[INTERVJU] "Družina in svojci so za osebo z demenco najpomembnejši"

Sreda, 6. november 2019, 5:00
Image
Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene sposobnost pomnjenja, mišljenja, orientacije, razumevanja in drugih možganskih funkcij. Je bolezen, ki ne vstopi v življenje ljudi vedno na enak in pričakovan način. S seboj povleče veliko prilagajanja in tudi stisk. O bolezni, vseh spremembah, ki jih prinese s sabo, ter pomenu družine in bližnjih, smo se pogovarjali z Apolonijo Rajh, diplomirano gerontologinjo in ustanoviteljico programa GERON XYZ, ki se ukvarja z izobraževanjem starejših in izdelavo didaktičnih pripomočkov za spodbujanje aktivnosti pri osebah z demenco.

Kako lahko družina pomaga svojcu z demenco?

Odvisno od stopnje demence. Če je bolezen v začetni fazi in je oseba še delno samostojna, je najbolj pomembno, da jim omogoči opravljanje del v gospodinjstvu, na vrtu ali v okolici, ki so jih opravljali do zdaj in jih še zmorejo. Ob Paziti morajo, da izvaja osebno nego in ji pomagati le v primeru, ko ocenijo, da sama več ne zmore.tem morajo diskretno paziti na njihovo varnost in jim prepustiti možnost odločanja o tem, kaj bodo imeli oblečeno, četudi se jim zdi narobe. Poskrbeti morajo le, da bo imela oseba na sebi dovolj oblačil, da je ne bo zeblo in da se lahko sleče, če bi ji bilo prevroče. Paziti morajo, da izvaja osebno nego in ji pomagati le v primeru, ko ocenijo, da sama več ne zmore. Poskrbeti morajo, da so prostori dovolj osvetljeni, da so stopnice zavarovane, da odstranijo nevarne predmete v prostorih, kjer se gibljejo, in na predale napišejo opise vsebine, da olajšajo njihovo orientacijo, predvsem pa bivanje. Osebo morajo spodbujati pri enostavnih miselnih aktivnostih, saj s tem vplivajo na uporabo ostalih umskih sposobnosti, s tem pa na njihovo samozavest in dobro počutje.

Kaj lahko družinski člani naredijo, ko se pojavijo prvi znaki demence?

Najbolj pomembno je, da osebo čimprej sprejmejo takšno, kot je, saj ji bodo s tem povečali občutek varnosti in zaupanja. To jim bo pri napredovanju bolezni zelo pomagalo, sploh v primeru, da bo oseba ostala v domačem okolju. Tako kot demenca ni prišla čez noč, tako morajo tudi svojci ravnati strpno in potrpežljivo. Hitre spremembe v načinu življenja bodo namreč osebo z demenco samo zmedle in jo spravile v hudo stisko, kar pa bo otežilo primerno komunikacijo z njo. Ni pomembno, kako dolgo oseba nekatere stvari počne, na primer se oblači ali umiva. Bolj pomembno je, da jih še opravlja samostojno. Če se ne spomni imena družinskih članov ali kaj je jedla prejšnji dan, ji lahko pomagajo s tem, da ji naštevajo imena ali jedilnike in oseba bo hitro izbrala med naštetimi. Predvsem pa jih zaradi tega ne smejo kritizirati, se jim posmehovati ali pa na njih celo kričati, saj lahko s tem pri osebi z demenco izzovejo stres, agresijo ali pa celo umik v svoj svet. 

Na koga se lahko družina obrne po pomoč?

Družinski člani se lahko obrnejo na Center za socialno delo, kjer jim bodo med drugim razložili postopek za Ko demenca napreduje, je najbolj pomembno, da se svojci zavedajo, da tudi sami potrebujejo počitek.pridobitev dodatka za pomoč na domu in postrežbo. To je oblika praktične pomoči in storitev posameznikom, ki lahko vsaj za določen čas razbremeni svojce.Na CSD lahko zaprosijo tudi za družinskega pomočnika. V vsakem zdravstvenem domu se lahko obrnejo na patronažno službo, ki je posebna oblika zdravstvenega varstva.

Družina in svojci so za osebo z demenco najpomembnejši, za prisotnost ali pomoč drugih oseb pa je potrebno zaupanje. Ker jo svojci najbolj poznajo, bodo socialnemu delavcu, zdravniku ali negovalnemu osebju tudi najlažje posredovali informacije o njej.

Kot ste omenili, so družinski člani in bližnji pogosto močno vpleteni. Njihova prisotnost je izrednega pomena, hkrati pa zahteva veliko njihovega časa in energije. Kako lahko svojci in bližnji poskrbijo zase?

Ko demenca napreduje, je najbolj pomembno, da se zavedajo, da tudi sami potrebujejo počitek in zadovoljitev svojih potreb, zato morajo dobro premisliti, kdo bi jih lahko občasno nadomestil. Naloge naj razdelijo tudi med ostale družinske člane, organizirajo dostavo hrane na dom, občasni obisk patronažne sestre, prostovoljcev ali pa nekaj urno dnevno varstvo v najbližjem domu za ostarele, da si naberejo novih moči.

foto: storyblocks.com

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.