Vse, kar morate vedeti o spremembah na centrih za socialno delo

Thumbnail

Z današnji dnem začnejo veljati spremembe, ki jih prinaša reorganizacija centov za socialno delo (CSD), opravljena pod vodstvom sedaj že nekdanje ministrice Anje Kopač Mrak.

Kaj so glavne spremembe, ki jih prinaša, in kaj bodo pomenile za vas?

Avtomatsko podaljševanje letnih pravic

Ena izmed sprememb, ki imajo največji vpliv je, da vam ne bo več potrebno vsako leto znova vlagati vlog za pravice, ki veljajo eno leto (npr. otroški dodatek, subvencije vrtca, državne štipendije, subvencije malice in kosila), temveč bo potrebno vložiti vlogo za uveljavljane le prvič, nato pa se bo ta avtomatsko podaljševala.

Tistim, ki jim enoletne pravice potečejo decembra 2018, vloge tako ni treba vlagati znova. V praksi to pomeni konec dolgotrajnega čakanja na odločbe – te bo namreč nadomestil avtomatizirani informativni izračun, ki ga boste prejeli vsako leto po prvi vložitvi vloge, nanj pa se je možno tudi pritožiti.

Pri pravicah, ki so kratkotrajne (npr. denarna socialna pomoč, varstveni dodatek …) sprememb ni in je vloge še vedno potrebno vložiti vsakič znova.

Pravice, ki smo jih lahko koristili do sedaj, ob tem ostajajo enake, prav tako jih boste lahko uveljavljali tam, kjer ste to počeli do sedaj in pod enakimi pogoji.

Nova organizacijska struktura

Namesto dosedanjih 62 območnih CSD, imamo sedaj le še 16 območnih centrov za socialno delo, preostali (z enim novim) pa so postali njihove enote.

Namen reorganizacije je optimizacija, predvsem na področju administracije, učinkovitejše delo, poenotenje delovanja in grafične podobe.

Novost je tudi skupna strokovna služba na območnih CSD, s katero bodo ljudem na voljo različni profili kadra npr. pravnik, psiholog in specialno pedagog. S tem naj bi socialni delavci imeli več časa za opravljanje resničnega socialnega dela, terensko delo in boljšo vpetost v lokalno okolje.

V načrtu je tudi novo zaposlovanje – okrog 500 zaposlenih na dolgi rok.

Socialna aktivacija

T.i. socialna aktivacija je prav tako ena ključnih novosti. Namenjena je celostnemu in s strani inštitucij usklajenemu spremljanju oseb, ki so socialno izključene in tvegajo revščino za njihovo boljše vključevanje v družbo in na trg dela.

Ta teden še težave

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji CSD bo ta teden informacijski sistem (ISCSD – povezuje baze, zaradi katerih bod imeli CSD manj administrativnega dela) centrov za socialno delo še nedelujoč, prav tako ta teden ne boste mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava. Kot je obljubila ministrica pa to ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih prejemkov v oktobru.

Po besedah Kopač Mrakove bomo uporabniki spremembe v celoti lahko občutili po novem letu, vsi procesi namreč do sedaj še niso zaključeni. Hkrati pa bodo s 1. 1. 2019 začele veljati tudi spremembe po novem Družinskem zakoniku, ki nekatere pristojnosti iz CSD prenašajo na sodišča.