Konflikt v partnerskem odnosu

Petek, 19. april 2013, 5:46
Image
konflikt

Konflikti spremljajo vse odnose, saj skrbijo za njihov zdrav razvoj. Toda poznamo štiri vrste odzivov na konflikt, ki prinašajo zelo različne rezultate.

Konflikt že v svojem prvotnem pomenu besede pomeni, da se na istem mestu ob istem času pojavita dve različni mišljenji, ki zasledujeta isti cilj. Torej gre v nekem smislu za konfrontacijo dveh idej.

Različne ideje so plod različnih izkušenj, ki jih imamo posamezniki v življenju. Na usmeritve naše prihodnosti velikokrat vpliva naša preteklost. Dogodki, ki nas skozi čas zaznamujejo in na katerih gradimo svoje (ne)zaupanje do sveta, ki nas obdaja.

Vse prevečkrat konflikte enačimo z nasiljem.Vse prevečkrat konflikte enačimo z nasiljem. Konflikti spremljajo vse odnose, saj skrbijo za uravnoteženost med partnerjema in zdrav razvoj odnosa. Slabo pa je, če se konfrontacija različnih idej sprevrže v verbalno ali celo fizično nasilje. Takrat reševanje konfliktov drastično prestopi mejo funkcionalnosti in tudi pomensko zamegli vse pozitivne lastnosti, ki jih konflikti v odnosih s seboj prinašajo.

Da partnerja v svojem odnosu lahko rasteta, potrebujeta spremembe. Spremembe pa vedno vodijo v občutke negotovosti in notranji dvom v to, da vodijo v nekaj pozitivnega. Seveda vsak posameznik na določene spremembe lahko odreagira popolnoma drugače, odvisno seveda od tega, kako pomembno bodo spremembe vplivala na njegovo življenje. Ko govorimo o različnih načinih soočanja s konflikti, teorije na tem področju poudarjajo štiri vrste odzivov:

1. Umik

Če se partnerja, soočena s konfliktom, le temu vsakodnevno izogibata in računata na to, da bo probleme prekril čas in fizična oddaljenost, potem v smislu ohranjanja osebnega stika samih s seboj oba izgubljata.

2. Izvajanje pritiska in podrejanje

V primeru, da dinamika reševanja konfliktov temelji na eni strani na partnerju, ki s pomočjo pritiska poskuša razreševati jasne vire frustracij, in na drugi strani na partnerju, ki se tem pritiskom zavoljo umirjanja naraščajočih frustracij konstantno podreja, je to absolutno znak hitre in nefunkcionalne razrešitve konflikta. Ta vodi le v še globlji razkorak med partnerjema in v mnogo primerih v nasilje.

3. Kompromis

Mnogi bi trdili, da je kompromis najidealnejša razrešitev konflikta, saj sta obe strani pripravljeni v določenih stvareh popustiti zavoljo boljše kvalitete odnosa. Kompromisi so res primerni, ko smo soočeni s poslovnimi tveganji ali pa ko način življenja, kateremu se odrekamo, ni tako močno povezan z našimi notranjimi potrebami. Pri kompromisu govorimo o delitvi izgub in dobičkov, a v odnosih takšne kalkulacije nimajo prostora. Kaj hitro pričenjamo drug drugemu šteti zasluge in očitati izgubljene priložnosti.

4. Razreševanje

Kot zadnja oblika soočenja s konflikti ostaja njegovo razreševanje. Ta v odnosu zahteva prostor, kjer ima lahko vsak svoje mnenje, posluša in je slišan. Kjer dogovor med partnerjema ni seštevek plusov in minusov, ampak plod razumevajočega dialoga. Kjer žrtvovanje zamenja daritev, ki izraža tisto največjo potrebo med vsemi – da smo ljubljeni in vredni svoje lastne ranljivosti.

Če konfliktov v odnosu ne rešujemo, se le ti kopičijo v nas in povzročajo podlago za nastanek novih konfliktov.Od vsega začetka so konflikti stalnica v naših življenjih. Človek je razvil zmožnost samozavedanja v odnosu z drugimi in s tem svoj lasten pogled na svet. Od tu dalje se srečujemo z nasprotujočimi se mnenji, kjer vsak zagovarja svojo resničnost.

Soočati se s konflikti nikoli ni lahko opravilo, a je njihovo konstruktivno razreševanje odraz zrelosti in odločenosti posameznika, da pravično ravna s svojim življenjem in življenjem tistih, ki so mu najbližji.

Nerazrešeni konflikti se spremenijo v vir frustracije in sovražnosti. Če konfliktov v odnosu ne rešujemo, se le ti kopičijo v nas in povzročajo podlago za nastanek novih konfliktov. Tako se zelo hitro znajdemo v začaranem krogu, kjer se pravzaprav nihče več ne spomni vzrokov za nezadovoljstvo.

Domen Strmšnik je zakonski in družinski terapevt, ki deluje pod okriljem Študijskega in raziskovalnega centra za družine (ŠRCD).

Komentarji

Za komentiranje se prijavite ali registrirajte.