Revolucionarne zahteve žensk sveta

Mica Škoberne
Petek, 6. marec 2015, 5:17
Image
zenske sveta
130 združenj iz 40 držav sveta je pred dnevom žena pripravilo deklaracijo, v kateri pozivajo k obrambi ženske identitete in materinstva.

Ob pojutrišnjem 8. marcu, dnevu žena, bomo verjetno slišali marsikaj o trenutnem položaju žensk, ki ni takšen, kakršnega bi si želeli in za zdravo družbo potrebovali. Slišali bomo tudi številne pozive in zahteve glede neenakosti, ki bi jih še morali odpraviti.

A zdi se, da so mnoga od teh prizadevanj in zahtev, čeprav večinoma osnovana na podlagi resničnih krivic in zato več kot upravičena in čeprav prihajajo s strani žensk, vendarle krojena bolj po moški meri, oddaljena od resnične ženske narave in včasih ozko normativna (ali celo izključujoča) glede tega, kaj naj bi za (vse) ženske predstavljalo enakopravnost, izpolnjenost, uspeh in srečo.

Do sedaj sta ženski pogled skušali monopolizirati ideologija spola in radikalni feminizem. Tega je sedaj konec. Sedaj je prišel naš čas, čas novega feminizma in žensk v pomenu prave ženskosti.

Nekoliko drugačne zahteve

Ženske iz pobude Ženske sveta so zato v organizaciji španskega združenja Profesionales por la Etica in ob podpori več kot 130 drugih združenj iz 40 držav z vseh celin pripravile posebno deklaracijo, v katero so vključile tudi zahteve, ki običajno niso v središču pozornosti.

Deklaracijo so 4. marca že predstavile v Evropskem parlamentu v Bruslju in v Madridu, 14. marca pa jo bodo predstavile tudi na sedežu ZN v New Yorku na 59. srečanju odbora za status žensk. K podpori deklaracije s svojim podpisom pa želijo povabiti ženske z vsega sveta.

 

zenske sveta2

Leonor Tamayo, predsednica omenjenega španskega združenja, je ob predstavitvi deklaracije povedala: »Do sedaj sta ženski pogled skušali monopolizirati ideologija spola in radikalni feminizem. Tega je sedaj konec. Sedaj je prišel naš čas, čas novega feminizma in žensk v pomenu prave ženskosti. Čas za resnične ženske. Nismo pripravljene dopustiti, da bi mednarodne institucije še naprej razvijale strategije, ki ne upoštevajo ženske identitete, ki je ob tem prezrta in napadena. Ženske sveta želimo državnim in mednarodnim političnim institucijam in zakonodajalcem posredovati sporočilo, da me, ženske sveta, mislimo, verjamemo in ljubimo.«

V tem duhu je deklaracija – ki bo v določenih krogih najverjetneje razumljena, obsojena in zavajajoče predstavljena kot vračanje nazaj v preteklost – v resnici revolucionarna in korak naprej v ženskem vprašanju.  

zenske sveta leonor

Leonor Tamayo, predsednica Profesionales por la Etica s svojo družino

Mednarodna deklaracija Žensk sveta

Me, Ženske sveta, in članice spodaj podpisanih ustanov izjavljamo naslednje:

I. Ženska in moški si morata povrniti in okrepiti svojo pravo identiteto in komplementarnost v dobro njiju samih, v dobro družine, trga dela in širše družbe.

II. Obstaja ženska identiteta, ki se v polnosti razvija v komplementarnosti in vzajemnosti z moško.

III. Ženske na edinstven način prispevajo k stabilnosti v družini, v delovnem okolju, v družbi in k skupnemu dobremu.

IV. Ženska vloga v družbi mora biti razvita v vseh razsežnostih brez diskriminacije, nasilja ali izkoriščanja, kot del milenijskih ciljev.

V. V materinstvu je edinstvena vrednost in dostojanstvo.

VI. V zahodnih državah so ženske danes diskriminirane zaradi svojega materinstva.

VII. Materinstvo je za ženske na delovnem mestu prednost in prinaša pozitivne učinke za družbo kot celoto.

VIII. Materinstvo in posvečanje ženske družini ne pomeni zatiranja njenega osebnega ali intelektualnega razvoja, prav nasprotno, utrjuje njeno osebnost in razvoj njene ženske identitete.

IX. Neplačano delo izven trga in popolna ali prvenstvena posvetitev družini predstavljajo družbeno in ekonomsko vrednost.

X. Resnična emancipacija žensk vključuje svobodo, da bi bile in bi živele kot ženske.

Zato zahtevamo: 

1. Univerzalno priznanje in spoštovanje ženske identitete, njenega dostojanstva in resnične enakosti med moškimi in ženskami v njihovi komplementarnosti in vzajemnosti.

2. Mednarodne strategije za obrambo ženske svobode do izbire na področju skrbi za družino, kar vključuje resnične možnosti za dobro usklajevanje družinskega in poklicnega življenja.

3. Univerzalno priznanje vrednosti tihega in večinoma nevidnega dela žensk znotraj njihovih družin na ravni mednarodnega prava in univerzalno uporabo termina »izključna skrb za družino« kot delovne kategorije.

4. Mednaroden okvir ukrepov za zaščito tistih žensk na trgu dela, ki želijo imeti otroke ali se želijo popolnoma ali delno posvetiti skrbi za svojo družino, in izkoreninjanje vsakršnih oblik diskriminacije proti njim.

5. Univerzalno prepoved nadomestnega materinstva. Nadomestno materinstvo pomeni nespoštovanje dostojanstva tako nadomestne matere kot njenega otroka. Gre za novo obliko izkoriščanja žensk in trgovanja z ljudmi, ki otroka naredi za predmet pogodbe.

 

Vir: profesionalesetica.org

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.

Čudovita princesa (9. do 12.)

18. oktober 2019 ob 17.30

Sveti Duh pri Škofji Loki, Ljubljana, Sveti duh, Nova Gorica,
Maribor