Pogosto zastavljena vprašanja (Skupnosti Iskreni ob vstopu) – FAQ

Thumbnail

V nadaljevanju si lahko preberete nekaj pogosto zastavljenih vprašanj v zvezi s skupnostjo Iskreni.

Kaj moram storiti, da se lahko priključim skupnosti družin Iskreni?

Do zapolnitve mest oz. najkasneje do nedelje, 28. februarja 2021, v nekaj stavkih napišite motivacijsko pismo o tem, zakaj se želite priključiti skupnosti družin Iskreni in predstavite svojo družino. Mail pošljite Igorju Vovku na: [email protected]

Kaj je to mala skupnost?

Skupnost Iskreni deluje po principu malih občestev. Voditelj družine v skupnosti  razporedi v male skupnosti, ki jih praviloma sestavljajo po tri družine, izjemoma tudi dve. Pri sestavi se upošteva konkretne situacije družin. Zelo si želimo, da bi bile v malih skupnostih skupaj družine s približno enako starimi otroki ali številom otrok. Spoznali smo, da ta dva dejavnika bistveno vplivata na ritem in rituale družine. Tudi starši se, ker izhajajo iz podobnih okoliščin, med seboj že na intuitivni ravni začutijo.

Kaj je Temeljni vikend skupnosti?

Na Temeljnem vikendu skupnosti se bomo spoznali in pričevali o tem, kako živeti v skupnosti. Dobili boste tudi znanje o izvajanju družinske kateheze na srečanju male skupnosti, kakšna so priporočila za pripravo srečanja male skupnosti, katere so vrednote skupnosti družin Iskreni. Strošek vikenda je samo namestitev, pripravljen program je vštet v prispevek, ki ga boste namenili za celo leto.

Kako potekajo srečanja male skupnosti?

Srečanje male skupnosti praviloma poteka enkrat mesečno, vsakič na domu ene od družin. Datume srečanja malih skupnosti si določijo družine same in se med seboj dogovorijo za najugodnejši termin. Za kakovostno izvedbo enega srečanja male skupnosti so potrebne vsaj polne 3 ure, a bolje je nameniti za srečanje kar pol dneva ali cel dan.

Družina, ki gosti malo skupnost, poskrbi za prostor, drugi dve družini sodelujeta pri pripravi in izvedbi programa ter pogostitve. Vsebina in program za izvajanje katehez za otroke je vnaprej pripravljen. Na osnovi izkušenj smo pripravili določena priporočila, kako naj srečanje male skupnosti poteka. Ker pa je družinsko življenje vedno dinamično, je težko določiti točni protokol srečanja. Družine smo vedno spodbujene, da se ob zaključku srečanja med seboj iskreno pogovorimo in vrednotimo dogajanje na srečanju. Ob medsebojnem strinjanju lahko glede na konkretne situacije družine potek srečanja tudi prilagodijo svojim okoliščinam. Dejstvo je, da niti dve mali skupnosti ne delujeta čisto enako, saj se ves čas prilagajamo zaznanim potrebam tako otrok kot zakoncev. 

Kako poteka proces vključevanja nove družine?

V skupnost vsaka družina vstopa postopno. Najprej se mora vzpostaviti temeljno zaupanje in varen prostor v mali skupnosti. V drugem letu in tretjem letu družina spoznava Zavezo skupnosti in širšo skupnost Iskreni, ki se zaključi s slovesnim izrekom Zaveze.

Vsebina Zaveze je sestavljena iz štirih točk:

  1. Živeti Božji načrt za zakon in družino.
  2. Spoznavati in živeti po evangeljskih svetih (čistost, uboštvo, pokorščina) in kaj konkretno ti sveti pomenijo za zakonsko in družinsko življenje.
  3. Dejavno soustvarjati okolje, ki bo vse člane spodbujalo k osebni in duhovni rasti, medsebojni pomoči in solidarnosti.
  4. Živeti poslanstvo za družine v okviru Zavoda Iskreni (npr. prostovoljec na Festivalu družin, sodelovanje pri izvajanju programov kot so e-priprava na zakon itd.) in truditi se darovati desetino (priporočeno je, da se del desetine daruje Iskreni).

Ali bomo ves čas v isti mali skupnosti?

V skupnosti družin Iskreni so predvidene redne menjave v malih skupnostih. Načeloma se to izvaja na tri do štiri leta. Nove družine, ki se priključijo skupnosti, bodo v obdobju vstopanja praviloma razporejene v male skupnosti z novimi družinami.

Kakšna je struktura skupnosti?

Skupnost vodi voditelj/ica skupnosti. Volijo ga/jo člani skupnosti, ki so izrekli zavezo. Voditelj ima tudi svet, posvetovalno telo, ki ga sestavljajo štirje izvoljeni člani. Za proces širitve je vsakič imenovan odgovorni voditelj širitve.

Ali v skupnosti pride kdaj tudi do nesoglasij?

Skupnost Iskreni sestavljamo ljudje, ki imamo vse dobre in tudi manj dobre lastnosti in vedno bijemo boj za odločitev med dobrim in slabim. Torej je normalno, da občasno prihaja tudi do nesoglasij. Vedno se trudimo ta nesoglasja razreševati in ne bežimo drug od drugega brez, da bi se slišali in so-čutili s prizadetim. Terja pa takšno ravnanje veliko časa in energije, a menimo, da je prav to pot, na katero nas vabi On.

Ali v skupnosti vsi sočutno vzgajate?

Sočutna vzgoja je naša vrednota in ideal, ki ga vsaka družina živi in si zanj prizadeva na svoj način. Trudimo pa se biti tudi so-čutni do sebe in drugih, zato se ne dajemo za zglede kako naj bi sočutna vzgoja potekala ampak se v delu za sočutno vzgojo podpiramo in spodbujamo. Pomembno je, da ne sodimo drug drugega ter na ta način dovolimo, da ima vsaka družina popolno avtonomijo nad “vzgojnimi prijemi”. Lahko bi rekli, da sočutna vzgoja ni model ampak odnos do sebe in otroka.

Kaj pomeni, da v skupnosti darujete desetino?

Živeti desetino je velik izziv. Izhajamo iz razumevanja, da smo na svet prišli brez vsega in tudi ob koncu življenja ne bomo (v materialnem smislu) nič vzeli s seboj. Verjamemo, da vse kar prejmemo, prejmemo po dobroti Boga očeta in v zahvalo za njegove darove, le te delimo naprej. Komur uspe resnično živeti desetino, ne daje od svojega obilja, ampak od tistega kar ima za svoje življenje. V tem se tudi medsebojno spodbujamo. Priporočeno je, da se vsaj del desetine nameni Iskreni.

Koliko je letni prispevek za vsebino skupnosti in kaj za to dobimo?

Obstoječi člani skupnosti Iskreni damo, poleg darovane desetine, na letni ravni za vsebino (imenujemo jo hrana skupnosti) prispevek 250 EUR. V ta znesek se šteje program, ki ga bomo organizirali na Temeljnem vikendu skupnosti, vsebinska priporočila za mesečna srečanja in program za družinsko katehezo, ki jo boste za vaše otroke izvajali na mesečnem srečanju. Del sredstev pa bo namenjenih za odgovornost vodenja procesa širitve kot tudi povrnitev (potnih) stroškov spremljevalcem.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.