Evropi grozi ideologija spola v šolah in vrtcih

Thumbnail

Evropski parlament je sprejel resolucijo, ki skuša ideologijo spola vpeljati na vse ravni izobraževanja v Evropski uniji. 

Evropski parlament je v teh dneh obravnaval in sprejel (s 408 glasovi za in 236 proti) resolucijo o opolnomočenju deklic v EU z izobraževanjem (poročilo Rodrigues), ki državam članicam izrecno predlaga, naj promovirajo »enakost spolov« (Točka 40) v šolah.

To naj bi med drugim dosegli tako, da bi morali »evropski in nacionalni organi z vsemi mogočimi sredstvi spodbujati enakost spolov v izobraževalnih ustanovah« (Točka R) in tako, da bi moralo izobraževanje učiteljev vključevati strategije, »ki bi jim omogočile, da razmislijo o lastni identiteti, prepričanjih, vrednotah, predsodkih, pričakovanjih, odnosih in predstavah o spolu« (Točka 43). Države članice pa so pozvane, naj razlike med moškimi in ženskami izničijo tudi tako, da se »borijo proti seksizmu v književnosti, kinematografiji, glasbi, igrah,« itd. (Točka 41) Poročilo poziva tudi Komisijo, »naj podpira vključevanje objektivnih informacij o LGBTI v šolske učne načrte.«

Že od zgodnjega otroštva …

Odbor za kulturo in izobraževanje pa je Odboru za pravice žensk in enakost spolov predlagal naj v svoj predlog resolucije vključi tudi pobudo, s katero »poziva države članice, naj v svoje izobraževalne sisteme vključijo otroško varstvo in predšolsko vzgojo, da bi staršem omogočile usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, otrokom pa, da imajo na ta način že od zgodnjega otroštva zagotovljeno izobraževanje na podlagi enakosti spolov«. (Pobuda 21)

Poročilo se tudi spogleduje z idejo, da naj bi bile razlike med dečki in deklicami zgolj kulturno pogojene, saj »predstavlja uradni učni načrt kulturno in socialno dojemanje sveta v posamezni državi članici in vpliva na izoblikovanje identitete deklic in dečkov« (Točka S). To pa že meji na ideologijo spola, pri kateri je spol le konstrukt družbe in je razlike med spoloma zato treba zatreti, da bi dosegli enakost oz. nerazločevanje med moškimi in ženskami na vseh področjih življenja.

Razlike med spoloma, ki vzemirjajo

Katere pa so te razlike med moškimi in ženskami, ki vznemirjajo? To je podano v še eni predpostavki, ki jo predlog resolucije navaja, in sicer, da »so izobraževalno področje in poklicne dejavnosti žensk, ki imajo sicer pogosteje srednje- in visokošolsko izobrazbo, vseeno povezane predvsem z nalogami, katerih namen je reprodukcija in nadaljevanje obstoječih družbenih in gospodarskih struktur, /…/ je treba povečati udeležbo žensk v poklicnem izobraževanju in na področjih naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike.« (Točka P)

 

Težava naj bi torej bila v tem, da se ženske preveč zanimajo za študije in področja, ki se tičejo življenja in družbenega področja in premalo za naravoslovje in tehnologijo. V tem se skriva miselnost, da bi ženske in moške nujno morale privlačiti in zanimati iste stvari, da bi se tako zabrisale razlike med spoloma, ki domnevno ustvarjajo neravnovesje in diskriminacije vseh vrst. Prav o tem, kaj določa naše interese in vpliva na izbiro poklica, je bil na Norveškem posnet kratek dokumentarni film, ki med drugim pove tudi to, da na razlike med spoloma ne vpliva izključno družba, ampak tudi preprosti genetski oz. biološki dejavniki.

Mnenja slovenski evropskih poslancev

Od slovenskih evropskih poslancev so proti poročilu glasovali Franc Bogovič, Lojze Peterle, Romana Tomc, Milan Zver in Patricija Šulin, za pa Ivo Vajg in Igro Šoltes.

To je bilo tudi v skladu z mnenji in napovedmi, ki so jih še pred glasovnjem podali za portal Rtvslo.si. Igor Šoltes je izjavil, da bodo »v skupini Zelenih poročilo podprli, ker menijo, da poročilo prispeva k udejanjanju enakosti med spoloma« in »med drugim izpostavlja, da je izobraževanje in usposabljanje deklic in žensk pomembna evropska vrednota, temeljna človekova pravica in bistven sestavni del opolnomočenja deklic in žensk na družbeni, kulturni in poklicni ravni.« Tudi Ivo Vajgl meni, da v zvezi z zagotavljanjem enakosti spolov »ni dovolj le politična opredelitev, temveč je pomembno, da sprejmemo tudi konkretne ukrepe, kot jih predvideva omenjeno poročilo.«

Prav nekateri od teh konkretnih ukrepov pa se slovenskim poslancem, ki so del Evropske ljudske stranke (EPP), zdijo sporni, saj kljub temu, da je govora o resnično pomembnih tematikah, npr. izobraževanja kot orodja za boj proti revščini, zagotavljanja enakega dostopa za dekleta in ženske za izobraževalne programe s področja znanosti in tehnologije, boja proti nasilju nad deklicami in ženskami, poročilo presega svoje pristojnosti in posega v domeno držav članic ter se ponekod ne drži naslova poročila. Tako so v svoji skupni izjavi zapisal Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin in Franc Bogovič.

Ni pravno zavezujoče, ampak …

Poročilo sicer pravno ni zavezujoče, lahko pa kljub temu postane še eno od besedil, ki govori v prid sporni ideologiji spola, kjer sta moški in ženski spol razvrednotena s tem, da sta »enaka«, namesto, da bi bila prav njuna različnost tista dodana vrednost vsakemu spolu posebej. In več kot bo besedil, ki govorijo o »enakosti spolov«, bolj se bomo privadili na to idejo in ideologiji spola bo lažje prodreti v družbo in miselnost ljudi.

 

Foto: ueatexas.com, fairsail.com 

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja