Glasuj za družino 2014!

Thumbnail

Kako doseči, da bi bila politika Evropske unije na vseh ravneh čim bolj prijazna družini? Ena od možnosti, ki jo imamo vsi državljani Evrope, je v tem, da damo svoj glas evropskim poslancem, ki se zavežejo temu, da bodo delovali v dobro družine.

Pred bližajočimi se evropskimi volitvami, ko polnoletni državljani EU dobimo možnost soustvarjati prihodnjo podobo Evrope, so Evropska zveza katoliških družinskih združenj (FAFCE)in njene članice pripravile pobudo “Glasuj za družino 2014!”, s katero lahko volilci preverjamo in spodbujamo naklonjenost kandidatov za poslance do družini prijaznih evropskih politik.   

Omenjena organizacija je pripravila manifest, ki ga lahko podpre vsak kandidat, ki sprejema njegova načela. Na ta način se obveže, da bo v primeru izvolitve deloval v skladu z vsebino manifesta. 

K podpisu bodo povabljeni vsi kandidati za evropske poslance, 15. maja pa bodo objavljena imena vseh podpisnikov. Trenutno je manifest že podprlo 90 kandidatov iz vse Evrope. Po objavi novice smo prejeli obestilo iz NSi in SLS, da so manifest podpisali tudi kandidati za poslance z njihove skupne liste.

Na današnji dan Evrope objavljamo manifest v upanju, da bo na novo izvoljeni sestav Evropskega parlamenta v čim večji meri zavezan njegovemu uresničevanju:

Evropske volitve 2014: Manifest za celovite in učinkovite evropske strategije v prid družini, zakladu Evrope.

Kot kandidat na evropskih volitvah se zavezujem k temu, da bom sistematično upošteval potrebe družin pri sprejemanju političnih odločitev, ki imajo vpliv na družino, da bi s tem v dobro Evrope okrepil institucijo družine, in da bom pri tem v polnosti spoštoval načelo subsidiarnosti, sedaj in v prihodnosti.

Obljubljam, da se bom posvetil zavzemanju za pravice družine, in sicer preko naslednjega:

1. Priznavanje dopolnjujočih vlog ženske in moškega

Ideja o »spolu« (gender) nima v Pogodbi o Evropski uniji nobene pravne podlage.

Priznavam dopolnjevanje moškega in ženske in zavračam ideologijo spola, ki skuša izbrisati spolne razlike v javnih strategijah.  

2. Definiranje, spoštovanje in spodbujanje institucije poroke

Registrirano istospolno partnerstvo je drugačna oblika skupnosti kot zakon med moškim in žensko.

Obvezujem se, da bom spoštoval pravico držav članic, da same definirajo natančno vsebino koncepta registriranih partnerstev in zakona. V imenu načela subsidiarnosti bom nasprotoval vsakršnemu vmešavanju Evropske unije na to področje preko skupnih politik.

3. Spoštovanje človekovega dostojanstva od začetka pa do naravnega konca življenja

Zavezujem se, da bom spoštoval življenje na vseh stopnjah, vključno z nerojenimi, in sicer preko implementacije meril, ki so zajeta v sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice C-34/10 in Evropsko državljansko pobudo »Eden izmed nas«.

4. Oče in mama sta prva in najpomembnejša vzgojitelja svojih otrok

Obvezujem se, da bom zagotavljal, da unija v vsej svojih mladinskih in vzgojno-izobraževalnih programih spoštuje in spodbuja pravico staršev, da vzgajajo svoje otroke v skladu z lastnimi moralnimi in verskimi prepričani, z upoštevanjem tega, da morajo kulturne tradicije družine podpirati otrokovo dobro in njegovo dostojanstvo.

5. Družina je nosilka (subjekt) pravic

Družina je upravičena do zaščite in podpore družbe. Zavezujem se, da bom delal v dobro pravic in interesov družne brez vmešavanja v kompetence držav članic.

6. Uporabljal bom »družinski mainstreaming« (spodbujanje družini naklonjene politike)

Z namenom, da bi vpeljali človeško dimenzijo v procese evropske integracije, mora Evropska unija upoštevati interese družine v vseh svojih odločitvah. Promoviral bom koncept »družinskega mainstreaminga« (vključevanje družinske dimenzije) v vseh sektorskih politikah.

7. Promovirati glasove družin

Družinska združenja so glas družin, ko verodostojno izražajo njihove potrebe. Zavezujem se k priznavanju pomena in vloge družinskih združenj pri oblikovanju in razvijanju programov, ki vplivajo na družinsko življenje.

8. Prepoznati pomen neformalnega dela

Prizadeval si bom za to, da bi Evropska unija znotraj okvirov svojih pristojnosti priznavala vrednost domačega dela mame in očeta zaradi njegove velike vrednosti za družino in družbo ter vrednost prostovoljnega dela kot prispevka k družbeni koheziji.

9. Ravnotežje med družinskim in poklicnim življenjem

Upoštevanje družine kot izhodiščne točke pri snovanju delovnih pogojev lahko družinam omogoči skupen čas in s tem vzdržuje prebivalstveno dinamiko in prispeva h koheziji družbe.

Zavezujem se, da bom bolj izpostavljal pomen ravnotežja med družinskim in poklicnim življenjem v dobro družine, vključno z nedeljo kot skupnim dnevom počitka.

10. Porodniški dopust

Zavezujem se, da bom aktivno vključen v pogajanja o Direktivi o porodniškem dopustu, da bi dopustili dvig minimalnega obdobja trajanja tega dopusta.

11. Gospodarstvo v službi družine

Predan bom zagotavljanju tega, da bi družine imele koristi od gospodarskih pogojev, ki zagotavljajo življenjski standard v skladu z njihovim dostojanstvom in polnim razvojem.

12. Dostojanstveno delo je potrebno za vsako družino

Vsaka družina bi morala biti sposobna preživeti od lastnega dela. Zavezujem se, da si bom prizadeval za udejanjanje politik, ki ne obravnavajo trga dela zgolj v luči gospodarstva in financ, ampak so prvenstveno osredotočene na osebo in njene talente. S tem bom aktivno doprinesel k skupnemu dobremu in k preprečevanju revščine in socialne izključenosti. 

 

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Preveri pakete

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja