Kam pa ti hodiš v šolo?

25,00 

Avtor: Gita Mateja de Laat
Število strani: 172
Leto izdaje: 2018
Mere: 140 x 210 mm

V knjigi ‘Kam pa ti hodiš v šolo?’ avtorica Gita Mateja de Laat na podlagi lastnih izkušenj, izkušenj drugih staršev, ki svoje otroke šolajo doma, in poglobljenega študija predstavi šolanje na domu. Spregovori o zakonodaji, ki ureja šolanje na domu, predstavlja njegove prednosti in izzive, ter znanje, ki se neposredno ali posredno tiče tovrstnega šolanja. Prav tako piše o individualnem pristopu do učenja in poučevanja, o treh različnih učnih metodah, o sodelovanju staršev, ki svoje otroke že šolajo na domu, s šolo, o procesu socializacije in razvoju socialnih veščin, o teoriji navezanosti in njenem pomeni za učenje, o razvoju miselnih sposobnosti, ter o vitalno-čustveni vzgoji otroka.

Ni na zalogi

O knjigi:

Knjigo ‘Kam pa ti hodiš v šolo?’ je napisala Gita Mateja de Laat, ki ima tudi sama veliko izkušenj s šolanjem na domu. A vendarle je pričujoča knjiga mnogo več, kot le njihov opis. V njej namreč avtorica podrobno opisuje zakonodajo, ki ureja šolanje na domu, njegove prednosti in izzive, ter znanje, ki se neposredno ali posredno tiče tovrstnega šolanja. Spregovori o individualnem pristopu do učenja in poučevanja, o treh različnih učnih metodah, o sodelovanju staršev, ki svoje otroke že šolajo na domu, s šolo, o procesu socializacije in razvoju socialnih veščin, o teoriji navezanosti in njenem pomeni za učenje, o razvoju miselnih sposobnosti, ter o vitalno-čustveni vzgoji otroka. Opisuje tudi pretekle oblike šolanja na domu in predstavi ugotovitve tujih znanstvenih raziskav o šolanju na domu, ter ugotovitve raziskave, k jo je avtorica izpeljala sama. Obenem pa predstavlja tako svoje praktične izkušnje s šolanjem na domu, kot tudi praktične izkušnje drugih staršev, ki svoje otroke prav tako šolajo doma.

 

O avtorici:

Gita Mateja de Laat je univ. dipl. zgodovinarka. Po končanem študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani je svoje znanje izpopolnjevala na Amsterdamski univerzi (Universiteit van Amsterdam), kjer je leto dni študirala veroizpovedi (religiestudies). Z možem, ki je Nizozemec, in tremi otroki živi v Ljubljani. Svojo najstarejšo hčer že od začetka šola na domu, poleg tega pa opravlja tudi doktorsku študij edukacijskih ved na Univerzi na Primorskem, v okviru katerega raziskuje prav šolanje na domu.

 

Kam pa ti hodiš v šolo?

O boljši kakovosti znanja: “Lahko bi rekla, da leži ena izmed najpomembnejših prednosti šolanja na domu v tem, da omogoča boljšo kakovost pridobljenega znanja. Kaj pomeni besedna zveza ‘boljša kakovost znanja’? To, da se znanje globlje usidra v otrokovo zavest, zato je trajnejše, otrok ga torej ne pozabi kar tako, saj se s pridobljenim znanjem lahko poveže in ga tudi osmisli. Temu botruje več razlogov. Kot prvega velja omeniti individualni pristop k poučevanju in učenju otroka, prav tako pomembno pa je tudi medpredmetno povezovanje in učenje prek lastne izkušnje – to pomeni, da otrok pridobiva znanje oziroma razvija sposobnosti zelo konkretno, s pomočjo vseh petih čutil.”

O socializaciji: “Ko otrok postane šoloobvezen, se začne sekundarna socializacija. Takrat se otrok začne pobliže spoznavati z okoljem, v katerem živi, in z družbo, katere del je. Spoznavati začne družbene vzorce obnašanja in družbene vrednote ter jih postopoma ponotranji. Danes smo navajeni, da je šola tista, ki praviloma otroku posreduje družbene vrednote in navade, a dejstvo je, da jih lahko otrok prevzame tudi v kakšnem drugem okolju. Torej lahko to storimo tudi starši. Sama sem mnenja, da lahko starši to nalogo opravimo bolje kot šola. To pa zato, ker šola na stežaj odpira vrata popularni kulturi, z njenimi dvomljivimi vrednotami, ki jih nihče zares ne postavlja pod vprašaj, vred. Starši lahko odigramo pomembno vlogo v otrokovem socializacijskem procesu. Če otroka šolamo na domu, imamo praviloma dovolj časa in predanosti, da otroku pomagamo razviti kritično držo do vrednot in vzorcev obnašanja, ki prevladujejo v naši družbi, ter da otroka spoznavamo s stvarmi, ki dajejo otroku boljši vpogled v njegovo globljo naravo.”