče nima poguma jasno zapisati in stati za tem, kje je spodnja meja, ko naj bi se (s podpisom držav!) zavarovalo otrokovo življenje.

Vir: unicef.si

foto: storyblocks.com
 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.