Uveljavljanje davčne olajšave in dodatek za velike družine – vloga do 7.2.2011

Thumbnail

Vlogo za uveljavljanje olajšave za družinske člane in dodatek za velike družine je potrebno oddati do 7. 2. 2011.

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju. Zanj morajo družine zaprositi, letošnji rok za prijavo pa je 7. februar.

Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po 26. letu starosti: če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (v tem primeru se status otroka podaljša za 12 mesecev oziroma 24 mesecev) ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku (v tem primeru se status otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi prej navedenih razlogov).

Kdo ima pravico do dodatka za veliko družino?

Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Kje se pravico do dodatka za veliko družino uveljavlja?

Pravico se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine.

V katerem roku je potrebno pravico uveljavljati?

Za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in NI POTREBNO VLAGATI posebne vloge. Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada, morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino za tekoče leto. Če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo vlogo vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok. Če je bila vlagatelju pravica do dodatka za veliko družino v tekočem letu že priznana in se mu v istem letu poveča število otrok v družini, je upravičen do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. O pravici odloči center za socialno delo pri obravnavi vloge ob povečanju števila otrok. Vlogo ob povečanju števila otrok je treba vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok.

Kolikšna je višina dodatka za veliko družino?

Dodatek za družino s tremi otroki znaša v letu 2011 od 01.07.2010 dalje 391,60 €, za družino s štirimi ali več otroki pa 477,56 €. Višina se usklajuje dvakrat letno, in sicer prvič v juliju mesecu z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.

Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino (Obrazec DP-4).

Več: Center za socialno delo Ljubljana Šiška

 

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2010 vložijo le zavezanci, ki med letom pri izračunu akontacije dohodnine (od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, in zavezanci, ki želijo te podatke spremeniti.

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave

Več: Elektronske storitve javne uprave

Brezplačen za vse, ki ga potrebujejo. Z vašo podporo.

Ne zmorejo vsi plačati za kakovostne in poučne vsebine, zato so naši članki brezplačni za vse obiskovalce portala iskreni.net. Če ste med njimi, vabljeni, da nas še naprej berete brezplačno.

Če pa ste med tistimi, ki si na srečo lahko privoščite tudi nekaj več, vabljeni, da naše delo finančno podprete in prispevate k večji kakovosti življenja posameznikov in boljšim odnosom v slovenskih družinah.

Odločite se za enkratno ali mesečno donacijo v poljubnem znesku. Vsak prispevek šteje!

Doniraj

Lahko pa postanete tudi naš naročnik in z enim paketom dostopate do zaklenjenih vsebin in izobraževalnih oddaj s področja medsebojnih odnosov, vzgoje, osebne rasti in financ.

Preveri pakete in se naroči

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja