Deluje le iskrena pohvala

V mnogih kulturah po svetu – na primer na Kitajskem – otroke le redko pohvalijo, da ne bi "napihovali otrokovega ega". Zahodni starši pa danes svoje otroke nadvse radi hvalimo. S tem želimo otrokom vliti še več motivacije, samozavesti, poguma za spopadanje z izzivi. Pa to tudi v resnici deluje?

petka

Da. O tem, da je pohvala zelo učinkovita oblika spodbude, pričujejo številne študije. Pričujejo pa tudi o tem, da lahko na neprimeren način izražena pohvala doseže celo nasproten učinek. Kako torej pravilno pohvaliti otroka? 

Pohvala je še posebej pomembna pri zelo majhnih otrocih, saj jih spodbuja k samostojnemu raziskovanju. Pri starejših otrocih pa je nekoliko drugače, saj pohvale ne jemljejo več tako neposredno, ampak že razmišljajo o morebitnih skritih motivih. Če pri tem zaznajo neiskrenost, pohvale ne vzamejo resno.

Jennifer Henderlong Corpus and Mark Lepper, psihologa, ki sta preučila 30-letno raziskovanje na področju pohval, ponujata naslednje smernice:

  • V svoji pohvali bodite iskreni in natančni

Neiskrena pohvala ni samo neučinkovita, ampak deluje celo rušilno, saj ruši samopodobo in odnos otroka s starši. Še posebej starejši otroci lahko v njej začutijo starševsko pomilovanje ali poskus manipulacije. Lahko pa je tudi znamenje tega, da starši otroka ne razumejo. Neiskreno delujejo pohvale, ki so zelo pogoste, površne, splošne. V takšne pohvale otroci hitreje podvomijo. 

  • Hvalite otroka na področjih, kjer ima moč spreminjati stvari

Hvaljenje otrokove inteligence in talenta je lahko zelo dvorezno. Otroci, ki jih hvalimo zaradi njihovih sposobnosti, zaradi tega ne postanejo bolj motivirani in samozavestni, ampak bolj previdni, izogibajo se izzivom. Bojijo se namreč, da bi ob morebitnem uspehu ali napaki izgubili naklonjenost staršev, saj napake enačijo s pomanjkanjem sposobnosti. Namesto tega je bolje otroka pohvaliti za stvari, ki jih lahko spreminja – na primer stopnja vloženega truda, način reševanje problema ipd.

  • Uporabljajte opisne pohvale, ki odsevajo realistične in dosegljive cilje

Nekatere pohvale so povsem enostavne sodbe kot »Dobro opravljeno!«, druge pa natančno opišejo, kaj je otrok naredil dobro: »Všeč mi je, kako svoj spis začenjaš z opisom problema in z razlago pomena …« Takšne opisne pohvale so bolj učinkovite od splošnih. Z njimi otroku podaš tudi informacijo o tem, kaj od njega želiš. A ta pričakovanja naj bodo razumna in primerna.

  • Bodite previdni s pohvalo za zlahka dosežene cilje

Če otroke hvališ za čisto preproste dosežke, lahko iz tega razumejo dvoje: Bodisi, da si tako neumen, da ne vidiš, kako enostavna je bila naloga, bodisi, da imaš otroka za neumnega.

  • Bodite previdni s pohvalo pri stvareh, ki jih otroci že tako ali tako radi počnejo

Seveda jih lahko pohvalite za stvari, ki jih radi počnejo, pomembno je le, da pri tem ne pretiravate – sploh pri starejših otrocih. Nekatere študije kažejo, da lahko redna in pretirana pohvala, ki jo otrok že pričakuje, preusmeri otrokovo motivacijo za to početje z lastnega veselja na veselje nad pohvalo. Če pohvala preneha, otrok izgubi motivacijo za ukvarjanje s stvarjo, ki ga je pred tem sicer veselila. Le nepričakovana in spontana pohvala ima svojo motivacijsko moč.

  • Izogibajte se pohvali, ki otroka primerja z drugimi

Čeprav primerjanje z vrstniki krepi otrokovo motivacije in veselje nad nalogo, pa ima pohvala, ki vključuje primerjavo, dve ključni težavi: 1. motivira samo, dokler otrok zmaguje (tak otrok slabo sprejema poraz); 2. otroku sporoča, da je cilj uvrstitev in ne rešitev naloge.

Vir: dr. Gwen Dewar, parentingscience.com

5.0
6 glasov
 
Za komentiranje se prijavite.