Klavdija in Janez Kralj

Klavdija in Janez Kralj

poročena 9 let, starša 4 otrok

Poročena sta že 8 let. Imata 4 otroke – dve hčerki in dva sinova. V e-pripravi sodelujeta že vrsto let.