V letu 2008 v Sloveniji več poročenih in manj ločenih

Thumbnail

V Sloveniji je bilo v letu 2008 sklenjenih 6.703 zakonskih zvez (5,2 % več kot leta 2007), razvezanih pa 2.246 zakonskih zvez (14,1 % manj kot leta 2007).

V letu 2008 so bile sklenjene 6.703 zakonske zveze, kar je za dvainpolkrat manj kot pred štirimi desetletji. 5.716 ženinov in 5.904 neveste so se v letu 2008 prvič poročili.

Prvič poročeni ženini so bili v povprečju stari 30,9 leta, neveste pa 28,4 leta. Pred tremi desetletji je bila nevesta ob sklenitvi prve zakonske zveze v povprečju mlajša skoraj za šest let (22,5 leta), ženin pa za 5 let (25,7 leta).

Slovenija je med državami članicami Evropske unije po številu sklenitev zakonskih zvez na 1000 prebivalcev na zadnjem mestu. V letu 2008 so imele manj kot 4 sklenitve zakonske zveze na 1000 prebivalcev poleg Slovenije (3,3) še Bolgarija (3,6), Luksemburg (3,9) in Madžarska (3,9).

V Sloveniji se razveže četrtina sklenjenih zakonskih zvez, saj je celotna stopnja razvezanosti v letu 2008 znašala 0,25. Več zakonov razpade po dalj časa trajajoči zakonski zvezi, v povprečju po 13,6 leta. Med državami članicami Evropske unije je builo leta 2008 le v Italiji (0,9) manj razvez na 1000 prebivalcev kot v Sloveniji (1,1). Manj kot dve razvezi na 1000 prebivalcev so v letu 2008 imeli še na Poljskem in v Romuniji (vsaka 1,7), ter v Bolgariji (1,9).

  1978 1988 1998  2007 2008
 Sklenitve zakonskih zvez  14.695 9.217 7.528 6.373 6.703
 Razveze zakonskih zvez  2.406 2.163 1.996 2.617 2.246
 Na 1000 prebivalcev          
 – sklenitve zakonskih zvez  7,9 4,6 3,8 3,2 3,3
 – razveze zakonskih zvez  1,3  1,1 1,0 1,3 1,1
 Povprečna starost          
 – ženina  27,5 27,3 30,6 33,2 33,2
 – neveste  24,1 24,2 27,8 30,3 30,2
 Povprečna starost ob prvi sklenitvi zveze          
 – ženina  25,7 26 28,8 30,7 30,9
 – neveste  22,5 23,2 25,9 28,3 28,4

 

Vir: Statistični urad republike Slovenije