Ustvarjeni za družino

Eva Markovič
Torek, 11. november 2014, 5:47
Image
couple
Po rezultatih francoske raziskave Ipsos* si 84 % mladih med 18. in 24. letom želi »v življenju ustvariti eno samo družino ter ostati v zvezi z isto osebo«. Med 25. in 34. letom je odstotek še višji – kar 89 %. Zakaj se torej vsak tretji zakon konča z ločitvijo?

Med glavnimi razlogi za ločitve anketiranci navajajo dejstvo, da se za zakon nismo več pripravljeni toliko truditi. Sledijo obremenitve (stres, naporni in dolgi delavniki, denarne težave), večja emancipiranost žensk ter manj hinavščine, zaradi katere bi vztrajali v neskladnih zakonih.

Spremenjen pogled na zakon

Zakonska zveza je dolga stoletja predstavljala stabilen okvir, v katerem je imel vsak točno določeno vlogo. V zadnjih desetletjih pa je prišlo do drastičnih sprememb.Vlogi moškega in ženske postajata vse bolj podobni, hkrati pa sta mož in žena bolj avtonomna in manj odvisna drug od drugega. Vlogi moškega in ženske postajata vse bolj podobni, hkrati pa sta mož in žena bolj avtonomna in manj odvisna drug od drugega. Vedno manj sta se pripravljena prilagajati željam in potrebam drugega, saj na prvo mesto postavljata sebe.

Zaradi spremenjenega načina življenja se tudi za poroko odločamo kasneje in z več pomisleki. A kljub pestremu izboru, ki ga imajo na voljo mladi (študij, zabava, potovanja, prijatelji …), na lestvici prioritet na prvem mestu ostaja – družina.

Želja po ljubezni nas presega

Rezultati raziskave potrjujejo, da imamo ljudje vrojeno željo po ljubezni – ne po ljubezni s čim večjim številom oseb, ampak po trdni in trajni zvezi, iz katere se rodi družina.

V Genezi (1 Mz 2,18-22) lahko beremo: »GOSPOD Bog je rekel: 'Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.'« Nato je ustvaril živali, »za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi bila njemu primerna. /.../ GOSPOD Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k človeku.«

Zgodbo o stvarjenju sveta smo navajeni brati kot pripovedko, sv. Janez Pavel II. pa jo je razumel zelo konkretno. Adamu v rajskem vrtu nekaj manjka. Bog mu ne ustvari prijatelja, ne ustvari množice žensk in moških, ne ustvari takšne ali drugačne zabave. Ustvari mu ženo. Eno in edino. Na zemlji pride do prve poroke (prim. teologijo telesa Janeza Pavla II.).

 

janez pavelII

»Tradicionalna družina« ali preprosto »družina«?

Avtorji raziskave so v končnem poročilu zapisali, da ljudje kljub spremenjenemu načinu življenja ostajamo zavezani »tradicionalni družini«. S tem pojmom se v sodobni družbi pogosto označuje preživeto, a zakoreninjeno strukturo, na katero smo se ljudje tekom stoletij pač navadili. Kaj pa če je bila želja po družini in zavezanosti eni osebi položena v nas ob stvarjenju sveta?

Družina v resnici ni termin, ki bi ga lahko prilagajali družbeni stvarnosti. V stari izdaji SSKJ-ja je družina definirana kot »zakonski par z otroki ali brez njih«, v novi izdaji pa je postala »skupnost enega ali obeh staršev z otrokom, otroki«. Kot primer sta navedeni enostarševska in istospolna družina.

Ljudje pišemo slovarje in definicije, zakone in manifeste. A ideja o družini, kot jo je Bog vpisal v naša srca, ostaja večna in nespremenljiva.

 

adam in eva


* Raziskava Ipsos je bila izvedena leta 2011 v Franciji, s sodelovanjem revije La Croix, na reprezentativnem vzorcu 940 oseb, starejših od 18 let. 

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.