»Starši lahko najbolje odgovorimo na otrokove potrebe«

Štefan Kržišnik
Sobota, 31. december 2016, 5:00
Image
homeschooling

V Sloveniji še precej neznana, a vedno bolj priljubljena oblika uresničevanja starševskih pravic in dolžnosti, je šolanje na domu. Zanj so se v šolskem letu 2012/13 odločili starši 124 učencev.

Nekatere izmed staršev, ki svoje otroke šolajo doma, smo povprašali po razlogih, zakaj so se odločili za ta korak. Navedli so, da ob šolanju na domu lahko živijo veliko bolj intenziven odnos s svojim otrokom. Starši otroka najbolje poznajo, zato lahko zelo dobro odgovorijo na njegove potrebe.

Učenje je bolj kvalitetno, saj se starši otroku lahko osebno posvetijo, otroci, ki se šolajo doma, pa zelo hitro dosegajo učne cilje. Brezpogojna ljubezen in zaupanje, ki ju najbolje nudijo prav starši, gradita trdno samopodobo in prebujata otrokove učne potenciale. Poleg tega ima otrok tudi veliko možnosti za ustvarjalnost in raziskovanje.

Starši, ki šolajo doma, stavijo na to, da je prav odnos starš–otrok tisti, ki je temeljnega pomena za otrokov razvoj: ta odnos otroku omogoča osebno trdnost, da lahko potem na primeren način vstopa tudi v vse druge odnose. Starši lahko na ta način tudi veliko bolj usmerjajo in izbirajo okolja, v katerih se otrok socializira.

Pomemben motiv za šolanje na domu je tudi vzgoja za vrednote, ki je v današnjem šolskem okolju velikokrat zelo zahtevna oziroma okolje zanjo predstavlja oviro.

Tisti starši, ki šolajo doma več otrok, pa še poudarjajo, da ima družina na ta način na voljo veliko več skupnega časa, kot če bi bilo potrebno usklajevati različne urnike šolskih in drugih dejavnosti. S tem je močno olajšan ritem skupnega družinskega življenja.

Prispevek je bil prvotno objavljen v prilogi Naša družina (9/2013).

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.