Učenje o vrednotah v družinskem vsakdanu

Thumbnail

Imamo kot starši jasno postavljen svoj sistem vrednot? Znamo svojim vrednotam v vsakdanu nameniti dovolj časa, jih znamo živeti?

Lestvica vrednost se skozi različna življenjska obdobja spreminja. Skozi leta in izkušnje pa spoznavamo, katere vrednote so zares pomembne in katere želimo prenesti na svoje otroke.

So naše vrednote jasno opredeljene?

Če že dolgo nismo vzeli lista papirja ali vsaj v mislih prevetrili svojih vrednot, je morda sedaj pravi čas. Razmislimo, katere so tiste vrednote, ki so za nas res pomembne, katere so tiste, ki določajo, kako hočemo živeti. So to vera, zdravje, mir, varnost, sočutje? Morda pogum, poštenost, iskrenost? Kaj pa spoštovanje, odgovornost, prijateljstvo, zaupanje?

Ko imamo lestvico vrednot izdelano, se ustavimo pri vsaki točki posebej in se vprašajmo, če jo tudi živimo. Če je npr. zdravje v vrhu naših vrednot, nič ne pomaga, da imamo doma omaro, polno nezdravih prigrizkov, kdaj smo se nazadnje resno gibali, pa sploh ne pomnimo. Če cenimo prijateljstvo in si ne vzamemo časa za klic ali obisk, to ni ravno usklajenost teorije s prakso. Vrednota nam je sočutje, prav nič pa ne storimo za to, da bi se v tem urili. Želimo biti duhovno močni, pa vendar se nam zdi lepše na sončno nedeljo zaviti povsod, le k sveti maši ne.

Če cenimo prijateljstvo in si ne vzamemo časa za klic ali obisk, to ni ravno usklajenost teorije s prakso.

V naštetih primerih so seveda navedene skrajnosti in vendar je prav, da si odgovorimo: ali v vsakdanu živimo svoje vrednote? In – učimo o njih tudi svoje otroke?

Zgled in dejanja

Kadar v vsakdanjem življenju udejanjamo svoj sistem vrednot, se počutimo srečni, mirni in izpolnjeni. In kot taki smo gotovo prepričljivejši zgled svojemu otroku za vrednote, ki jih želimo prenesti nanj.

Udejanjanja vrednot pa se je potrebno tudi naučiti. Za vsako od njih izberimo nekaj konkretnih dejanj, ki izbrano vrednoto izražajo. Na primer:

  • Hvaležnost: zahvalimo se, ko kaj dobimo; zahvalimo se Bogu za prejete darove.
  • Spoštovanje do drugih: prisluhnemo mnenju drugega.
  • Sočutje: odzivamo se na opaženo stisko drugih članov družine – z vprašanjem, z objemom, s pomočjo.
  • Zdravje: vsak dan pojemo nekaj sadja in zelenjave.

Vrednote in izbrana dejanja zanje lahko tudi zapišemo na vidno mesto doma in drug drugega spodbujajmo.

 

Predlogi za razvijanje vrednot

Vrednote so temelj družinskega življenja, zato življenja po njih in učenja o njih ne moremo prepustiti naključju. Nekaj enostavnih predlogov lahko poskusimo čisto vsak dan:

Kadar v vsakdanjem življenju udejanjamo svoj sistem vrednot, se počutimo srečni, mirni in izpolnjeni.

  • Kadar opazimo, da otrok udejanja kakšno vrednoto, to pohvalimo. Hkrati spodbujajmo otroka, da pove, kadar pri nas opazi konkretno dejanje naših načel.
  • Lahko pripravimo škatlico z listki, na katerih so zapisane vrednote, ki nas vodijo. Vsak dan (ali vsak teden enkrat) naj vsak član družine vzame en listek in naj to vrednoto poskuša posebej razvijati.
  • Odgovarjajmo na nenehne »zakaj?«. Zakaj moram jesti sadje? Zakaj moram pomagati? Zakaj moram pozdraviti, ko koga srečam? Stvari, ki so nam odraslim samoumevne, lahko otroku, ki šele osvaja in ponotranja vrednote, niso. Zato tukaj čas, ki ga porabimo za odgovore, ni nikoli zapravljen.

Bolj kot sami živimo v skladu s svojimi vrednotami, lažje jih bo osvojil otrok. In če vanje resnično verjamemo, se ne bomo nikoli spraševali, če so zares pomembne, da jih na otroka prenesemo.

Foto: assets.babycenter.com