Več kot dva otroka ima manj kot desetina slovenskih družin

Mica Škoberne
Sobota, 3. oktober 2015, 16:00
Image
stat2
Četrtina vseh slovenskih družin je enostarševskih, več kot polovica družin z otroki ima enega otroka, istospolnih partnerskih skupnosti, v katerih živijo tudi otroci, pa je v Sloveniji 17.

Statistični urad Republike Slovenije je konec septembra objavil statistične podatke o družinah in o rodnosti pri ženskah v Sloveniji. Aktualne podatke so večinoma primerjali s podatki iz leta 2011. Tokrat so prvič vključili tudi istospolne partnerske skupnosti z otroki in brez.

Kakšna je statistična definicija družine?

1. januarja letos je v Sloveniji živelo 2.062.874 prebivalcev, vseh družin pa je bilo 567.300. Pri Statističnem uradu RS družino opredeljujejo kot »življenjsko skupnost najmanj dveh oseb v okviru zasebnega gospodinjstva«. To je lahko: 

  • življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in otrok, ki živijo z njima oziroma z enim od staršev. Starost otrok ni omejena, vendar pa ti nimajo svoje družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti;

  • življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo;

  • življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.

Narašča število družin brez otrok 

Med družinami je še vedno največ družin zakoncev z otroki (224.000), vendar se njihovo število že od leta 1991 zmanjšuje. V letu 2014 se je že 60 % otrok rodilo v zunajzakonski skupnosti oz. neporočeni materi, zato ne preseneča, da se je v zadnjih 4 letih najbolj povečalo število družin zunajzakonskih partnerjev z otroki (z 49.000 na 62.000). Zunajzakonske skupnosti predstavljajo že 13,4 % vseh družin v Sloveniji, kar je za polovico več kot v letu 2002.

 

stat

Družine v Sloveniji glede na število otrok v letu 2015 (Vir: SURS)

Povečuje se tudi število družin brez otrok, trenutno jih je 147.000. V primerjavi z letom 2011 se je nekoliko povečalo število družin zakoncev brez otrok, te družine so po številčnosti na drugem mestu (131.000). Gre bodisi za starše odraslih otrok, ki so že vzpostavili svoje družine, bodisi za zakonce, ki so (še) brez otrok. Takšnih družin (zakonca brez otrok), v katerih žena še nikoli ni rodila, je 11 %, vendar je v polovici žena starejša od 42 let, kar pomeni zelo majhno možnost za rojstvo otroka.

Število mladih zakonskih parov (pod 30. letom) brez otrok in število zunajzakonskih partnerjev brez otrok je enako (1.900).

Povečuje se število enostarševskih družin z očeti

Četrtina vseh družin v Sloveniji je enostarševska, njihovo število skozi leta ostaja bolj ali manj enako, zmanjšal se je edino delež enostarševskih družin z mamami in povečal delež z očeti. Tretjina mater samohranilk z otroki je samskih, ena četrtina ovdovelih in ena četrtina razvezanih. Mater, ki so sicer poročene, vendar ne živijo v istem gospodinjstvu z možem, je skoraj 18.000.

Družin z več kot dvema otrokoma je manj kot 9 %

Slovenske družine z otroki imajo povprečno 1,56 otroka. Prevladujejo družine z enim otrokom, ki jih je 53 %, družin z dvema otrokoma 36 %, družin s tremi otroki 7 %, družine z veliko otroki pa so zelo redke: več kot 4 otroke jih ima le 1,5 %. Družin z 8 ali več otroki je letos 78, kar pa je za 13 več kot pred štirimi leti.

Upoštevati pa je treba, da popisna definicija otroka ni omejena s starostjo, zato se štejejo za otroke tudi osebe, ki so stare 65 ali več let, če živijo skupaj z enim ali obema staršema. Takih družin je 654, praviloma pa gre za družino matere z otroki.

 

stat3

Vsaka tretja družina v Sloveniji je imela 1. 1. 2015 vsaj enega otroka, ki je bodisi predšolski (0–5 let), osnovnošolski (6–14 let) ali srednješolski (15–18 let).

Prvič vključili istospolne partnerske skupnosti, v 17 so otroci

V okviru Registrskega popisa 2015 je SURS prvič izpeljal tudi podatke o družinah istospolnih partnerjev; teh je bilo 81, od tega 46 moških in 35 ženskih. V 17 so živeli tudi otroci, v 14 primerih po eden, v 3 primerih dva. SURS je z vključitvijo istospolnih partnerskih skupnosti razširil svojo definicijo družin s šestih tipov na osem.

Podatki o zunajzakonskih skupnostih pa se zbirajo vse od popisa v letu 1981 (takrat so predstavljale 2 % vseh družin).

Tri četrtine 35-letnic so mame

Pri 25 letih je mama vsaka peta ženska, pri 30 vsaka druga, pri 35 letih pa tri četrtine žensk v tej starosti. Vsaj enkrat v življenju je rodilo 75 % žensk, starejših od 15 let. V povprečju so rodile po 2 otroka. Če pa to razširimo na vse ženske (tudi tiste, ki so rodno dobo že zaključile ali je sploh še niso začele), pa pridemo do podatka 1,51 otroka, kolikor znaša trenutna rodnost v Sloveniji (ki je enaka tej iz leta 2011).

Med vsemi ženskami, starejšimi od 15 let, jih ni ali še ni rodila četrtina. Med njimi pa se povečuje delež žensk v starosti 40-49 let (z 8,8 % v letu 2011 je narasel na 11 % v 2015), ki so svojo reproduktivno dobo večinoma že zaključile.

Več kot dva otroka so rodile ženske, ki so danes stare 70 ali več let, medtem ko mlajše generacije ne dosegajo vrednosti, potrebne za enostavno reprodukcijo prebivalstva.    

Vir: stat.si

Foto: mtcapra.com, themotherco.com

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.

Čudovita princesa (9. do 12.)

18. oktober 2019 ob 17.30

Sveti Duh pri Škofji Loki, Ljubljana, Sveti duh, Nova Gorica,
Maribor