Skupnost Iskreni se predstavi

Kako živimo družine v skupnosti Iskreni? Težko je opisati na kratko, saj je živeti v skupnosti veliko več kot družiti se z drugimi družinami ali udeleževati se skupnih dogodkov, kot je recimo poletni tabor ali praznovanje svete družine.

Pa vendarle, poskusimo na kratko opisati nekaj dogajanja v skupnosti, da boste lahko vsaj malo začutili, kako je videti naša skupnost družin.

Trojka malo občestvo družin

Temeljna oblika srečevanja v skupnosti Iskreni je trojka, malo občestvo družin. Redno mesečno se srečujejo tri družine (le izjemoma dve), vsi skupaj, starši in otroci. Srečanja običajno potekajo ob sobotah ali nedeljah. Zelo priporočamo, da trojka izkusi vsaj enkrat v letu skupni vikend ali vsaj dva skupna dneva s prenočevanjem.

Srečanje trojke je sestavljeno iz (1) družinske kateheze, (2) zakonskega pogovora in (3) delitve življenja. Vse to seveda ni izvedljivo v dveh ali treh urah, zato so srečanja trojk vsaj poldnevna (minimalno 6 ur) ali še bolje celodnevna.

Včasih kljub času, ki je na voljo, trojki ne uspe na enem srečanju izvesti vseh zgoraj naštetih temeljnih elementov. Nič hudega, zakonci poskrbijo, da ima trojka tekom leta dovolj izkušnje tako družinske kateheza in zakonskega pogovora kot delitve življenja.

Družinska kateheza

Izhajamo iz načela, da smo starši prvi odgovorni, da svojim otrokom posredujemo sporočilo evangelija. V trojki tako sami prevzamemo vlogo »kateheta«. Delo z otroki seveda ne poteka po šolsko, ampak izkušenjsko, dinamično, v osebnem odnosu z otroki, kakor ga živimo sicer.

Če je le mogoče, se znotraj trojke razdelimo v starostne skupine: otroci od 3 do 6 let, otroci od 6 do 9 let, otroci nad 9 let. Če to ni mogoče, skupine prilagodimo. Najmlajši otroci, dojenčki in malčki, so ob starših, lahko tudi v kateri od starejših skupin, če pa so preživahni, se eden od staršev z njimi umakne na samo.

Predlogi družinskih katehez so vnaprej pripravljeni. Starši lahko predloge ustvarjalno preoblikujejo in jih prilagodijo realnosti otrok v trojki.

Zakonski pogovor

Del izkušnje trojke je tudi zakonski pogovor. Zakonca se nanj pripravita v pogovoru v paru doma, ob vnaprej pripravljenih temah. Zakonski pogovor je sestavljen iz t. i. »minutke«, ko si zakonci podelijo, kaj se jim dogaja v življenju v zadnjem času, in podelitve spoznanj iz pogovora v paru.

Za zakonski pogovor v trojki ne obstajajo vedno optimalni pogoji. Tri družine skupaj je drugače, kot če gresta zakonca sama na zakonsko skupino in otroke pustita v varstvu. Otroci ob nas so nepredvidljivi, včasih se povsem zaigrajo (najpogosteje po kosilu) in imajo starši dovolj časa za pogovor, včasih pa se pogovor enostavno ne izide. Vedno pa priporočamo, da si zakonci podelijo vsaj »minutko«.

Če zakonci čutijo, da jim srečanja v trojkah ne dajo dovolj prostora za pogovor, se lahko dogovorijo, da se kdaj srečajo tudi brez otrok.

Delitev življenja

Morda celo najpomembnejši del srečanja trojk. Gre za preprosto delitev družinskih trenutkov, ki jih živimo v vsakdanu. Srečanja trojk potekajo večinoma po domovih, tako da je že sam obisk vstop v izkušanje življenja gostujoče družine.

Delitev življenja je delitev vseh razsežnosti, ki jih živimo družine: od skupnega obeda do družinske molitve, od opravljanja domačih del do skupnih izletov, od igre do praznovanj …

Družine prek delitve življenja še bolj intimno vstopimo v prostor druge družine in se s tem medsebojno bogatimo.

Skupna družinska srečanja

Na skupnih srečanjih se srečajo vse družine iz skupnosti. No, skoraj vse, saj veste, kako je, ko so posredi otroške bolezni :).

Običajno organiziramo štiri skupna srečanja letno. Tekom let sta se najbolj tradicionalno utrdila 5-dnevni poletni tabor (taborili smo že v Šmihelu nad Mozirjem, Klancu pri Kozini, Veržeju in Sajevcah), ter praznovanje svete družine, ki je praviloma prav na nedeljo svete družine, razen če je ta nedelja na novega leta dan :). Skoraj vsako leto konec septembra pripravimo uvodno srečanje v novo (programsko) leto skupnosti. Vsako drugo leto pripravimo družinski duhovni vikend.

Tudi na skupnih srečanjih aktivno delamo z otroki, bodisi v okviru družinskih katehez, na večdnevnih srečanjih pa tudi prek druženja, igre, kopanja, zabavnih večerov, skupnega dela, potrebnega za organizacijo srečanja … Ves program izvedemo brez animatorjev, starši sami.

Skupini dekleta 9+ in fantje 9+

Pri izdelavi vzgojnega načrta skupnosti smo prepoznali, da imajo fantje in dekleta v teh letih zaradi različnih razvojnih specifik ter oblikovanje moške in ženske identitete potrebo po oblikovanju v skupini otrok istega spola. Tako smo oblikovali skupino deklet, ki jo vodijo in usmerjajo mame, ter skupino fantov, ki jo vodijo in usmerjajo očetje.

Vsaka skupina se dobi približno štirikrat letno, dejavnosti pa so bile doslej zelo raznolike: učenje plezanja, mizarska delavnica, obisk hospica, duhovne vaje, izdelovanje božičnih voščilnic, nočno krašenje božičnega drevesca, izlet v hribe, ogled tekme v smučarskih poletih …

Srečanje skupin 9+ ni samo druženje. Je tudi učenje odnosov in skupna izkušnja vere. Je privilegiran prostor, kjer si očetje lahko medsebojno pomagajo pri vzgoji sinov in matere pri vzgoji hčera.

Za zakonce

Čeprav smo skupnost družin, kdaj pa kdaj pripravimo tudi kaj samo za zakonce. Če se pričakuje, da na družinska srečanja prihajajo vse družine, na srečanja za zakonce prihajajo tisti, ki imajo potrebo, motivacijo in čas za to.

Večeri za zakonce

Organiziramo približno 3 do 4 večere na leto, ko se zberejo samo zakonci v skupnosti. Vsak večer je namenjen pričevanju enega od zakonskih parov (pogosto na določeno tematiko, ki je zaznamovala njuno življenje). Sledi pogovor.

Duhovni vikend za zakonce

Občasno (praviloma na dve leti) organiziramo duhovni vikend za zakonce, na katerem se dobimo brez otrok. Zakonci, ki imajo potrebo po pogostejšem duhovnem vikend odmiku, si poiščejo tudi druge oblike zakonskih ali osebno vodenih duhovnih vaj.

Načrtovalna srečanja, volitve

Tudi kadar je potrebno sprejeti kako pomembno odločitev za prihodnost skupnosti ali izbrati novo vodstvo, se zberemo zakonci sami. Ta srečanja so obvezna za tiste, ki imajo pravico in dolžnost voliti.

Voditelj, svet skupnosti, koordinator, duhovnik

Skupnost Iskreni ima voditelja, ki ga izvolijo vsi člani skupnosti, ki so že izrekli zavezo. Voditelju pri vodenju skupnosti, pomaga štiričlanski svet.

Za organizacijo skupnih dogodkov, pripravo programov in administracijo je zadolžen koordinator skupnosti.

V skupnosti je z nami tudi duhovnik p. Tomaž Pinter. Ne udeležuje se srečanj trojk, je pa z nami na skupnih srečanjih, živi z nami pristne vsakdanje odnose in nam deli zakramente. Na voljo nam je tudi pri sprejemanju pomembnih odločitev v skupnosti.

Zaveza

Zaveza skupnosti izraža temeljne vrednote skupnosti, po katerih si prizadeva živeti v vsakdanu vsak zakonski par, ki je v skupnosti prizadeva, in pri katerih mu skupnost nudi podporo za rast. Zaveza ima štiri temeljna področja: (1) odgovor na Božji načrt za zakon in družino, (2) življenje po evangeliju in evangeljskih svetih, (2) osebna rast in medsebojna solidarnost v skupnosti, (2) živeti poslanstvo za družine v svetu in ga podpirati v okviru desetine.

Vsak par se na zavezo pripravlja nekaj let. Pari »ustanovne generacije«, ki so zavezo že izrekli in jo predhodno tudi sami oblikovali in prečistili, zdaj pomagajo novim parom, da prepoznavajo, ali je mesto njihove družine v skupnosti.

Bi radi pobliže spoznali skupnost Iskreni? Morda čutite željo pripadati biti del skupnosti družin? Pridružite se nam! Vedno pa nam lahko zastavite vprašanje na [email protected] ali spremljate novice o skupnosti Iskreni na portalu iskreni.net.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.