33 Ljudje so lačni usmiljenja

Thumbnail

Ali ga bodo deležni ali ne, pa je odvisno tudi od nas. »Kajti Bog želi delovati po ljudeh, si želi sodelavcev,« meni pričevalec postne akcije Mario Plešej.


Vprašanje za pogovor med zakoncema

  • Imava v Cerkvi, v župnijah, skupinah, združenjih, skupnostih, ker sva navzoča izkušnjo govorice in dejanj usmiljenja? Imava midva »čisto strugo«, da po nama lahko od Boga do ljudi teče usmiljenje?
  • Če v življenje Cerkve nisva vpeta – ali jo doživljava kot usmiljeno?

Besedilo za premišljevanje

Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce in duha vsakega človeka. Kristusova nevesta si privzema ravnanje Božjega Sina, ki gre vsakemu naproti in nikogar ne izloča. V naših časih, ko se Cerkev zavzema za novo evangelizacijo, zahteva tema usmiljenja novo navdušenje in obnovljeno pastoralno dejavnost. Za Cerkev in za verodostojnost njenega oznanila je odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje. Njena govorica in dejanja morajo posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in jih izzvala, da bodo našli pot vrnitve k Očetu.

Prva resnica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej ljubezni, ki gre vse do odpuščanja in darovanja sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem. Kjer je torej navzoča Cerkev, tam mora biti tudi očitno Očetovo usmiljenje. V naših župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, mora vsak najti oazo usmiljenja.

Papež Frančišek: Obličje usmiljenja, 12.

Foto: charismanews.com