Ministrstvo umaknilo najbolj sporne spremembe starševskega zakona

Thumbnail

Vlada je ta teden sprejela popravljen predlog in družinskih prejemkih. Obveznega očetovskega dopusta v novem predlogu ni več.

Prvotni predlog je namreč v javnosti naletel na burne odzive predvsem zaradi obveznega enomesečnega očetovskega na račun materinskega dopusta. Ta uredba je v popravljenem predlogu odpravljena.

Uredba o obveznem enomesečnem očetovskem dopustu na račun materinskega dopusta je odpravljena.

Namesto tega je predvideno podaljšanje plačanega očetovskega dopusta iz 15 na 30 dni, a gre v veliki meri za račun brez krčmarja. Sprememba naj bi se namreč uveljavila šele, ko bo gospodarska rast Slovenije dosegla 2,5 odstotka (lani smo zaznali 2,3-odstotni padec gospodarstva), in tudi takrat postopoma v treh letih.

Porodniški dopust ostaja nespremenjen (105 dni), a se bo imenoval materinski dopust. Preostali dopust zaradi novorojenca (dopust za nego in varstvo) se bo imenoval starševski dopust (260 dni), od katerega bo morala 30 dni izkoristiti mati, preostali del pa si bosta starša lahko razdelila, kakor bosta želela.

V predlogu zakona je odpravljena tudi sporna določba, ki je ukinjala 20 odstotkov višji otroški dodatek zaradi nevključenosti otroka v vrtec od otrokovega 3. do 6. leta. Podaljšuje se pravica do dela s krajšim delovnim časom v primeru dveh otrok: namesto do otrokovega šestega leta do končanega prvega razreda. Dviguje se tudi bonus k otroškemu dodatku za enostarševske družine z 10 odstotkov vrednosti na 30 odstotkov.

Skupaj lahko izboljšamo družinsko politiko!

Spremembe se ne bi zgodile brez aktivne angažiranosti družinskih organizacij in mnogih posameznikov.

Popravki predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih dokazujejo, da so bili množični odzivi javnosti na nesprejemljive določbe uspešni in da so prizadevanja za boljšo družinsko zakonodajo lahko uspešna.

Spremembe se ne bi zgodile brez aktivne angažiranosti družinskih organizacij in mnogih posameznikov. Med tistimi, ki smo se glasno zavzemali za spremembe, smo bili tudi v Zavodu iskreni.net. Zato se ob tem zahvaljujemo vsem, ki ste nam pisali s svojimi zgodbami, izkušnjami in predlogi ter nam tako pomagali izoblikovati močna stališča s trdnimi argumenti.

Pomembno je, da družine nismo tiho, da se naš glas sliši v javnosti in da s svojimi predlogi vztrajno seznanjamo tudi vlado in politične stranke. Zadnji dogodki so nam pri tem lahko spodbuda in vir poguma.

Pripravljeni za nove bitke

Pomembno je, da se družine med seboj organiziramo in vedno močneje vključujemo v postopke sprejemanja novih zakonov, ki zadevajo družinsko politiko.

Kljub izboljšavam predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se je potrebno zavedati, da v naši državi vlada trend varčevanja na družinah. V zadnjih letih je bilo sprejetih kar nekaj zakonov, ki slabšajo socialni položaj družin, še predvsem pa velikih družin.

Nov takšen zakon se pripravlja s spremembami na področju davka na nepremičninah, gotovo pa bomo v prihodnosti deležni še marsikatere druge “bombice”. Zato je pomembno, da se družine med seboj povezujemo, organiziramo in vedno močneje vključujemo v postopke sprejemanja novih zakonov, ki zadevajo družinsko politiko.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja