Mesec dni manj otroškega dodatka po novem zakonu

Thumbnail

Družinska pobuda je opozorila na še nekatere pasti predloga zakona o starševskem varstvu, ki doslej v niso bile deležne dovolj pozornosti. V Zavodu iskreni.net se v celoti pridružujemo opozorilom in podpiramo predloge DP.

Društvo Družinska pobuda, ki je že več let glasnik pravic družin in staršev v odnosu do države in dobro pozna zakonodajo, ki ureja to podoročje, je v javni razpravi podalo tehtno in celovito mnenje o novem zakonu o starševskem varstvu.

Komentarje in predloge, ki so jih poslali na pristojno ministrstvo, si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

Na iskreni net smo v preteklem mesecu že veliko pisali o najbolj problematičnih spremembah, ki jih želi uvesti ministrstvo. Zato na tem mestu želimo izpostaviti samo še nekaj dodatnih neugodnih posledic za družine, na katere opozarjajo v Družinski pobudi.

Mesec dni manj otroškega dodatka za vse

Doslej smo starši lahko uveljavljali pravico do otroškega dodatka v roku 90 dni po rojstvu otroka, pravica pa se je priznala z mesecem, ko je bil otrok rojen.

Po predlogu novega zakona bo uveljavljanje te pravice spremenjeno: otroški dodatek bo možno dobiti šele z začetkom meseca po mesecu, v katerem je vložena vloga. To dejansko pomeni, da bo vsem staršem za vsakega novorojenčka odslej odvzet 1 mesec otroškega dodatka (nekaterim pa lahko celo do 3 mesecev).

Družinska pobuda zato predlaga rešitev, ki je edina logična: da se otroški dodatek prizna z dnem rojstva otroka.

Predlagatelj se pri tej spremembi sklicuje na težave, ki naj bi jih imeli centri za socialno delo z določanjem dohodkovnega položaja za nazaj. Družinska pobuda zato podaja predlog, da se ti podatki vzamejo dan vloge.

Manj upravičenih do podaljšane »porodniške«

Oče in mati sta doslej lahko uveljavljala mesec dni daljši starševski dopust, če sta bila poleg novorojenčka v družini še vsaj dva otroka, ki pa nista dopolnila 8 let.

Ta meja se zdaj znižuje z 8 let na vstop starejšega teh dve otrok v šolo (ki pa je med starostjo 6 in 7 let). To dejansko pomeni, da bo do »podaljšane porodniške«, kakor se je ta ukrep popularno poimenoval upravičeno manjše število staršev, predvsem mamic, ki so ta mesec v večini dni izkoristile.

Poleg nižanja obsega pravic za starše s 4 ali več otroki, ki ostanejo doma, bo to še en ukrep, ki bo prizadel velike družine.

Pravica do skrajšanega delovnega časa

Na tem področju predlog zakona prinaša pozitiven ukrep – to pravico lahko starši odslej uveljavljajo do konca prvega razreda starejšega otroka (ukrep velja, če sta v družini vsaj dva otroka, doslej je bila meja starost 6 let starejšega).

S to spremembo ministrstvo pritrjuje dejstvu, da skrb za otroka v prvem razredu devetletke ni nič manjša kot v predšolskem obdobju – zaradi privajanja na šolo in zakompliciranega prevoza oziroma poti v šolo imajo mnogi starši s prvošolčkom še več skrbi.

Žal pa ministrstvo tudi pri tem ukrepu uvaja načelo neprenosljivosti – leto dni pravice do skrajšanega delovnega časa bo neprenosljivo.

Družinska pobuda meni, da bo to določenemu delu staršev življenje po nepotrebnem zapletlo in ne olajšalo.

Uzakonitev nezakonitega izplačila višine starševskega dodatka

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki niso zaposleni in torej ne prejemajo nadomestila iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo.

Družinska pobuda in Civilna iniciativa za družino in pravice otrok že dalj časa opozarjata, da država nezakonito izplačuje prenizek dodatek (252 EUR), čeprav bi po zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) moral biti 55% minimalne plače, to je 329 EUR.

Predlog zakona o starševskem varstvu pa žal znižuje starševski dodatek na 252 EUR, kolikor ga država po mnenju Družinske pobude nezakonit izplačuje že danes.

Predlog zakona sicer prinaša tudi pozitivno novost: ob rojstvu dveh ali več otrok se prejemanje starševskega dodatka podaljša. Družinska pobuda pa pogreša, da bi bil mamicam študentkam starševski dodatek podaljšan do konca študija.

 

Ob koncu svojih predlogov Družinska pobuda ugotavlja, da predlogi zakona sicer prinašajo nekaj manjših izboljšav, a za večino več poslabšanj, prisile in omejevanja izbire.

Družinska pobuda sicer priznava pozitivno ugotovitev ministrstva, da sta za otroka potrebna tako mama kot oče, a se je ministrstvo sprememb lotilo na tako neroden način, da mladim staršem življenje po nepotrebnem zapleta, namesto da bi ga poenostavljalo.

Ker so ravno družine ena od družbenih skupin, ki so z varčevalnimi ukrepi izgubile največ, predlogi niso sprejemljivi in tudi tudi manjše izboljšave, ki jih prinaša zakon, ne odtehtajo upravičenosti ostalih sprememb.  

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja