Dolgoročne posledice time-outa

Frustriranemu in razočaranemu otroku time-out daje občutek zavrnjenosti s strani lastnega starša. Otrok, ki se grdo vede in je kaznovan s time-outom, se počuti ranjenega. Ta bolečina v kombinaciji s frustracijo, ki je povzročila njegovo neprimerno vedenje, rojeva jezo.

child91

Resna posledica time-outa v otroštvu je sporočilo, da je treba zatreti neprijetna čustva. Razburjenost in odvzem možnosti, da bi izrazil občutke stiske, v otroku povzroči močno potrebo, da zatre ta boleča občutja. Da se z njimi lahko sooči, se jih otrok nauči ignorirati in potlačiti. Otrok tudi razvije živčne navade kot so sesanje palca, grizenje nohtov, puljenje las, praskanje kože, vlečenje obleke in mnoga druga vedenja. Namen teh vedenj je, da se otrok zaščiti pred neprijetnimi čustvi ter da se ob identifikaciji s kritiko svojih staršev tudi kaznuje. Ta obrambna vedenja služijo za sproščanje jeze in ignoriranje neprijetnih čustev.

Rezultat tega nezavedanja resničnih občutkov je, da to lahko zmanjša samozavedanje osebe kot take in lahko vpliva na kakovost življenja skozi celotno življenjsko dobo.

Lepo vzgojen otrok

Starši lahko otroku najbolj pomagamo s tem, da se odzivamo nanj in zadovoljimo njegove razvojne potrebe in nagone, da vsakodnevno izražamo vrednote v interakciji z otrokom ter da jih izpostavljamo izkušnjam, ki te vrednote spodbujajo in krepijo.

Problematični in »razvajeni« otroci nastanejo takrat, ko starši ne zadovoljujejo njihovih potreb na ustrezen način.

Kaj so osnovne, normalne otroške potrebe?

Če je otrok fizično zdrav, dobro prehranjen, se zadovoljivo giblje in ni utrujen, so otrokove fizične potrebe zadovoljene. Otrok, ki je prejel zadostno in stalno pozornost, naklonjenost in priznanje od staršev in drugih odraslih in otrok, na katere je čustveno navezan, ima izpolnjene socialne in čustvene potrebe. Če imajo otrokova radovednost, raziskovalni značaj in njegovi interesi dovolj priložnosti, da se izrazijo in razvijejo, potem so zadovoljene tudi intelektualne potrebe tega otroka.

Ko imajo otroci priložnosti, da v varnem in zaupanja vrednem okolju postanejo vse bolj neodvisni, sposobni odločanja in sodelujejo pri sprejemanju odločitev, bo njihova normalna potreba po uveljavljanju nadzora nad svojim življenjem in izražanjem lastne volje ustrezno obravnavana.

Zelo pomembno je, da se starši naučimo normalnih razvojnih značilnosti vsake stopnje otrokovega razvoja. Prav tako je pomembno prepoznati nevaren mit, ki še vedno obstaja v naši družbi: da bo zadovoljitev otrokovih potreb pokvarila otroka. Raziskave jasno kažejo, da je res ravno nasprotno. Lepo vzgojen otrok nastane takrat, ko starši ustrezno zadovoljijo njegove potrebe.

5.0
2 glasova
 
Za komentiranje se prijavite.