Mica Škoberne

Mica Škoberne

Svetovalka za nošenje Die Trageschule

Mama štirih nošenih fantičev, ki ji je nošenje otrok tako pozitivno zanamovalo izkušnjo življenja z dojenčkom, da si želi znanje o tem razširiti na čim več staršev. Za svetovalko se je izobraževala pri Trageschule Dresden v Nemčiji in Veliki Britaniji. Ima končano drugo stopnjo izobraževanja (NT) pri Tragescule in večletne izkušnje s svetovanjem na področju nošenja.