V 2021 dvig družinskih prejemkov in dodatna pomoč družinam

Novo leto je prineslo tudi številne spremembe na področju družinskih prejemkov. Tako starši otrok rojenih v letošnjem letu prejmejo višjo pomoč ob rojstvu otroka, višji starševski dodatek, dvignilo pa se je tudi izplačilo najnižjega materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila. Prav tako je višje kritje socialnih prispevkov ob koriščenju krajšega delovnega časa, družinam so namenjeni tudi številni ukrepi sedmega protikonskega zakona. Več o njih lahko preberete v nadaljevanju.

Enkratna pomoč ob rojstvu otroka

Enkratna pomoč ob rojstvu otroka se je z novim letom dvignila iz 286,72 evrov (do 31. 12. 2020) na 350 evrov. Gre za pomoč, ki je namenjena nakupu opreme za novorojenčka in se izplača enkrat. Pripada vsaki družini, ki se ji v letošnjem letu rodi novorojenček, katere oče ali mati imata v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče in živita v Sloveniji.

Izredna pomoč ob rojstvu otroka

Enkratna pomoč ob rosjtvu otroka je ločena od v sedmem protikoronskem paketu sprejete odločitve o izredni pomoči ob rojstvu otroka. Staršem, ki se jim je otrok rodil od razglasitve epidemije (12. marca 2020) in se jim bo rodil do enega leta po koncu epidemije tako pripada tudi ta izredna enkratna pomoč v višini 500 evrov, za katero se je vlada odločila zaradi upada dohodkov staršev. Pomoč bo staršem izplačana po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge zanjo tako ni treba vlagati.

Starši otrok, ki so se rodili do sprejema PKP 7 bodo teh 500 evrov prejeli do 31. 3. 2021, starši otrok, ki so se ali se bodo rodili po uveljavitvi PKP 7 pa bodo ta sredstva prejeli v treh mesecih po rojstvu otroka. Krizni dodatek ob rojstvo otroka se tudi ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni pomoči.

Starševski dodatek se je dvignil za tretjino

Starševski dodatek se je iz 258,09 evrov dvignil na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evrov. Upravičenec pa je za čas trajanja pravice vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Gre za dodatek, namenjen staršem, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/je, nezaposleni), ki ta dodatek prejemajo leto od rojstva otroka. Če se staršem rodi več otrok (npr. dvojčka) se pravica podaljša.

Precejšen dvig materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila

Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta se je dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 543,29 evrov bruto (402,18 evrov neto). Do 31. 12. 2020 je znašalo najnižje izplačilo nadomestila 331 evrov bruto.

Materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo se izplačujejo v času materinskega, očetovskega in starševskega dopusta in znašajo 100 % osnove.

Višji dodatek za velike družine

Družinam se po PKP 7 do konca epidemije dodatek za velike družine poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se bo izplačilo izvedlo do konca januarja. Redni dodatek za veliko družino se  bo izplačal v mesecu aprilu.

Starši, ki delajo krajši delovni čas, imajo po novem višjo osnovo za plačilo prispevkov

Po zakonu eden od staršev z enim otrokom do tretjega leta ali dvema ali več do konca prvega razreda osnovne šole lahko dela krajši delovni čas. Od novega leta država ob koriščenju krajšega delovnega časa zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač, kar ni manj od sorazmernega dela minimalne plače (in ne več od sorazmernega dela minimalne plače, kot poprej).

Za vse upravičence, ki so krajši delovni čas koristili že pred novim letom, torej po stari osnovi, bo center za socialno delo do 30. junija 2021 izdal novo odločbo z višjo osnovo, in sicer izračunano iz povprečja plač v letu 2019. Če je upravičenec že takrat delal krajši delovni čas zaradi starševstva, bodo plačo iz leta 2019 preračunali na polni delovni čas. Dvig osnove za plačilo prispevkov je pomemben z vidika višine pokojnine, saj bodo na ta način imeli starši, ki delajo krajši delovni čas, osnovo za pokojnino v višini, kot če bi delali polni delovni čas.

Dodatek k otroškemu dodatku

PKP7 prinaša tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za otroka, do katerega bo upravičen eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka do 18. leta s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.

Dodatek bo upravičencem izplačalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najpozneje do 31. januarja. Za vse upravičence do otroškega dodatka bo to storilo po uradni dolžnosti, preostali pa morajo prek portala eUprava vložiti vlogo, ki je na portalu že dostopna.


 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad: www.eu-skladi.si.

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je image-3-750x327.png

Za iskrene odnose.
Pridružite se naročnikom iskreni.net!

Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!

Naroči se

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja