Promocija dojenja kot »naravnega« – neetično početje?!

Štefan Kržišnik
Sreda, 3. maj 2017, 18:37
Image
dojeca mati
Iz zakladnice ideologije genderizma smo dobili še eno cvetko: trditev, da je uporaba pojma »naravno« pri promociji dojenja etično sporna, saj naj bi to »vsiljevalo toge predstave o vlogi spolov«.

 

Tezo sta postavili zdravnici Jessica Martucci in Anne Barnhill, avtorici študije z naslovom Nehotene posledice uporabe izraza »naravno« pri promociji dojenja, ki je izšla v Pediatrics, strokovnem glasilu največje stanovske organizacije ameriških pediatrov (American Academy of Pediatrics).

V študiji avtorici ugotavljata, da so v zadnjih letih tako njuno združenje kot mnoge zvezne in državne ustanove v ZDA začele promovirati dojenje kot »naravno«.

A »uporaba pojma 'naravno' pri promociji dojenja ... lahko nehote spodbuja določene vrednote o družini in vlogi spolov (gender), kar pa bi bilo lahko etično sporno,« trdita avtorici.

In nadaljujeta: »Povezovanje narave z materinstvom ... lahko nehote podpira biološko deterministične argumente o vlogi moških in žensk v družini (denimo, da morajo ženske biti tiste, ki prvenstveno skrbijo za nego otroka)«.

Promocija dojenja kot »naravnega« – naj bi povečevala tudi odpor proti cepljenju

V študiji pa ni govora samo o škodljivih posledicah opisovanja dojenja kot »naravnega« na naše razumevanje moškosti in ženskosti, ampak tudi na – odnos staršev do cepljenja. 

Avtorici namreč trdita, da to daje zagona gibanju proti cepljenju otrok: »Če matere delajo to, kar je 'naravno' v primeru dojenja, kako naj pričakujemo, da bodo ignorirale ta močan in globoko prepričujoč pogled na svet, ko se soočajo z odločitvami glede cepljenja?«

Uporaba pojma »naravno« naj bi namreč starše vodila k splošnemu odporu in sumničavosti do vsega, kar je nastalo kot plod človekove produkcije in v zavračanju znanstvenega napredka na različnih področjih.

Ideologija, ki ne pozna meja

Avtorici sicer ne trdita, da bi morali uporabo pojma »naravno« pri govoru o dojenju prepovedati. Zagovarjata pa, da bi ustanove in strokovna združenja smele v izogib nejasnostim pojem uporabljati le, če bi obenem transparentno orisale tudi »vrednote in prepričanja, ki jih imajo ob tem za temeljne«.

Pri tem ne zapišeta, katere so te vrednote in prepričanja. A jasno je, da gre za »vrednote« ideologije genderizma, ki zanika temeljene postulate narave moškega in ženske, moškosti in ženskosti.

Morda bi kdo ob idejah, ki jih razpredata avtorici študije, le zamahnil z roko. A izkušnja preteklih let nas uči, kako določeni krogi niso imuni niti na najbolj skrajne izpeljave ideologije genderizma, ki je že večkrat pokazala, da pri rušenju naravnih temeljev moškosti in ženskosti nima meja.

Morda pa lahko prav opisani primer preganjanja govorjenja o dojenju kot »naravnem« odpre oči komu, ki morda preveč lahkotno jemlje njene nevarnosti.

Vir: heatst.com

 

Foto: maternita.it

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.