Skip links

Divji bojevnik – delavnica za očete in sinove

Kako naj podprem sina med njegovim odraščanjem?

To vprašanje si zastavi vsak oče in odgovore bomo ponudili na delavnici Divji bojevnik. Delavnica je namenjena očetom in njihovim sinovom, ki so vstopili v puberteto, torej nekje med 12. in 15. letom starosti.

Prijavita se

Namen delavnice je omogočiti izkušnjo varne povezanosti med očetom in sinom. Za odraščajočega fanta je dragoceno, če ima ob očetu izkušnjo igrivosti, a tudi varnosti, ki omogoča načeti resnejše teme. Delavnica omogoča tudi očetom, da se lažje približajo svojim sinovom in gradijo zaupljiv odnos.

Delavnica traja 3 ure. Del vsebine imajo udeleženci predstavljeno ločeno (fantje skupaj in očetje skupaj).

Kdaj?

11. okt. 2024 (ob 17.30), Ljubljana

Za koga?

Za očeta in sina

Cena?

59 € za oba

O katerih vsebinah bomo govorili?

Na delavnici bomo posredovali ključne informacije o spremembah na telesnem, čustvenem, odnosnem in duhovnem področju. Puberteta je čas vsestranskega razvoja in iskanje poklicanosti.

Puberteta je tudi čas, ko se ne spreminja le telo, ampak se prebudi tudi drugačno doživljanje deklet, zato bomo na delavnici spregovorili tudi o tem, kako razumeti spreminjanje odnosa do deklet ter razumeti osnove telesnih sprememb pri dekletih.

Iz obojega sledi tema spolnosti, ki je v svojem bistvu čudež porajanja življenja (od spočetja do rojstva, tako moški kot ženska sodelujeta pri spočetju in si delita odgovornost), na drugi strani pa predstavlja skušnjavo za vstop v pornografijo in druge oblike izkrivljene podobe spolnosti.

Delavnica je zasnovana dinamično, saj fantje najlažje vstopijo v odnos in pomembne teme preko aktivnosti.

Prijavi vaju

Delavnico vodijo …

Voditelj delavnic za očete in sinove
Voditelj seminarjev sočutnega starševstva in delavnic za očete in sinove
voditelj seminarjev sočutnega starševstva in delavnic za očete in sinove
Voditelj delavnic za očete in sinove
Voditelj Skupine za očete ter delavnic za očete in sinove