12. postni nagovor: Saducejski kristjani

V postnem nagovoru cvetne nedelje nas p. Andraž spodbudi k razmišljanju o sprejemanju Božje volje in verovanju v posmrtno življenje. Pavel namreč v današnjih odlomkih Apostolskih del jasno izrazi svojo pripravljenost slediti Božji volji in pričevati za Gospoda. Pripravljen je pričevati kjerkoli in kadarkoli bo to mogoče. Zaveda se, da je nasprotovanje Božji logiki satansko, […]