Skip links

Terapija z otroki in mladostniki

Terapija s pomočjo strokovno usposobljenega terapevta, kjer se poleg VARNEGA ODNOSA razumevanja, sočutja in polne prisotnosti uporablja STRUKTURIRANA IGRA.

PRIJAVA

Kaj je terapija z otroki in mladostniki?

Gre za terapijo, kjer se poleg VARNEGA ODNOSA razumevanja, sočutja in polne prisotnosti uporablja STRUKTURIRANA IGRA.

Igra je bistveni primarni jezik otrok. Ker veliko otrok bolj živi z desno kot z levo hemisfero, težko opišejo z besedami kaj se jim dogaja, kaj občutijo ali kako so doživeli neko travmatično izkušnjo.

Zato svoja občutja projicirajo na igračke, lutke, risalni list … in tako pridejo v stik s svojim telesom, čutenji in izkušnjami. Preko kreativnih projekcij aktivirajo notranjo moč, pridejo v stik s sabo in se soočijo z življenjskimi situacijami in težavami ter jih v terapevtskem odnosu predelajo.

Pri tem jim pomaga strokovno usposobljen terapevt.

Otroci in najstniki se izražajo preko različnih tehnik:
 • z risanjem in slikanjem (barvice, flomastri, krede, tempere, prstne barve)
 • s sliko (projekcijske fotografije, igralne karte)
 • z ustvarjalnimi tehnikami
 • z lutkami (ročnimi, naprsnimi)
 • s peskovnikom in postavljanjem figuric (suhi in mokri peskovnik)
 • z glino
 • z gibanjem
 • z glasbili

Komu je namenjena?

Namenjena je otrokom in mladostnikom, ki imajo:
 • vedenjske težave: se neprimerno vedejo, so agresivni, hiperaktivni, grizejo druge, jezikajo, brcajo, razbijajo …
 • težave z izražanjem čustev jeze, strahu, žalosti, groze, sramu. Se počutijo nemočno, doživljajo močne občutke krivde ali osamljenosti. Jih mučijo tesnoba, stres ali fobije (ne želi v vrtec, šolo …).
 • težave na socialnem področju: so večkrat v konfliktu z drugimi otroki ali odraslimi, težko navežejo stik z drugimi, težko najdejo prijatelje, so osamljeni, zaprti vase ali nesrečni, se izogibajo igri, ne sprejemajo sebe ali lastnih omejitev.
 • težave v šoli: ustrahujejo druge ali so sami ustrahovani, imajo občutek nekompetentnosti, imajo razvojne motnje in primanjkljaje na določenih učnih področjih…
 • psihosomatske težave: glavoboli, slabosti, bolečine v trebuščku, močenje postelje, neješčost, motnje spanja ali nočne more, torej težave, ki nimajo zdravniško potrjenega somatskega vzroka.
Namenjena je tudi otrokom, ki:
 • so utrpeli izgube ali so v procesu žalovanja
 • so doživeli psihično, telesno in spolno nasilje ali drugo travmatično izkušnjo
 • trpijo zaradi ločitve staršev
 • izražajo stiske zaradi prihoda novega člana družine
 • so posvojeni ali v rejništvu ali pa to še bodo
 • so kronično bolni, kažejo znake avtizma ali so otroci s posebnimi potrebami

Ker terapija z otroki ponuja različne tehnike, so primerne za otroke od 3. leta dalje.

Pri mlajših otrocih se lahko uporabi metoda brainspottinga, ko dojenčka ali malčka za nekaj minut izpostavimo točki pogleda s pomočjo palice, na kateri je ročna lutka ali kakšna druga igračka, ki je dojenčku privlačna. Na tak način otrokovi možgani predelujejo izkušnje na nezavedni ravni.

Terapija z otroki ne more nadomestiti logopeda, pedopsihiatra ali otroškega psihologa, lahko pa odlično dopolnjuje vse procese, v katere je otrok že vključen.

Kje se izvaja?

Terapija z otroki in mladostniki se izvaja v terapevtski sobi, ki otroku nudi varen kotiček za igro in raziskovanje samega sebe.

Vključuje igralne elemente, ki spodbujajo otrokovo ali mladostnikovo izražanje misli, čustev, telesnih občutkov ter razreševanje njihovih notranjih stisk.

Kako terapija poteka?

01

Terapevt najprej opravi pogovor s starši oziroma skrbniki otroka ali mladostnika, kjer pridobi osnovne informacije ter starše seznani s terapevtskim procesom. Če sta starša ločena in ne želita priti skupaj, prideta posamično z otrokom. Naredimo okvirni načrt terapevtskega dela (kdaj bosta prisotna starša skupaj z otrokom, kdaj sama, kdaj otrok sam …).

02

Preko družinske igre terapevt spozna otroka in pridobi informacije o družini, ki jih bo potreboval za uspešen proces dela.

03

Sledijo individualna srečanja z otrokom, ki trajajo od 30 do 60 minut, lahko tudi le 5 minut, odvisno od starosti, specifičnih značilnosti in potreb otroka ali družine.

04

Terapevt je v stalnem kontaktu s starši, ponuja psihoedukacijo in jim pomaga pri razumevanju otrokovih potreb ter spreminjanju vzorcev odnosa do otroka.

05

Srečanja potekajo tedensko, ob zaključevanju procesa lahko tudi redkeje.

06

Terapevt je v primeru zaznave fizične ali spolne zlorabe dolžan naznaniti sum zlorabe ustreznim strokovnim institucijam.

Koliko srečanj je potrebnih?

Število srečanj je prilagojeno otrokovim potrebam in stiskam, zato točnega števila vnaprej ne moremo določiti.

Okvirno traja en terapevtski cikel 12 srečanj, poleg uvodnega srečanja s starši in srečanja za družinsko igro.

Najpogosteje pa se giblje število srečanj med 20 in 30.

Kadar otrok svoje stiske ni razrešil in prehitro konča s terapijo, se lahko simptomi ponovijo ali se pojavijo drugi, zato se število terapij prilagaja posamezniku.

Kakšna je cena?

Cena uvodnega srečanja je 60 €.

Cena družinskega srečanja je 70 €.

Cena posamičnega srečanja je 60 €.

En cikel terapij skupaj (uvodno + družinsko + 12 posamičnih srečanj) stane 850 €.

Če vzamete celoten cikel terapij in plačate takoj, vam priznamo 10% popust na celoten znesek. V tem primeru je cena 765€.

Pogosti strahovi staršev

Starši mnogokrat čutijo in mislijo, da so slabi, šibki in nesposobni starši, ker ne gre vse po njihovih pričakovanjih.

Zato je prav starševski sram tisti, ki vodi v samoto, tišino in izolacijo ter mnogokrat prepreči iskanje ustrezne pomoči za otroka.

Sprejeti svojo nepopolnost in ranljivost zahteva veliko poguma.

Ko pa težavo ubesedimo in jo s kom delimo, pa se preoblikuje v izziv. Otrokova stiska postane dar oziroma točka rasti tudi za starše, da lažje sprejmejo svojo čudovito nepopolnost.

Terapevt staršem pomaga pri izzivih vzgoje in premagovanju globokega strahu. Otroku na njemu lasten način dovoli, da v varnem okolju igralnice, preko igre, izraža najrazličnejše občutke in napetosti, brez strahu, da bo izgubil naklonjenost pomembnih oseb.

Osredotoča se predvsem na otrokove močne točke in ne daje »nalepk« ali diagnoz oziroma ne išče, kaj je z otrokom narobe, temveč ga želi predvsem slišati, videti in razumeti v tem, kar je. Postavlja pa otroku tudi meje, preko katerih otrok prepoznava in izbira zanj najprimernejša vedenja in ravnanja.

Terapevt torej dela s starši in ne nad ali mimo staršev!

Starši morajo predvsem razumeti, da otrokovo neprimerno ali neobičajno vedenje ni znak otrokove ali starševske neprimernosti, temveč govori o globljih otrokovih potrebah ali stiskah, ki jih ne zna ubesediti.

Ne zmore prepoznati, kako se počuti in kaj mu povzroča stisko, zato se izrazi z vedenjem, tudi neprimernim.

Ko mu pomagamo predelati stisko, se tudi njegovo vedenje umiri ali preoblikuje.

Kako vzpostavite stik z nami?

Mobilni telefon: +386 (0)64 135 136

Telefon: +386 (0)590 20 000

Elektronska pošta: [email protected]